Kotihoidossa toimiminen, 40 osp

Tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta

Oletko suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon? Täydennä osaamistasi kotihoidossa toimimisen osalta! Koulutuksen myötä hankit ammattitaitoa kotona asuvan asiakkaan ohjaamisen, avustamisen ja hoitamisen toiminnoissa, sairaanhoidollista osaamista sekä monipuolisesti hoitotyön taitoja.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu lähihoitajan työssä toimiville, jotka haluavat täydentää osaamistaan kotihoidossa toimimisen osalta.

Hakuaika

Koulutukseen voi hakeutua ajalla 13.3. – 15.5.2023.

Ajankohta

Koulutus alkaa 4.9.2023 ja arvioitu päättyminen on 15.12.2023.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa aikaisempi osaaminen tunnustetaan. Koulutuksen aikana hankitaan vain tutkinnon osan vaatima puuttuva osaaminen, joka osoitetaan näytöllä. Tutkinnon osan ammattitaito osoitetaan näytössä käytännön työtehtävissä.

Koulutuspaikka

Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 4 pistettä
  • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
  • motivaatio, enintään 3 pistettä

Hakijoihin ollaan yhteydessä viimeistään hakuajan päättymisen jälkeen. Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella.

Haastattelut järjestetään viikolla 22. Kutsu lähetetään sähköpostilla ja kutsun lähettämisestä lähetetään hakijalle tekstiviesti. Opiskelijavalinnasta tiedotetaan viikolla 24. Valintatieto lähetetään sähköpostilla ja sähköpostin lähettämisestä lähetetään hakijalle tekstiviesti. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan 8.8.2023 mennessä.

Hakijalla tulee olla sellainen terveydentila- ja toimintakyky, jota edellytetään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittajalta ks. tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).

Koulutukseen valitaan 12 opiskelijaa.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella, tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin 23.5.2023. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä.

Hinta

Koulutus on maksuton.

Koulutuksen laajuus ja sisältö

Koulutuksen laajuus on 40 osaamispistettä (osp). Lisätietoa tutkinnon osasta saat tutkinnon perusteista (ePerusteet-palveluun>)

Koulutuksen tavoite

Koulutuksessa hankit ammattitaitoa kotona asuvan asiakkaan ohjaamisen, avustamisen ja hoitamisen toiminnoissa, sairaanhoidollista osaamista sekä monipuolisesti hoitotyön taitoja. Kotihoidossa toimiminen -tutkinnon osa on osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa (lähihoitaja, sairaanhoidon- ja huolenpidon osaamisala).

Koulutuksen toteutus

Ryhmämuotoisena järjestettävä koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Koulutus sisältää lähiopiskelua, ohjattua etäopiskelua, itsenäistä opiskelua sekä opiskelijan olemassa olevalla työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähiopetuspäiviä on pääasiassa 2 / viikko. Muutoin koulutus toteutetaan itsenäisenä ja ohjattuna etäopiskeluna sekä työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Oppimisympäristönä on myös verkko-oppimisympäristö.

Oppisopimus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka. Oppisopimuskoulutuksesta lisätietoja antaa Hanna Holappa, p. 050 325 0642, hanna.holappa@osao.fi

Lisätietoja

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

Opettaja Sirpa Tahvanainen, p. 050 317 4800, sirpa.tahvanainen@osao.fi
Koulutuspäällikkö Johanna Savunen, p. 050 317 4796, johanna.savunen@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.