Lähiavustaja

Tutkinnon osat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta

Suorita kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta ja työskentele lähiavustajana! Lähiavustaja toimii hoitajan työparina erilaisissa hoivatehtävissä.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakeutua kaikki alasta kiinnostuneet. Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle, sosiaali- ja terveysalalla vaadittava terveys ja toimintakyky (lisätietoa täältä) sekä riittävä kielitaito. Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista haastatteluun sekä kielikokeeseen tarvittaessa.

 

Koulutukseen hakeminen

Hakuaika Pudasjärvellä alkavaan koulutukseen on 18.2.-17.4.2020.

Hakuaika Taivalkoskella alkavaan oppisopimuskoulutukseen on 16.3.-30.4.2020

 

Koulutuksen ajankohta

Pudasjärvellä opinnot alkavat 17.8.2020

Taivalkosken oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee tutkinnon muodostumiseen. Tämä määrittää opiskeluajan.

 

Koulutuspaikka

Pudasjärven yksikkö, Ranuantie 249 A, 93100 Pudasjärvi

Taivalkosken yksikkö, Jokijärventie 2, Taivalkoski

 

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen jälkeen opiskelija voi hakeutua lähiavustajaksi työelämään tai edetä tutkinnon suorittajaksi sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon (lähihoitaja) hankkimaan puuttuvat tutkinnon osat koko tutkinnosta.

 

Koulutuksen toteutus

Pudasjärven koulutus toteutetaan päiväopetuksena.Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua myös oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan koulutukseen soveltuva työpaikka. Pudasjärven yksikössä oppisopimusasioita hoitaa opintopäällikkö Kaisu Möttönen, p. 050 573 2584, kaisu.mottonen@osao.fi

Taivalkosken koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Koulutus edellyttää alan työpaikkaa, jonka tarjoaa Taivalkosken kunnan asumispalveluyksikkö Katajassa ja tuetun ja tehostetun hoidon yksikössä Pihlajassa.

 

Opiskelijavalinta

Pudasjärven koulutus:

Hakijoihin ollaan yhteydessä viikoittain. Opiskelijavalinta tehdään haastattelun perusteella.

  • Haastattelut järjestetään etäyhteydellä 12.-14.5. Hakijat kutsutaan haastatteluun sähköpostilla.
  • Kielitaidon arviointi tarvittaessa 27.4.2020
  • Valintapäätös tehdään 20.5.2020 mennessä ja valintapäätöksistä tiedotetaan valituille keskiviikkona 3.6.2020
  • Info-tilaisuus opintoihin valituille keskiviikkona 3.6.2020 klo 13 – 15

Taivalkosken yksikön oppisopimuskoulutukseen hakeneille järjestetään puhelin- tai etäyhteyshaastattelu sekä tarvittaessa kielitaidon arviointi. Hakijat kutsutaan haastatteluihin sähköpostilla.

 

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli (suomen kieli), hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa kielitaitotasosuositus on B.1.1.

Kielitaidon arviointi järjestetään 27.4.2020. Hakijat kutsutaan kielitaidon arviointiin sähköpostilla. Hakijat saavat tarkempaa tietoa kielikokeesta kutsun mukana.

 

Koulutuksen sisältö ja laajuus

Koulutuksen aikana suoritetaan Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen -tutkinnon osat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta. Lisäksi koulutuksen aikana opiskellaan tutkinnon yhteisiä osia (yht. 5 osaamispistettä), joiden kautta vahvistetaan mm. opiskelijan alalla vaadittavaa kielitaitoa ja tietoteknisiä- sekä työelämätaitoja. Koulutukseen sisältyy myös ensiapu 1 -koulutus, sekä tarvittaessa opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja.

Tutustu tutkinnon osiin Opetushallituksen ePerusteet-palvelussa:

Kasvun ja osallisuuden edistäminen
Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen

 

Hinta

Opetus on maksutonta. Opiskelija hankkii itse turvalliset jalkineet työpaikalla tapahtumaan oppimiseen. Kustannuksia voi lisäksi muodostua oppikirjojen ja kannettavan tietokoneen sekä työvaatteiden hankinnasta.

 

Lisätietoja

Koulutuksen sisällöstä

Pudasjärvi:

Anna Kuosmanen
p. 050 598 8068
anna.kuosmanen@osao.fi

Taivalkoski:

Liisa Turvanen, p. 040 542 4494, liisa.turvanen@osao.fi

 

Koulutukseen hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

 

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae Pudasjärven koulutukseen

Oppisopimuskoulutukseen haetaan alla olevan linkin kautta syöttämällä omia ja yrityksen tietoja oppisopimuksen valmistelua varten.

Hae Taivalkosken koulutukseen

 

Peruutusehto

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, mahdollinen osallistumismaksu veloitetaan kokonaan.