Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon asennuksen ja automaation valinnaiset tutkinnon osat

Työvoimakoulutuksena

Oletko suorittanut Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon yhteiset pakolliset ammatilliset osiot? Täydennä osaamistasi kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon, asennuksen ja automaation osaamisalan valinnaisilla tutkinnon osilla ja saavuta täysi tutkinto joko koneasentajan tai koneautomaatioasentajan tutkintonimikkeestä.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat kone- ja tuotantotekniikasta kiinnostuneet TE-toimiston asiakkaat, jotka soveltuvat koulutukseen ja ovat suorittaneet aikaisemmin Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon yhteiset pakolliset ammatilliset osiot.

Ajankohta

Koulutus järjestetään työvoimakoulutuksena 11.1.2021 alkaen. Hakuaika koulutukseen päättyy 22.11.2020.

Koulutuspaikka

OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2A, 90250 Oulu

Hinta

Koulutus on maksuton.

Koulutuksen laajuus

Koulutuksen laajuus on 145 osaamispistettä (osp).

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon, asennuksen ja automaation osaamisalan ammattinimikkeiden koneautomaatioasentaja tai koneasentaja suorittamiseen vaadittavien valinnaisten tutkinnon osien suorittaminen. Keskeisintä koulutuksessa on saavuttaa täysi tutkinto jommasta kummasta yo. ammattinimikkeistä.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, joka sisältää opiskelijan henkilökohtaisesta osaamisen kehittymissuunnitelmasta (HOKS) riippuen keskimäärin 318 päivää lähiopetusta, 20 päivää etäopiskelua ja 120 päivää työssäoppimista.

Koulutuksen sisältö

Opiskelija suorittaa koulutuksessa joko  Koneautomaatioasennus 30 osp tai Koneasennus 30 osp tutkinnon osan.  Lisäksi opiskelija suorittaa 80 osaamispistettä muita valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia sekä 35 osaamispistettä yhteisiä tutkinnon osia.

Koneautomaatioasennus, 30 osp

Ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

  • suunnitella koneautomaatioasennustyönsä ja hyödyntää koneautomaation asennustöissä piirustuksia, teknisiä dokumentteja ja kytkentäkaavioita
  • soveltaa koneautomaatioasennuksissa tarvittavaa sähkötekniikkaa ja sähkötyöturvallisuusvaatimuksia sekä pneumatiikan ja hydrauliikan perusteita
  • tehdä koneautomaatioasennuksia ja hallitsee niihin liittyvät kaapeloinnit ja ohjauksen
  • noudattaa työelämän toimintatapoja ja koneautomaatioasennuksien työturvallisuusvaatimuksia ja valmistustyötehtävien työturvallisuusvaatimuksia.
Koneasennus, 30 osp

Ammattitaitovaatimukset :

Opiskelija osaa

  • suunnitella työtään ja hyödyntää mekaanisissa koneenasennuksissa tarvittavia piirustuksia, kuvia ja ohjeita
  • tehdä mekaanisia koneasennustöitä ja niihin liittyviä mittauksia
  • noudattaa työelämän toimintatapoja ja koneasennuksien työturvallisuusvaatimuksia.

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Markus Seppänen, markus.seppanen@osao.fi, p. 050 428 0752

Koulutuksen maksimi osallistujamäärä

Koulutukseen valitaan 8 opiskelijaa suorittamaan tutkinnon osia työvoimakoulutuksena.

Hakeminen

Haku työvoimakoulutukseen tapahtuu TE-palvelujen kautta. Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista saat valtakunnallisesta TE-puhelinpalvelun Koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702 tai sähköpostilla osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Katso lisätietoja ja hae TE-palveluiden sivuilta

Peruutusehto

Koulutushakemus on sitova eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Päteviä syitä ovat esimerkiksi työllistyminen tai muun koulutuspaikan saaminen. Työnhakusi tulee olla voimassa hakiessasi koulutukseen.