OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Uutiset / Arkisto / Välinehuollon, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian koulutuskokeilut käynnissä

Välinehuollon, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian koulutuskokeilut käynnissä

Perustason ensihoidon osaamisala on mukana koulutuskokeilussa, joka päättyy vuonna 2018.

Perustason ensihoidon osaamisala on mukana koulutuskokeilussa, joka päättyy vuonna 2018.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Opetushallitus (OPH) käynnistivät vuoden alussa kolme koulutuskokeilua. Koulutuskokeiluja toteuttamaan on valittu yhteensä 12 koulutuksen järjestäjää ympäri Suomea. Kaikkia kolmea koulutuskokeilua koordinoimaan valittiin joulukuussa 2013 Osekk, jossa koordinointitehtävästä huolehtii OSAOn Kontinkankaan yksikkö.

Koulutuskokeilujen koordinointitehtävään kuuluu mm. avustaa Opetushallitusta kokeilujen organisoimisessa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Yhteisiä koulutuskokeiluja sosiaali- ja terveysalalla sekä tekniikan ja liikenteen alalle ei ole aiemmin ollut, joten hanke on siinä mielessäkin tärkeä. Kokeilut haastavat sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alan kouluttajat tekemään yhteistyötä ja sama yhteistyö korostuu nyt ja tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla.

Kokeiltavat tutkinnon ovat:
1. Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuollon koulutusohjelma/osaamisala, tutkintonimike välinehuoltaja (pt)

2. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoidon koulutusohjelma/osaamisala, tutkintonimike ensihoitaja (pt) tai perustason ensihoitaja (koulutusohjelma-/osaamisalakokeilu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla). Tutkintonimike ratkaistaan kokeiluohjelman yhteydessä.

3. Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto sekä kone- ja metallialan perustutkinto, hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma/osaamisala. Koulutusohjelman/osaamisalan nimi ja tutkintonimike ratkaistaan kokeiluohjelman yhteydessä (koulutusohjelma-/osaamisalakokeilu tekniikan ja liikenteen alalla).

Kontinkankaan yksikössä on aloitettu osana kokeiluja syyskuussa 2014 välinehuoltoalan sekä perustason ensihoidon koulutukset. Molemmissa koulutuksissa opiskelee yhteensä 48 opiskelijaa. Myllytullin yksikössä alkaa hyvinvointiteknologian koulutuskokeilu tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnossa.

Koulutuskokeiluilla pyritään vastaamaan sosiaali- ja terveysalan uusiin osaamisvaatimuksiin, mm. teknologiseen kehitykseen ja robotisaatioon. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne ja työtehtävät ovat muuttumassa: erityisesti välinehuollossa ja perustason ensihoidossa työntekijä tarvitsee entistä syvällisempää osaamista ja joutuu erikoistumaan uusiin työtehtäviin erilaisissa toimintaympäristöissä. Suomen väestö ikääntyy ja vanhukset haluavat asua mahdollisimman pitkään kodinomaisessa ympäristössä. Erilaisia hyvinvointiteknologiaan liittyvät laitteita, tuotteita, palveluita ja innovaatioita kehitetään ja tarvitaan myös niiden valmistukseen, huoltoon ja hyödyntämiseen liittyvää osaamista. Nykyiset ammatilliset tutkinnot eivät nykyisellään vastaa kyseisiin alan jo tämän päivän vaatimuksiin.

Teksti: Marja Veikkola
Kuva: Jouni Ylisuutari

8.12.2014

Kommentointi