OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Uutiset / Arkisto / Osekk käynnistää koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut

Osekk käynnistää koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän hallitus on päättänyt aloittaa koko Osekkin henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut. YT-neuvottelut päättyvät viimeistään lokakuussa.

Hallitusohjelman mukaiset ammatillista koulutusta koskevat rahoitusleikkaukset ovat erittäin suuria ja kohdistuvat Osekkin toimintaan hyvin merkittävästi. Vuonna 2017 ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat valtakunnallisesti 217 miljoonaa euroa ja seuraaville vuosille ei ole luvassa rahoituksen tason korotusta. Osekkiin on jo kohdistunut 11 miljoonan tulorahoituksen leikkaus vuodesta 2016 vuoteen 2017. Vuoden 2018 talousarvion perustaksi ennakoidun rahoituksen määrän arvioidaan vähenevän 3,7 miljoonaa euroa vuoteen 2017 verrattuna. Valmistelussa olevan rahoituslain muutoksen vaikutuksesta kuntayhtymän toiminnan rahoitus perustuu aiempaa enemmän saavutettuihin tuloksiin sekä toiminnan vaikuttavuuteen. Edellä mainitusta johtuen rahoituksen määrä on nykyistä vaikeammin ennakoitavissa ja tuo siten epävarmuutta tulevan rahoituksen tasoon.

Muita perusteita aiotuille toimenpiteille ovat yksikkörakenteiden muutokset sekä ammatillisen koulutuksen tutkinnonuudistus, joka muuttaa koulutuksen sisältöjä ja tutkinnonkestoaikoja. Myös näyttötutkintoperusteisten opiskelijoiden määrän kasvu sekä muun muassa tutkintojen henkilökohtaistamisesta johtuva opiskeluaikojen lyheneminen tarkoittavat käytännössä rahoituksen vähenemistä.

Rahoituspäätökset ja edellä mainitut muut perusteet edellyttävät ryhtymistä toimenpiteisiin toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi. Talouden ja toiminnan sopeuttamisen perusteena on koko toiminnan tarkastelu, mikä edellyttää vaihtoehtojen kartoitusta ja suunnitelmien laatimista siitä, miten Osekkin toimintaa pystytään tehostamaan ja turvaamaan jatkossa. Huomiota tulee kiinnittää niihin tutkintoihin tai koulutusaloihin, joilla on ollut heikko vetovoima, alhainen läpäisyprosentti tai huonot opiskelutulokset. Samalla tulee tarkastella tukipalvelujen riittävyyttä ja tarpeellisuutta. Henkilöstökulujen aikaisemmin arvioitu toiminnan sopeuttamistarve on nykyisen talousarvioasiakirjan mukaan vuoden 2016 tasosta vuoden 2017 loppuun asti noin 2,8 miljoonaa euroa ja vuonna 2018 noin 0,6 miljoonaa euroa. Rahoituksen tuleva leikkaus lisää henkilöstökulujen leikkaustarvetta vielä entisestään.

Nyt käynnistettävät koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut saattavat johtaa määräaikaisten työtehtävien päättymisiin, työtehtävien muuttamisiin, siirtoihin tehtävistä toisiin, työtehtävien yhdistämisiin, muutoksiin työ- ja virkasuhteen ehdoissa sekä osa-aikaistamisiin. Lisäksi on mahdollista, että tarvitaan koko henkilöstön lomautusta. Ensisijaisesti pyritään säästötarpeet toteuttamaan edellä mainituilla keinoilla, mutta mikäli muut keinot eivät riitä, joudutaan turvautumaan myös henkilöiden irtisanomisiin. Henkilöstövähennykset ovat enimmillään 40 henkilötyövuotta.

Mahdollisten toimenpiteiden kohteeksi valittavien henkilöiden valinnassa toimitaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) sekä työsopimuslain (55/2001) mukaisesti. Osekk pyrkii tekemään yhteistoimintaneuvottelujen perusteella harkittavat päätökset mahdollisista irtisanomisista, osa-aikaistamisista ja lomauttamisista mahdollisimman pian yhteistoimintaneuvottelujen päättymisen jälkeen. Mahdolliset irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset pannaan toimeen vuosien 2017 ja 2018 aikana. Neuvottelujen arvioidaan päättyvän lokakuussa 2017.

Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi, p. 050 538 3929 tai jarmo.paloniemi@osekk.fi

31.07.2017

Kommentointi