Kehitä myyntityötäsi, 30 osp

Tutkinnon osa liiketoiminnan perustutkinnosta

Onko sinulla kokemusta myyntityöstä? Haluaisitko vahvistaa myynnin osaamistasi? Tule mukaan käytännönläheiseen koulutukseen, joka antaa sinulle valmiuksia laajentaa omaa osaamistasi!

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat kehittää myyntiosaamistaan.

Kohderyhmänä ovat mm. pienyrittäjät sekä henkilöt, jotka työskentelevät myynnin tehtävissä tai joilla on ennestään asiakaspalvelun ja myynnin työkokemusta ja jotka haluavat laajentaa myyntiosaamistaan.

Opiskelijoilta edellytetään myynnin perusteiden hallintaa sekä mahdollisuutta osallistua sekä lähi- että etäopetukseen.

Koulutus soveltuu täydennyskoulutuksena mm. merkonomeille, yrittäjille, yritystoimintaa aloittaville ja heille, jotka haluavat päivittää myyntiosaamistaan.

Ajankohta

Koulutus toteutetaan 14.2.2022 – 28.4.2022. Haku koulutukseen päättyy 7.1.2022.

Koulutuspaikka

OSAO Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2C, 90250 Oulu

Hinta

Koulutus on maksutonta. Oppimateriaali löytyvät Pinjasta. Opiskelijoilla tulee olla omat käytössä omat työ- ja oppimisvälineet. Osa koulutuksesta tullaan järjestämään etäopetuksena Microsoft Teamsin kautta, mitä varten opiskelijat tarvitsevat oman tietokoneen.

Koulutuksen laajuus

Koulutuksen laajuus on 30 tai 60 osaamispistettä (osp), mikäli opiskelija suorittaa myynnin tutkinnon osan liiketoiminnan perustutkinnosta tai myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen tutkinnon osan liiketoiminnan ammattitutkinnosta.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on oppia suunnittelemaan ja toteuttamaan myyntiä, seuraamaan toimenpiteiden tuloksellisuutta sekä kehittämään asiakaskokemusta.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Kontaktiopetusta on 2-3 kertaa viikossa (4 tuntia kerrallaan klo 14-18).

Opetuskielenä on suomi. Oppimistehtävät löytyvät Pinjasta ja etäopetus sekä henkilökohtainen ohjaus tapahtuu Microsoft Teamsissa.

Opiskelijoille annetaan ennakkotehtävä ennen opintojen alkamista. Koulutuksen jatkona on mahdollista suorittaa myynnin tutkinnon osa liiketoiminnan perustutkinnosta tai myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen tutkinnon osa liiketoiminnan ammattitutkinnosta, mikäli opiskelijalla on sopiva työpaikka.

Oppisopimus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa 9.12.2021 saakka Paula Tuohimaa, p 050 3174 818, paula.tuohimaa@osao.fi ja 10.12.2021 alkaen Satu Fomin-Laine, p. 040 631 0286, satu.fomin-laine@osao.fi.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää seuraavia osa-alueita:

  • Myynti kuuluu kaikille – orientoiva osio
  • Asiakaskokemus myynnin vauhdittajana
  • Myyntitempauksen suunnittelu ja toteutus

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • Motivaatio (enint. 2 pistettä)
  • Tarve koulutukselle (enint. 5 pistettä) ja
  • Aiemmin hankittu osaaminen (enint. 3 pistettä).

Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista järjestettävään haastatteluun. Haastatteluihin kutsuminen tapahtuu hakulomakkeessa annettujen tietojen perusteella hakuajan päättymisen jälkeen. Haastattelut järjestetään viikolla 2/2022. Opiskelijavalintapäätös tehdään viikolla 4/2022  ja siitä tiedotetaan sähköpostitse 31.1.2022 mennessä.

Kielitaitotaso

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Kielitaitosuositus tässä koulutuksessa on on B2.1. Lisätietoa täältä .

Lisätietoja

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

Satu Fomin-Laine, p. 040 631 0286, satu.fomin-laine@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Koulutuksen maksimi osallistujamäärä

Koulutukseen valitaan 16 opiskelijaa.

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt OSAOn hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.