Alaraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen 45 osp ja Yläraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen 45 osp

Tutkinnon osat hieronnan erikoisammattitutkinnosta

Vahvista osaamistasi ylä- ja alaraajakipuisten potilaiden toimintakyvyn tukemisessa. Koulutuksessa opit arvioimaan potilaan toimintakyvyn edistämisen tarpeita sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan potilaan toimintakykyä edistäviä hoitoja. Opit myös arvioimaan ja kehittämään omaa ja työyksikkösi työtä.

Koulutuksen kuvaus

Hakuaika

Hakuaika koulutukseen on 10.8.-6.9.2020

Ajankohta

Koulutus toteutetaan 14.9.-24.11.2020.

Koulutuspaikka

Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6-8, 90220 Oulu

Hinta

Koulutus maksaa 140 € /tutkinnon osa. Molemmat tutkinnon osat suorittamalla hinnaksi tulee 280€.

Koulutuksen laajuus

Koulutus sisältää kaksi tutkinnon osaa, joiden laajuus yhteensä on 90 osp.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa kaksi tutkinnon osaa: Alaraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen 45 osp ja Yläraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen 45 osp.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joissa lähiopetus järjestetään päiväopetuksena. Koulutuksen lähipäivät ovat 14.-15.9.2020, 5.-6.10.2020, 12.-13.10.2020, 26.-27.10.2020 ja 9.-10.11.2020. Lähiopetuspäivinä opetus toteutetaan klo 9.00-14.30.

Osaaminen osoitetaan näytöissä 20.11. ja 23.11.2020

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hänen hankkima osaaminen suhteessa tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin. Koulutus suoritetaan HOKSin mukaan täydentämällä puuttuvaa osaamista.

Oppisopimus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa Mirva Saastamoinen, p. 050 5937 076, mirva.saastamoinen@osao.fi

Koulutuksen sisältö

Alaraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen, 45 osp

Ammattitaitovaatimukset

 • Opiskelija osaa
  • arvioida alaraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistämisen tarpeen
  • suunnitella alaraajakipuisen potilaan toimintakykyä edistävän hoidon
  • toteuttaa alaraajakipuisen potilaan toimintakykyä edistävän hoidon
  • arvioida ja kehittää omaa työtään ja työyksikkönsä työtä.
Yläraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen, 45 osp

Ammattitaitovaatimukset

 • Opiskelija osaa
  • arvioida yläraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistämisen tarpeen
  • suunnitella yläraajakipuisen potilaan toimintakykyä edistävän hoidon
  • toteuttaa yläraajakipuisen potilaan toimintakykyä edistävän hoidon
  • arvioida ja kehittää omaa työtään ja työyksikkönsä työtä.

Tutustu hieronnan erikoisammattitutkinnon perusteisiin ePerusteet-palvelussa

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakeutua henkilöt, jotka ovat suorittaneet hierojan ammattitutkinnon tai hankkineet vastaavan osaamisen. Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle, työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Hieronnan erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on ohjeet Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Hieronnan erikoisammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B2.1. Lisätietoa täältä >

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Matti Länden, matti.landen@osao.fi, p. 044 703 7995

Kari Tirkkonen, kari.tirkkonen@osao.fi, p. 044 703 7770

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu,  p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Koulutuksen maksimi osallistujamäärä

Koulutukseen valitaan 10 opiskelijaa.

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.