OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Nyt / Uutiset / Kokemuksia opettajien vuosityöajasta

Kokemuksia opettajien vuosityöajasta

Savon koulutuskuntayhtymä Sakky ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria ovat siirtyneet opetushenkilöstön osalta vuosityöaikaan. Kysyimme heiltä kokemuksia, miten uudistus on onnistunut ja miten se on otettu vastaan. 

– Luottamus ja dialogi ovat avainsanoja. Esimiesten ja työntekijöiden aktiivinen keskustelu mahdollistaa onnistuneen siirtymisen vuosityöaikaan, tiivistää kokemuksiaan Riverian henkilöstön kehittämispäällikko Jaana Homanen.

– Avoimuudella ja luottamuksella on todella iso merkitys kuinka uuden järjestelmän kanssa arjessa elämme ja onnistumme. Yhteistyö henkilöstön kanssa on sujunut hyvin ja suoraa palautetta on annettu molemmin puolin, sanoo puolestaan Sakkyn apulaisrehtori Pirjo Peltola.

Puheenaiheena on kokemukset historiallisesta muutoksesta eli ammatillisen koulutuksen opettajien siirtymisestä vuosityöaikaan. Peltolan mukaan Savon Koulutuskuntayhtymä Sakky lähti nopealla aikataululla etulinjassa liikkeelle, koska vanha palvelussuhteiden viidakko tuntui monialaisessa oppilaitoksessa hankalalta.

Muutostyön tärkeänä lähtökohtana Sakkyssa oli opiskelijan tarpeet – samat mahdollisuudet tukeen ja oppimisprosessiin, samanlainen ohjaus alasta riippumatta. Toimintatapojen yhtenäistämisen lisäksi tavoitteena oli opettajien tasavertainen kohtelu. Eri alojen samanlaisiin työtehtäviin haluttiin yhtenäinen resursointi ja ohjeistus esimiehille.

– Nyt on saatu aikaiseksi huomattavan paljon yhtenäistämistä vaikka erilaisia toimintakulttuureja on yhä. Tapojen yhtenäistäminen jatkuu ja resursoinnissa on päästy iso askel eteenpäin, Peltola kertaa onnistumisia.

Kaikki työ näkyväksi

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveriassa 60 % opetushenkilöstöstä kannatti työaikakokeiluun lähtemistä, mikä antoi Homasen mukaan hyvän pohjan muutostyölle ja siitä viestimiselle. Ensimmäisessä palautekyselyssä opettajat pitivät positiivisena, että kaikki työ tulee näkyväksi ja oman ajankäytön suunnittelu on helpompaa.

– Kehitysideana esiin nousi tarve kiinnittää pitkäjänteiseen työajan suunnitteluun enemmän huomiota niin, että työvuoden työtunnit jakautuisivat tasaisemmin, Homanen kertoo.

Parempaa palvelua työelämälle

Peltola sanoo Sakkyn opettajien kokeneen myönteisenä, että kaikki kirjaamiset tapahtuvat samassa ohjelmistossa – arviointi, tuntikirjaukset, työjärjestys ja työn toteutuman kirjaaminen sekä työajankäytön suunnittelu. Ehdottoman hyvää on, että nyt samaa työtä tehdään samoilla palvelussuhteen ehdoilla.

– Vuosityöaika tarjoaa aiempaa paremman mahdollisuuden palvella työelämän tarpeita ympärivuotisesti. Toisaalta aika isoltakin joukolta olemme saaneet kommenttina, että kokeilussa olisi pitänyt edetä hitaammin askelin, Peltola listaa risuja ja ruusuja.

Riveriassa muutoksen iso kokonaisuus on selvästi plussan puolella, summaa Homanen.

– Välillä voidaan asioissa erehtyäkin, mutta kokeilusta otetaan mukaan hyvät ja kehitettävät asiat siirryttäessä vuosityöaikaan. Työajan suunnittelussa osallistaminen ja yhdessä tekeminen kantavat hedelmää.

Teksti: Marko Sirviö
Kuva: Kati Leinonen, OSAOn kuvapankki