Ohjeita opiskelijalle poikkeusoloissa

Valtioneuvosto on antanut suositukset koronaviruspandemian aiheuttamien poikkeusolojen ajaksi. Koulutuskuntayhtymä OSAO noudattaa annettuja suosituksia.

OSAOn yksiköt ovat kiinni 17.3. – 13.4.2020. Tänä aikana opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskeluna, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Yksiköstäsi otetaan sinuun yhteyttä ja sovimme yhdessä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesta opetuksesta ja ohjauksesta etäopintojen ajaksi.

Opinto-ohjaajat, erityisopettajat ja ohjaajat tarjoavat etäohjausta ja tukea opintoihin.

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen ja oppisopimukset jatkuvat työpaikolla normaalisti, ellei työpaikka muuta ilmoita.

Koululla ei järjestetä ruokailua 18.3. – 13.4.2020 välisenä aikana. Etäopiskelijoille ei korvata eikä makseta ateriaa. Koulutussopimusopiskelijoilla, jotka ovat työpaikoilla, maksetaan ruokarahakorvaus normaalisti.

Asuntolat ovat kiinni. Asuntolassa voi asua vain, jos suorittaa opintoihin kuuluvaa työelämäjaksoa.

Opintotukisäännökset mahdollistavat koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen huomioimisen opintotuen enimmäisajoissa ja opintojen riittävässä edistymisessä. Jos opiskelu ei ole ollut mahdollista, opintotuen maksamista voidaan jatkaa, vaikka opintosuoritusmäärä ei ole ollut riittävä, ja opintotuen enimmäisaikaa voidaan pidentää.

OSAOn verkkosivuilla on ohjeet Microsoft Teamsin käyttöönottoon ja reaaliaikaiseen etäopetukseen osallistumisesta Teamsilla.

Mikäli sinulla on kysymyksiä opintoihisi liittyen, ota ensisijaisesti yhteyttä ryhmänohjaajaasi Wilman kautta tai soittamalla.