Alaraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen (45 osp) sekä yläraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen (45 osp)

Tutkinnon osat hieronnan erikoisammattitutkinnosta

Vahvista osaamistasi ylä- ja alaraajakipuisten potilaiden toimintakyvyn tukemisessa. Koulutuksessa opit arvioimaan potilaan toimintakyvyn edistämisen tarpeita sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan potilaan toimintakykyä edistäviä hoitoja. Opit myös arvioimaan ja kehittämään omaa ja työyksikkösi työtä.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakeutua henkilöt, jotka ovat suorittaneet hierojan ammattitutkinnon tai hankkineet vastaavan osaamisen. Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle, työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito. Hieronnan erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on ohjeet ks. Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa. (OPH-5-2018).

Hakuaika

Koulutukseen ei ole haku avoinna tällä hetkellä.

Ajankohta

Koulutuksen seuraava aloitusajankohta ei ole tiedossa.

Koulutuspaikka

Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6-8, 90220 Oulu

Hinta

Koulutus maksaa 140 € (alv 0 %) / tutkinnon osa. Molempien tutkinnon osien yhteishinta on 280 €.

Koulutuksen laajuus

Koulutus sisältää kaksi tutkinnon osaa, joiden laajuus yhteensä on 90 osp.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa kaksi tutkinnon osaa: Alaraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen 45 osp ja Yläraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen 45 osp.

Koulutuksen toteutus

Koulutus on monimuotokoulutusta. Lähiopetusta järjestetään noin neljä päivää kuukaudessa.
Opetus viikoilla 32, 34, 36, 38 ja 40. Vko 41 näytöt .
Alaraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen (valinnainen 45op)
Yläraajakipuisen potilaan toimitakyvyn edistäminen (valinnainen 45op)
Lähiopetuspäiviä ko.viikoilla ovat maanantai ja tiistai.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hänen hankkima osaaminen suhteessa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Koulutus suoritetaan HOKSin mukaan täydentämällä puuttuvaa osaamista.

Oppisopimus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa Johanna Vesenterä, johanna.vesentera@osao.fi, p. 040 620 6744

Koulutuksen sisältö

Alaraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen, 45 osp

Ammattitaitovaatimukset

 • Opiskelija osaa
  • arvioida alaraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistämisen tarpeen
  • suunnitella alaraajakipuisen potilaan toimintakykyä edistävän hoidon
  • toteuttaa alaraajakipuisen potilaan toimintakykyä edistävän hoidon
  • arvioida ja kehittää omaa työtään ja työyksikkönsä työtä.
Yläraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen, 45 osp

Ammattitaitovaatimukset

 • Opiskelija osaa
  • arvioida yläraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistämisen tarpeen
  • suunnitella yläraajakipuisen potilaan toimintakykyä edistävän hoidon
  • toteuttaa yläraajakipuisen potilaan toimintakykyä edistävän hoidon
  • arvioida ja kehittää omaa työtään ja työyksikkönsä työtä.

Tutustu hieronnan erikoisammattitutkinnon perusteisiin ePerusteet-palvelussa

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten tietojen perusteella. Haastattelut järjestetään viikolla 22/2022. Kutsu haastatteluun tulee sähköpostitse tai puhelimitse viimeistään hakuajan päättymisen jälkeen. Valintapäätös tehdään viimeistään viikolla 23. Valituille ja varasijalla oleville tiedotetaan opiskelijavalinnasta sähköpostilla ja kirjeellä. Valitsematta jääneille ilmoitetaan tieto kirjeellä.

Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

 • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 4 pistettä
 • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
 • motivaatio, enintään 3 pistettä

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin 24.5.2022. Hieronnan erikoisammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B2.1. Lisätietoa täältä >

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Tuomas Hamari, puhelin 050 309 0988 , tuomas.hamari@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu,  p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Koulutuksen maksimi osallistujamäärä

Koulutukseen valitaan 15 opiskelijaa.

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.