Lähiavustaja

Tutkinnon osat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta

Suorita kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta ja työskentele lähiavustajana! Lähiavustaja toimii hoitajan työparina erilaisissa hoivatehtävissä.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakeutua kaikki alasta kiinnostuneet. Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle, sosiaali- ja terveysalalla vaadittava terveys ja toimintakyky (lisätietoa täältä) sekä riittävä kielitaito. Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista haastatteluun sekä tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

Työvoimakoulutuksen kohderyhmänä ovat alasta kiinnostuneet TE-toimiston asiakkaat, joilla on sosiaali- ja terveysalalla vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito. Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista soveltuvuuskokeeseen sekä kielikokeeseen tarvittaessa. Tarvittaessa hakijalle järjestetään kielitaidon arviointi.

 

Koulutuksen ajankohta

Pudasjärvellä alkavaan koulutukseen voi hakeutua 13.10.2020 saakka. Koulutus alkaa 16.11.2020.

Oulussa työvoimakoulutuksena toteutettavan koulutuksen opinnot alkavat 15.2.2021. Hae koulutukseen 4.1.2021 mennessä TE-palveluiden kautta.

 

Koulutuspaikka

  • Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6-8, 90220 Oulu
  • Pudasjärven yksikkö, Ranuantie 249 A, 93100 Pudasjärvi

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen jälkeen opiskelija voi hakeutua lähiavustajaksi työelämään tai tutkinnon suorittajaksi sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon (lähihoitaja) hankkimaan puuttuvat tutkinnon osat koko tutkinnosta.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan päiväopetuksena.

Kontinkankaan koulutus sisältää lähiopiskelua noin 3-4 päivää viikossa, työpaikalla tapahtuvaa oppimista (10 viikkoa) sekä itsenäistä – ja etäopiskelua. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suunnitelma opiskeluvalmiuksia tukevista opinnoista sekä koulutukseen sisältyvien sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osien suorittamisesta. Koulutuksen kesto määritellään HOKSissa.

Pudasjärvellä koulutus sisältää lähiopetusta sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista 5-6 viikkoa /ammatillinen tutkinnon osa. Jos poikkeusolot jatkuvat, voidaan osa lähiopetuksesta toteuttaa etäopetuksena. Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua myös oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan koulutukseen soveltuva työpaikka. Pudasjärven yksikössä oppisopimusasioita hoitaa opintopäällikkö Kaisu Möttönen, p. 050 573 2584, kaisu.mottonen@osao.fi

Opiskelijavalinta

Työvoimakoulutuksena Oulussa järjestettävän koulutuksen opiskelijat valitaan hakemusten perusteella soveltuvuuskokeisiin. Soveltuvuuskokeet järjestetään 14.1.2021. Opiskelijavalinta tehdään soveltuvuuskokeiden perusteella. Soveltuvuuskokeet ovat OSAOn Kontinkankaan yksikön tiloissa. Koronavirustilanne voi vaikuttaa soveltuvuuskokeiden järjestämiseen.

Pudasjärven koulutuksen osalta lähetetään kutsu soveltuvuuskokeeseen hakeutumisen jälkeen sähköpostilla. Soveltuvuuskoe on Oulussa 5.11. tai 6.11.2020. Kielitaito arvioidaan tarvittaessa sovittuna aikana ennen soveltuvuuskoetta. Valintapäätös ilmoitetaan sähköpostitse. Opiskelupaikka vastaanotetaan sähköpostilla. Opiskelu alkaa 16.11.2020.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli (suomen kieli), hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa kielitaitotasosuositus on B.1.1.

Hakijat kutsutaan kielitaidon arviointiin sähköpostilla. Hakijat saavat tarkempaa tietoa kielitaidon arvioinnista kutsun mukana.

Koulutuksen sisältö ja laajuus

Koulutuksen aikana suoritetaan Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen -tutkinnon osat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta.

Lisäksi koulutuksen aikana opiskellaan tutkinnon yhteisiä osia (yht. 5 osaamispistettä), joiden kautta vahvistetaan mm. opiskelijan alalla vaadittavaa kielitaitoa ja tietoteknisiä- sekä työelämätaitoja. Koulutukseen sisältyy myös ensiapu 1 -koulutus, sekä tarvittaessa opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja.

Tutustu tutkinnon osiin Opetushallituksen ePerusteet-palvelussa:

Kasvun ja osallisuuden edistäminen
Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen

Hinta

Opetus on maksutonta. Opiskelija hankkii itse turvalliset jalkineet työpaikalla tapahtumaan oppimiseen. Kustannuksia voi lisäksi muodostua oppikirjojen ja kannettavan tietokoneen sekä työvaatteiden hankinnasta.

Lisätietoja

Kontinkankaan yksikkö

Opinto-ohjaaja Eija Roininen, p. 050 394 7281, eija.roininen@osao.fi
Koulutuspäällikkö Sari Veijola, p. 050 317 4929, sari.veijola@osao.fi

Pudasjärven yksikkö

Kaisu Möttönen, kaisu.mottonen@osao.fi,  p. 050 573 2584

Koulutukseen hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Työvoimakoulutukseen hakeminen

Lähiavustaja koulutus on mahdollista suorittaa myös työvoimakoulutuksena. Hae koulutukseen TE-palveluiden verkkopalvelussa tai jätä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Työnhakusi tulee olla voimassa hakiessasi koulutukseen. Tarvittaessa voit käynnistää työnhaun TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelussa.

Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista saat valtakunnallisesta TE-puhelinpalvelun Koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702 tai sähköpostilla osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

Katso tarkemmat tiedot Kontinkankaan työvoimakoulutuksesta ja hae TE-palveluiden sivuilta

Peruutusehto

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, mahdollinen osallistumismaksu veloitetaan kokonaan.

Myös työvoimakoulutuksen koulutushakemus on sitova eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Päteviä syitä ovat esimerkiksi työllistyminen tai muun koulutuspaikan saaminen. Työnhakusi tulee olla voimassa hakiessasi koulutukseen.