Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

Sinä kasvatus- ja ohjausalalla toimiva tai alasta kiinnostunut, hanki koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan pätevyys

Ammatti ja opinnot

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana voit työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa. Osallistut eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Osaat edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa työskentelet itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana voit työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Kohderyhmä

Kasvatus- ja ohjausalalla toimivat tai alasta kiinnostuneet, joilta puuttuu pätevyys työskennellä koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana. Koulutus sopii sinulle, jos sinulla on aiempaa alan osaamista joko koulutuksen tai työkokemuksen kautta.

Hakuaika

Kontinkankaan yksikössä syyskuussa alkavaan koulutukseen on hakuaika 13.3.-21.7.2023

Opintojen alkaminen ja kesto

Kontinkankaan yksikössä alkaa seuraava koulutus 4.9.2023.
Pudasjärven yksikön seuraava koulutuksen aloitusajankohta ei ole tiedossa.

Sinulle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu
Pudasjärven yksikkö, Varsitie 7 (kaupungintalon ensimmäinen kerros), 93100 Pudasjärvi (1.8.2022 alkaen)

Opiskelijavalinta

Hakijalla tulee olla sellainen terveydentila- ja toimintakyky, jota edellytetään kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittajalta ks. tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018)

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella. Kutsu haastatteluun tulee sähköpostitse tai puhelimitse hakuajan päättymisen jälkeen.

Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

 • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 4 pistettä
 • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
 • motivaatio, enintään 3 pistettä

Haastattelut järjestetään viikoilla 32-33/2023. Valituille ja varasijalla oleville tiedotetaan opiskelijavalinnasta sähköpostilla viimeistään viikolla 34/2023.. Sähköpostin lähettämisestä lähetetään tekstiviesti.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin, joka on Oulussa 1.8.2023. Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoja täältä.

Opiskelun toteutusmuoto

Kontinkankaan yksikössä järjestettävä koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joissa lähiopetus järjestetään päiväopetuksena n. 1-3 lähiopetuspäivää / viikko. Koulutus sisältää lähiopiskelua, ohjattua etäopiskelua, itsenäistä opiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Oppimisympäristönä on myös verkko-oppimisympäristö.

Pudasjärven yksikössä koulutus toteutetaan työelämäpainotteisesti. Hakijalla tulee olla sovittuna työpaikka, jossa hän opiskelee joko koulutus- tai oppisopimuksella. Koulutus sisältää työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäksi ohjattua itsenäistä opiskelua sekä kontaktiopetusta Teams-yhteydellä kahdesti kuukaudessa 3 tuntia.

Oppisopimusopiskelu

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Opiskelu sisältää käytännön työtehtäviä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti, keskimäärin niitä on noin 2 – 4 päivää kuukaudessa.

Oppisopimusasioioita hoitaa Kontinkankaan yksikössä koulutussuunnittelija Mirva Saastamoinen, p. 050 5937 076, mirva.saastamoinen@osao.fi ja Pudasjärven yksikössä opintopäällikkö Kaisu Möttönen, p. 050 573 2584, kaisu.mottonen@osao.fi

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu on 450 € (alv 0 %)
Yksittäisten tutkinnon osien hinta on 90 €/tutkinnon osa (alv 0%)

Koulutuksen laajuus

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon kokonaislaajuus on 150 osaamispistettä (osp).

Koulutuksen sisältö

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

Pakolliset tutkinnon osat
 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp
 • Oppijan ja oppimisen ohjaus 40 osp
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä 40 osp
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 30 osp tai
 • Koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus ja tuki 30 osp
Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 20 osp)
 • Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon aktiivinen edistäminen 20 osp
 • Etsivässä työssä toimiminen 20 osp
 • Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä 20 osp
 • Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen 20 osp
 • Romanikielen käyttäminen ohjaustyössä 20 osp
 • Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
 • Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
 • Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
 • Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus 10 osp
 •  tai tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Lisätietoja tutkinnon perusteista (ePerusteet-palveluun) »

Lisätiedot

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

Kontinkankaan yksikkö
Marko Hyyryläinen, marko.hyyrylainen@osao.fi, p. 050 322 5595
Ritva Fossi, ritva.fossi@osao.fi, p. 044 703 7799
Ari Jääskelä, ari.jaaskela@osao.fi, p. 050 359 9157

Pudasjärven yksikkö
Kaisu Möttönen, p. 050 573 2584, kaisu.mottonen@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
ovi@osao.fi
p. 040 8266 060

Hae koulutukseen

Alla olevista painikkeista siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkit toimivat hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi 

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.
Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >