Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan kaksi tutkinnon osaa, 75 osp

Tutkinnon osat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta

Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen -tutkinnon osa ja lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen -tutkinnon osa ovat pakollisia osia lähihoitajaopinnoissa lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalalla. Voit hakea opiskelemaan tutkinnon osia, jos tavoitteenasi on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelu tai haluat täydentää aiempaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoasi. Oppivelvollisen tulee hakeutua opiskelemaan koko perustutkinto.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Tutkinnon osat on tarkoitettu sinulle, joka tahdot täydentää aiemmin suorittamaasi sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa. Voit hakea opiskelijaksi myös, jos tavoitteenasi on opiskella sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Oppivelvolliset ohjaamme hakemaan tutkintokoulutukseen.

Sinulla tulee olla sellainen terveydentila- ja toimintakyky, jota edellytetään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittajalta sekä riittävä suomenkielentaito. Katso tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.

Hakuaika

Pudasjärven yksikössä koulutuksen hakuaikaa on jatkettu 18.7.2022 saakka.

Ajankohta

Pudasjärvellä järjestettävän seuraavan koulutuksen toteutusaika on 10.8.2022 – 2.6.2023. Toteutusaika voi tarkentua henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa aikaisempi osaaminen tunnustetaan. Koulutuksen aikana hankitaan vain tutkinnon osan vaatima puuttuva osaaminen, joka osoitetaan näytöllä. Tutkinnon osan ammattitaito osoitetaan näytössä käytännön työtehtävissä.

Koulutuspaikka

OSAO Pudasjärven yksikkö, Ranuantie 249 A, 93100 Pudasjärvi

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään soveltuvuuskokeiden perusteella. 12.5.2022 mennessä hakeneet hakijat kutsutaan sähköpostilla soveltuvuuskokeeseen, joka on 7.6.2022 tai 8.6.2022. Tarvittaessa hakija kutsutaan sähköpostiviestillä kielitaidon arviointiin, joka on 24.5.2022 Oulussa. Tieto valintapäätöksestä lähetetään viimeistään 10.6.2022.

12.5.2022 jälkeen hakeneilla pääsy- ja soveltuvuuskoe on 8.8.2022 ja mahdollinen kielitaidon arviointi 26.7.2022. Tieto opiskelijavalinnasta ilmoitetaan pääsy- ja soveltuvuuskokeiden jälkeen.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella, tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä.

Hinta ja kustannukset

Opetus on maksutonta.

Koulutuksen toteutus

Koulutus sisältää lähiopiskelua, ohjattua etäopiskelua, itsenäistä opiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutuksen sisältö

Lisätietoa tutkinnon osista saat tutkinnon perusteista ePerusteet -palvelussa.

Opiskeltavat tutkinnon osat ovat

  • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osp
  • Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 35 osp

Oppisopimus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka.

Oppisopimuskoulutuksesta lisätietoja antaa Pudasjärven yksikössä Kaisu Möttönen, p. 050 573 2584, kaisu.mottonen@osao.fi

Työvoimakoulutus

Tämä koulutus on mahdollista suorittaa myös työvoimakoulutuksena, jos olet TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun asiakas. Nyt haussa olevat työvoimakoulutukset ja hakulomakkeen löydät koulutushaun kautta.

Jos osallistumisestasi koulutukseen on sovittu TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun kanssa työllistymissuunnitelmassasi, voit saada koulutuksen ajalta korotettua työttömyysetuutta. Korotusosan maksamisesta päättää aina työttömyyskassa tai Kela.

Lisätietoja

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Opinto-ohjaaja Anna Kuosmanen, p. 050 598 8068, anna.kuosmanen@osao.fi

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Voit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: