OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Uutiset / Arkisto / Ensimmäinen ryhmä nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijoita valmistuu

Ensimmäinen ryhmä nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijoita valmistuu

Elias Lampela on yksi NAO-ryhmän valmistuvista opiskelijoista. Hän suoritti työssäoppimisjaksonsa tavaratalo Halosella. Kuva: Jouni Ylisuutari

Elias Lampela on yksi NAO-ryhmän valmistuvista opiskelijoista. Hän suoritti työssäoppimisjaksonsa tavaratalo Halosella. Kuva: Jouni Ylisuutari

Nuorisotakuun yhtenä tavoitteena on luoda nuorille mahdollisuudet suorittaa tutkinto ja työllistyä. OSAO on vastannut haasteeseen mm. vuonna 2013 käynnistyneellä valtakunnallisella nuorten aikuisten osaamisohjelmalla (NAO). Ohjelma on tarkoitettu 20 – 29-vuotiaille nuorille aikuisille, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Kohderyhmään kuuluvien on mahdollista suorittaa ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto. Kouluttautuminen on mahdollista joko oppilaitoksessa tai oppisopimusmuotoisena.

Valmistujaisjuhlaa vietetään pe 19.12.2014 klo 12.30 alkaen OSAOn Kaukovainion liiketalouden yksikössä (Kotkantie 2 C, luokka 105).

Ensimmäinen ryhmä NAO-opiskelijoita on suorittanut OSAOssa myynnin ammattitutkinnon. Ryhmäläiset ovat aloittaneet opintonsa elokuussa 2013. Ryhmässä on mukana 6 NAO-opiskelijaa sekä 9 oppisopimusopiskelijaa ja omaehtoista opiskelijaa. Valtaosa OSAOn nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijoista on opiskellut myynnin ammattitutkinnossa. Myynnin ammattitutkintoa suorittaa valmistuneiden lisäksi parhaillaan vielä noin 30 NAO-opiskelijaa.

Koulutus on suoritettu näyttötutkintona. Henkilön aikaisemmin hankittu osaaminen on huomioitu tutkinnon suorittamisessa. Osaamista on voinut kertyä työkokemuksen, opintojen tai esimerkiksi harrastuksen kautta. Osa opiskeluista toteutetaan työssäoppien. Jokaisen näyttötutkintokoulutukseen hakeutuvan opiskelu henkilökohtaistetaan eli näyttötutkinnon suorittaja saa hänelle yksilöllisesti suunniteltua ja toteutettua opetusta, ohjausta ja neuvontaa sekä muuta tarvittavaa tukea.

OSAO toteuttaa nuorten aikuisten osaamisohjelmaa yhteistyössä mm. Oulun kaupungin työllisyydenhoidon toimijoiden, työpaikkojen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien ja muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa.


Uudenlaisia ohjauksen menetelmiä

Nuorten aikuisten osaamisohjelman myötä Kaukovainion liiketalouden yksikössä on otettu käyttöön uusia ohjausmenetelmiä. Yksikössä työskentelevä työnhakuvalmentaja toimii NAO-opiskelijoiden tukena osallistuen hakeutumisvaiheen valintahaastatteluihin, ohjaten valmistavan koulutuksen ja työssäoppimisjaksojen aikana sekä tukien työllistymistä valmistumisvaiheessa.

Nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijoille on kohdennettu myynnin ammattitutkinnon alkuun ohjaavan ja valmentavan koulutuksen jakso. Koulutusosio sisältää ammattitaitoa täydentäviä opintoja, elinikäisen oppimisen avaintaitoja sekä työnhakuohjausta työssäoppimispaikan hakemiseen. Niin ikään tutkinnon soveltuvuutta opiskelijalle arvioidaan. Opiskelijat ovat saaneet jakson aikana kohennettua osaamistaan ja opiskeluvalmiuksiaan, mikä on luonut pohjaa tutkinnon suorittamiselle.

NAO-kohderyhmään kuuluvat voivat hakea kaikkiin OSAOssa aikuiskoulutuksena alkaviin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Koulutustarjonta löytyy OSAOn www-sivuilta aikuiskoulutuskalenterista. Uudet NAO-ryhmät käynnistyvät vuoden 2015 puolella.

Nuorten yhteiskuntatakuuseen kuuluva nuorten aikuisten osaamisohjelma on tarkoitettu 20–29-vuotiaille nuorille, joilla ei vielä ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Osaamisohjelma tarjoaa käytännönläheisen ja joustavan mahdollisuuden ammatillisen tutkinnon suorittamiseen. Tässä valtakunnallisessa ohjelmassa panostetaan opintojen aikaiseen neuvontaan ja ohjaukseen. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja:
NAOn projektipäällikkö Terhi Halonen, OSAOn Oppisopimusyksikkö, p. 040 141 53 21
Aikuiskoulutuspäällikkö Jaana Hilli, OSAOn Kaukovainion liiketalouden yksikkö, p. 050 516 91 66
Aikuiskoulutusjohtaja Reijo Haapalahti, OSAOn Rehtorin toimisto, p. 0400 431 577

www.nuorisotakuu.fi

16.12.2014

Kommentointi