Alaraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen 45 osp ja Yläraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen 45 osp

Tutkinnon osat hieronnan erikoisammattitutkinnosta

Vahvista osaamistasi ylä- ja alaraajakipuisten potilaiden toimintakyvyn tukemisessa. Koulutuksessa opit arvioimaan potilaan toimintakyvyn edistämisen tarpeita sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan potilaan toimintakykyä edistäviä hoitoja. Opit myös arvioimaan ja kehittämään omaa ja työyksikkösi työtä.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakeutua henkilöt, jotka ovat suorittaneet hierojan ammattitutkinnon tai hankkineet vastaavan osaamisen. Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle, työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito. Hieronnan erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on ohjeet ks. Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa. (OPH-5-2018).

Hakuaika

Hakuaika koulutukseen on 2.2.-14.3.2021

Ajankohta

Koulutus toteutetaan ajalla 6.4.-18.6.2021

Koulutuspaikka

Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6-8, 90220 Oulu

Hinta

Koulutus maksaa 140 € (alv 0 %) / tutkinnon osa. Molempien tutkinnon osien yhteishinta on 280 €.

Koulutuksen laajuus

Koulutus sisältää kaksi tutkinnon osaa, joiden laajuus yhteensä on 90 osp.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa kaksi tutkinnon osaa: Alaraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen 45 osp ja Yläraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen 45 osp.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joissa lähiopetus järjestetään päiväopetuksena. Koulutuksen lähipäivät ovat 12.4, 13.4, 26.4, 27.4, 10.5, 11.5, 24.5, 25.5, 7.6 ja 8.6.2021.

Osaaminen osoitetaan näytöissä 14.6. ja 15.6.2021. Arviointikeskustelu on 16.6.2021.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hänen hankkima osaaminen suhteessa tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin. Koulutus suoritetaan HOKSin mukaan täydentämällä puuttuvaa osaamista.

Oppisopimus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa Mirva Saastamoinen, p. 050 5937 076, mirva.saastamoinen@osao.fi

Koulutuksen sisältö

Alaraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen, 45 osp

Ammattitaitovaatimukset

 • Opiskelija osaa
  • arvioida alaraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistämisen tarpeen
  • suunnitella alaraajakipuisen potilaan toimintakykyä edistävän hoidon
  • toteuttaa alaraajakipuisen potilaan toimintakykyä edistävän hoidon
  • arvioida ja kehittää omaa työtään ja työyksikkönsä työtä.
Yläraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen, 45 osp

Ammattitaitovaatimukset

 • Opiskelija osaa
  • arvioida yläraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistämisen tarpeen
  • suunnitella yläraajakipuisen potilaan toimintakykyä edistävän hoidon
  • toteuttaa yläraajakipuisen potilaan toimintakykyä edistävän hoidon
  • arvioida ja kehittää omaa työtään ja työyksikkönsä työtä.

Tutustu hieronnan erikoisammattitutkinnon perusteisiin ePerusteet-palvelussa

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten tietojen perusteella. Kutsu haastatteluun lähetetään sähköpostilla. Haastattelut järjestetään viikolla 12/2021. Valituille tiedotetaan opiskelijavalinnasta sähköpostilla. Valitsematta jääneille ilmoitetaan tieto kirjeellä. Opiskelupaikka tulee vahvistaa 5.4.2021 mennessä.

Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

 • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 4 pistettä
 • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
 • motivaatio, enintään 3 pistettä

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hän voi osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai hänet arvioidaan tarvittaessa valintahaastattelun yhteydessä viikolla 12/2021. Hieronnan erikoisammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B2.1. Lisätietoa täältä >

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Matti Länden, matti.landen@osao.fi, p. 044 703 7995
Johanna Vesenterä, johanna.vesentera@osao.fi, p. 040 620 6744

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu,  p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Koulutuksen maksimi osallistujamäärä

Koulutukseen valitaan 2 opiskelijaa.

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.