Kaivosalan tutkinnon osia, 30 – 145 osp

Tutkinnon osia kaivosalan perustutkinnosta

Opiskele kaivosalan perustutkinnon tutkinnon osia tai suorita koko tutkinto. Kaivosalan perustutkinto sopii sinulle, jos olet kiinnostunut kaivoksissa työskentelystä, olet oma-aloitteinen ja rauhallinen ja pidät fyysisestä työstä.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, jos olet suorittanut aikaisemmin toisen tutkinnon ja haluat vaihtaa alaa kaivosalalle. Voit hakea koulutukseen myös, mikäli sinulla ei ole aikaisempaa toisen asteen tutkintoa ja haluat kouluttautua alalle tai suorittaa vain tutkinnon osia täydentääksesi osaamistasi. Koulutuksen avulla voit lisäksi suorittaa loppuun kesken jääneet opintosi.

Hakuaika

Koulutukseen hakeutuminen avautuu keväällä 2024 elokuussa 2024 alkavaan koulutukseen.

Opintojen kesto on 2-3 vuotta. Opintojen pituuteen vaikuttaa opiskelijan aiempi osaaminen.

Koulutuspaikka

Taivalkosken yksikkö, Jokijärventie 2, 93400 Taivalkoski

Hinta

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi kuitenkin tulla mm. opiskelumateriaaleista, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja näyttöjen aikaisista asumiskustannuksista ja/tai matkoista. Oppivelvolliselle opiskelijalle opetus on maksuton. Opintoihin sisältyy EA-, työturva-, tieturva-, tulityö-, vesityökorttikoulutukset. Opiskelija saa halutessaan lunastaa varsinaiset turvakortit itse, hinta vaihtelee 10-12 €/kortti.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa tutkinnon osia kaivosalan perustutkinnosta. Opiskelija voi halutessaan suorittaa koko tutkinnon.

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat (65 osp)
  • Kaivosympäristössä toimiminen, 30 osp
  • Kaivosalan työtehtävissä toimiminen, 35 osp
Valinnaiset tutkinnon osat (80 osp)
  • Kaivoskoneiden kunnossapito, 20 osp
  • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 osp
  • Maa-ainesten kuljetus maantieliikenteessä 20 osp
  • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta tutkinnosta: Hienonnusprosessin ohjaus ja käynnissäpito 15 osp
  • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa: Maarakennusalan mittaus 15 osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet-palvelussa   

Koulutuksen toteutus

Koulutus sisältää lähiopiskelua, työpaikalla tapahtuvaa oppimista, etäopiskelua sekä itsenäistä opiskelua. Lähiopetuspäivien määrä on opiskelijakohtainen ja tarkentuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Opintoja voi suorittaa myös oppisopimuksella, mikäli opiskelijalla on tai hän hankkii opiskelujen aikana soveltuvan alan työpaikan. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa Janne Hietala, p 040 3533129, janne.hietala@osao.fi

Terveydentilavaatimukset

Terveydentilaasi tai toimintakykyysi liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa. (OPH-5-2018).

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 2 pistettä
  • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
  • motivaatio, enintään 5 pistettä

Opiskelijavalinnan aikataulu tarkentuu hakua avattaessa.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Kutsu arviointiin lähetetään sähköpostilla. Kaivosalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on A2.2. Lisätietoa täältä >

Lisätietoja

koulutuksen sisällöstä: Janne Hietala, p. 040 3533129, janne.hietala@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta: OSAO Ovi –hakijapalvelup. 040 8266 060ovi@osao.fi

Suunniteltu opiskelijamäärä

Koulutukseen valitaan kolme (3) opiskelijaa kummassakin haussa.

Hakeminen

Käytä hakemuksen täyttämisessä mieluiten joko pöytätietokonetta tai kannettavaa tietokonetta. Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae 20.3.2023 alkavaan koulutukseen

Hae 8.5.2023 alkavaan koulutukseen

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus koulutuspaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Parasta kaivosalalla

OSAOn opiskelijat kertovat mikä on parasta heidän opiskelemallaan alalla. Katso video Youtubessa.

OSAOn alumni esittäytyy: Annamari Kinnunen

OSAOsta kaivostyöntekijäksi valmistunut Annamari kertoo alavalinnastaan.