OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Uutiset / Arkisto / Tutkintouudistus astui voimaan

Tutkintouudistus astui voimaan

Ammatillisessa koulutuksessa mitataan jatkossa yhä enemmän opiskelijan osaamista opiskeluajan mittaamisen sijasta. Elektroniikka-asentaja Jaakko Liukko näytti osaamistaan Taitaja 2015 SM-kisoissa toukokuussa.

Ammatillisessa koulutuksessa mitataan jatkossa yhä enemmän opiskelijan osaamista opiskeluajan mittaamisen sijasta. Elektroniikka-asentaja Jaakko Liukko näytti osaamistaan Taitaja 2015 SM-kisoissa toukokuussa.

Uusissa ammatillisten tutkintojen perusteissa korostetaan osaamista ja työelämäläheisyyttä sekä opiskelijoiden yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja. Tutkinnon laajuutta ei enää määritellä opintoviikoilla vaan osaamispisteillä: ajan mittaamisen sijasta mitataan opiskelijan osaamista.

Ammatillisen peruskoulutuksen uudet tutkinnon perusteet tulivat voimaan 1.8.2015. Uudistukset koskevat kaikkia ammatillisia perustutkintoja ja syksyllä 2015 aloittavat opiskelijat opiskelevat uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Myös ennen lain voimaan tuloa tutkinnon suorittamisen aloittaneet opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintoaan uusien säädösten ja perusteiden mukaan.

Opintoviikoista osaamispisteisiin
Koko ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp, ent. 120 opintoviikkoa). Perustutkinto koostuu seuraavasti:
• ammatilliset tutkinnon osat 135 osp, jossa pakollisia tutkinnon osia ja valinnaisia tutkinnonosia
• yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Tutkinnon osien osaamispisteet määräytyvät sen mukaan, kuinka kattavaa, laaja-alaista ja merkittävää osaamista siinä hankitaan suhteessa koko tutkintoon.

Uudistus lyhyesti:
• Osaamisperusteisuus kuvaa opiskelijan osaamista riippumatta koulutuksen järjestämismuodosta. Osaamista voi siis karttua koulussa, työssäoppimisjaksolla, kesä- tai viikonlopputöissä, vapaa-ajalla.
• Opiskelijalla on oikeus esittää osaamisen tunnistamista ja tunnustamista muualla hankitun osaamisen perusteella. Opettaja arvioi osaamisen.
• Tutkinnon osat on määritelty valtakunnallisesti osaamispisteinä (osp). Tutkinnon osan pistemäärä kertoo opintojen kattavuudesta, vaikeudesta ja merkittävyydestä tutkinnon kannalta.
• Joissakin tutkinnoissa opiskelija valitsee perustutkinnon sisältä sen osaamisalan (aiemmin koulutusohjelman), johon haluaa erikoistua.
• Tutkinnon osa voi muodostua osa-alueista (aikaisemmin opintojakso). Tutkinnon osasta annetaan arvosana (asteikolla 1-3) päättötodistukseen. Ammatillista osaamista arvioidaan aina ammattiosaamisen näytöillä, joista annetaan erillinen näyttötodistus.

Lisätietoja tutkintouudistuksesta: suunnittelupäällikkö Seija Lehto, seija.lehto@osao.fi

3.08.2015

Kommentointi