Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, kasvatuksen osaamisala

Kiinnostaako kasvattajana ja ohjaajana toimiminen kasvatus-, opetus- ja ohjausalalla? Koulutuksessa saat valmiudet toimia uusimpien kasvatus- ja ohjausalan tavoitteiden ja säädösten mukaisesti erityisesti varhaiskasvatuksessa. Koulutuksessa opit hyödyntämään monipuolisesti erilaisia työmenetelmiä ja toimimaan moniammatillisessa yhteistyössä myös vaativissa ympäristöissä.

Ammatti ja opinnot

Suoritettuasi kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon kasvatuksen osaamisalan osaat toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Osaat hyödyntää työssäsi erilaisia malleja ja menetelmiä. Voit toimia kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössäsi ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Saat koulutuksesta valmiudet toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Noudatat työssäsi eettisiä periaatteita sekä työtä ohjaavia säädöksiä.

Tuet työssäsi ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Tunnistat, ennaltaehkäiset ja puutut kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Koulutuksesta saat valmiudet ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa työssäsi erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä osaat tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Huolehdit myös toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.

Koulutus etenee oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi mukaisesti. Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, ohjattua itseopiskelua sekä oppimista työpaikalla.

Työllistyminen ja jatkopintomahdollisuudet

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittaneena voit työskennellä alan vaativissa ja syvällistä osaamista edellyttävissä kasvatus- ja ohjausalan tehtävissä. Voit työskennellä eri-ikäisten parissa esimerkiksi eri koulutusasteilla ja -muodoissa, eri hallinnon aloilla sekä vapaa-ajan toiminnassa. Toimintaympäristönä voi olla julkinen sektori, yksityinen sektori, järjestöt sekä muu kasvatus- ja ohjaustyötä tekevä organisaatio.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta saatava muodollinen kelpoisuus on edellytys esimerkiksi joissakin perusopetuksen tehtävissä toimimiselle.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Kohderyhmä

Koulutus sopii sinulle, jos sinulla on aiempaa alan osaamista joko koulutuksen tai työkokemuksen kautta.

Hakuaika

Hakuaikaa on jatkettu 28.2.2021 saakka vapaille opiskelupaikoille.

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutus on alkanut 8.2.2021 ja arvioitu päättyminen on 21.12.2021. Sinulle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Pudasjärven yksikkö, Ranuantie 249 A, 93100 Pudasjärvi

Opiskelijavalinta

Hakijalla tulee olla sellainen terveydentila- ja toimintakyky, jota edellytetään kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittajalta ks. Ohje terveys- ja turvallisuusvaatimuksista.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

 • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 4 pistettä
 • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
 • motivaatio, enintään 3 pistettä

Hakijoihin ollaan yhteydessä viimeistään hakuajan päättymisen jälkeen. Kaikki hakijat haastatellaan. Kutsu haastatteluun tulee sähköpostitse. Kielitaito arvioidaan tarvittaessa ennen haastattelua. Valintapäätös lähetetään haastattelussa kerrotun mukaisesti. Koulutus alkaa mahdollisimman pian valinnan jälkeen.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoja täältä.

Opiskelun toteutusmuoto

Opiskelu sisältää lähiopetusta, ohjattuja itsenäisiä tehtäviä sekä oppimista työpaikalla. Osaaminen arvioidaan työpaikalla käytännön työtehtävissä.
Koulutus toteutetaan niin, että tutkinnon osien alussa on 2-4 viikkoa kontaktiopetusta ja sen jälkeen 2-4 viikkoa työelämässä oppimista osaamisen arviointeineen. Kontaktiopetuksessa maanantaista keskiviikkoon on lähiopetusta ja torstaista perjantaihin ohjattua itseopiskelua. Opinnot etenevät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Esimerkiksi jos sinulla on alalta aiempaa kokemusta ja alan oppisopimustyöpaikka, voit opiskella työelämäpainotteisesti ja itsenäisemmin.

Oppisopimusopiskelu

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Opiskelu sisältää käytännön työtehtäviä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti, keskimäärin niitä on noin 2 – 4 päivää kuukaudessa.

Oppisopimusasioita hoitaa Pudasjärven yksikössä opintopäällikkö Kaisu Möttönen, p. 050 573 2584, kaisu.mottonen@osao.fi

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu on 450 € (Alv 0 %). Lisäksi kustannuksia voi aiheutua kirjahankinnoista.

Koulutuksen laajuus

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon kokonaislaajuus on 150 osaamispistettä (osp).

Koulutuksen sisältö

Kasvatuksen osaamisala muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

Pakolliset tutkinnon osat
 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp
 • Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa, 40 osp
 • Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa, 30 osp
Valinnaiset tutkinnon osat (voidaan valita 60 osp)
 • Etsivässä työssä toimiminen 20 osp
 • Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä 20 osp
 • Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen 20 osp
 • Romanikielen käyttäminen ohjaustyössä 20 osp
 • Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
 • Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
 • Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
 • Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus 10 osp
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 10-20 osp
 • Tutkinnon osa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon toisesta osaamisalasta, 30-50 osp

Lisätietoja tutkinnon perusteista (ePerusteet-palveluun) »

 

Lisätiedot

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

Kaisu Möttönen, p. 050 573 2584, kaisu.mottonen@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
ovi@osao.fi
p. 040 8266 060

Hae koulutukseen

Alla olevista painikkeista siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta