Kipupotilaan toimintakyvyn edistäminen (45 osp) sekä niska-hartiaseudun ja päänalueen kipupotilaan toimintakyvyn edistäminen (45 osp)

Tutkinnon osat hieronnan erikoisammattitutkinnosta

Näiden tutkinnon osien suoritettuasi osaat arvioida, suunnitella ja toteuttaa kipupotilaiden toimintakykyä edistävää hoitoa. Koulutuksesta puolet keskittyy niska-hartiaseudun ja päänalueen kipupotilaiden hoitoon.

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakeutua henkilöt, jotka ovat suorittaneet hieronnan ammattitutkinnon tai hankkineet vastaavan osaamisen. Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle, työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito. Hieronnan erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on ohjeet ks. Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa. (OPH-5-2018).

Hakuaika

Koulutukseen voi hakeutua 20.9.2021 saakka.

Ajankohta

Koulutus toteutetaan ajalla 18.10.-17.12.2021

Koulutuspaikka

OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, Oulu

Koulutuksen laajuus

Koulutus sisältää kaksi tutkinnon osaa, Kipupotilaan toimintakyvyn edistäminen sekä Niska-hartiaseudun ja päänalueen kipupotilaan toimintakyvyn edistäminen, joiden laajuus yhteensä on 90 osp.

Hinta

Koulutuksen hinta on 280 € (alv 0%). Hinta sisältää kaksi tutkinnon osaa.

Koulutuksen toteututus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus järjestetään päiväopetuksena.
Lähiopetuksen päivät ovat vuonna 2021 ovat: 18.10, 19.10, 1.11, 2.11,15.11, 16.11, 29.11, 30.11, 7.12 ja 8.12.

Osaaminen osoitetaan näytöissä 13.12.2021 ja 14.12.2021 . Arviointikeskustelu on 15.12.2021

Oppisopimus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa Mirva Saastamoinen, p. 050 5937 076, mirva.saastamoinen@osao.fi

Koulutuksen sisältö

Kipupotilaan toimintakyvyn edistäminen, 45 osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida kipupotilaan toimintakyvyn edistämisen tarpeen
 • suunnitella kipupotilaan toimintakykyä edistävän hoidon
 • toteuttaa kipupotilaan toimintakykyä edistävän hoidon
 • arvioida ja kehittää omaa työtään ja työyksikkönsä työtä.
Niska-hartiaseudun ja päänalueen kipupotilaan toimintakyvyn edistäminen, 45 osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida potilaan toimintakyvyn edistämisen tarpeen
 • suunnitella potilaan toimintakykyä edistävän hoidon niska-hartiaseudun ja pään alueen kiputiloissa
 • toteuttaa potilaan toimintakykyä edistävän hoidon niska-hartiaseudun ja pään alueen kiputiloissa
 • arvioida ja kehittää omaa työtään ja työyksikkönsä työtä.

Tutustu hieronnan erikoisammattitutkinnon perusteisiin ePerusteet-palvelussa

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten tietojen perusteella. Hakijoihin ollaan yhteydessä hakuajan päättymisen jälkeen. Haastattelut järjestetään viikoilla 38-39/2021. Valituille ja varasijalla oleville tiedotetaan opiskelijavalinnasta sähköpostilla ja kirjeellä viimeistään 4.10.2021. Valitsematta jääneille ilmoitetaan tieto kirjeellä. Opiskelupaikka tulee vahvistaa 11.10.2021 mennessä.

Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

 • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 4 pistettä
 • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
 • motivaatio, enintään 3 pistettä

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hän voi osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai hänet arvioidaan tarvittaessa valintahaastattelun yhteydessä. Hieronnan erikoisammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B2.1. Lisätietoa täältä >

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Kirsi Tirkkonen, p. 044 703 7772, kirsi.tirkkonen@osao.fi
Johanna Vesenterä, johanna.vesentera@osao.fi, p. 040 620 6744

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu,  p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Koulutuksen maksimi osallistujamäärä

Koulutukseen valitaan 15 opiskelijaa.

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.