Kipupotilaan toimintakyvyn edistäminen (45 osp) sekä niska-hartiaseudun ja päänalueen kipupotilaan toimintakyvyn edistäminen (45 osp)

Tutkinnon osat hieronnan erikoisammattitutkinnosta

Näiden tutkinnon osien suoritettuasi osaat arvioida, suunnitella ja toteuttaa kipupotilaiden toimintakykyä edistävää hoitoa. Koulutuksesta puolet keskittyy niska-hartiaseudun ja päänalueen kipupotilaiden hoitoon.

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakeutua henkilöt, jotka ovat suorittaneet hieronnan ammattitutkinnon tai hankkineet vastaavan osaamisen. Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle, työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito. Hieronnan erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on ohjeet ks. Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa. (OPH-5-2018).

Hakuaika

Voit hakeutua koulutukseen avoimella hakemuksella.

Ajankohta

Koulutus toteutetaan viikoilla 42-50/2022.

Koulutuspaikka

OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, Oulu

Koulutuksen laajuus

Koulutus sisältää kaksi tutkinnon osaa, Kipupotilaan toimintakyvyn edistäminen sekä Niska-hartiaseudun ja päänalueen kipupotilaan toimintakyvyn edistäminen, joiden laajuus yhteensä on 90 osp.

Hinta

Koulutuksen hinta on 280 € (alv 0%). Hinta sisältää kaksi tutkinnon osaa.

Koulutuksen toteututus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus järjestetään päiväopetuksena.

Koulutuksen toteutus vuonna 2022 seuraavasti:
Lähiopetuspäivät: 17.10, 18.10, 31.10, 1.11., 14.11., 15.11., 28.11, 29.11, 5.12, 7.12.2022 ja näytöt viikolla 50/2022

Oppisopimus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa Mirva Saastamoinen, p. 050 5937 076, mirva.saastamoinen@osao.fi

Koulutuksen sisältö

Kipupotilaan toimintakyvyn edistäminen, 45 osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida kipupotilaan toimintakyvyn edistämisen tarpeen
 • suunnitella kipupotilaan toimintakykyä edistävän hoidon
 • toteuttaa kipupotilaan toimintakykyä edistävän hoidon
 • arvioida ja kehittää omaa työtään ja työyksikkönsä työtä.
Niska-hartiaseudun ja päänalueen kipupotilaan toimintakyvyn edistäminen, 45 osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida potilaan toimintakyvyn edistämisen tarpeen
 • suunnitella potilaan toimintakykyä edistävän hoidon niska-hartiaseudun ja pään alueen kiputiloissa
 • toteuttaa potilaan toimintakykyä edistävän hoidon niska-hartiaseudun ja pään alueen kiputiloissa
 • arvioida ja kehittää omaa työtään ja työyksikkönsä työtä.

Tutustu hieronnan erikoisammattitutkinnon perusteisiin ePerusteet-palvelussa

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten tietojen perusteella.

Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

 • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 4 pistettä
 • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
 • motivaatio, enintään 3 pistettä

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hän voi osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai hänet arvioidaan tarvittaessa valintahaastattelun yhteydessä. Hieronnan erikoisammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B2.1. Lisätietoa täältä >

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Kirsi Tirkkonen, p. 044 703 7772, kirsi.tirkkonen@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu,  p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hakeminen

Kysy lisää avoimella hakemuksella hakeutumisesta OSAO Ovi -hakijapalvelusta.

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.