Liikuntayrittäjänä toimiminen 30 osp

Tutkinnon osa liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnosta

Onko tavoitteenasi liikunta-alan yrittäjyys? Hanki osaamista, jolla voit suunnitella liikunta-alan yrityksen toimintaa ja tuotteistaa liikuntaan liittyvän tuotteen tai palvelun. Liikuntayrittäjänä toimiminen on tutkinnon osa liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnosta.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakeutua henkilöt, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan liikunta-alan yrittäjyydessä.  Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle, työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito

Hakuaika

Hakuaika on 23.5.-31.7.2022.

Ajankohta

Koulutus järjestetään ajalla 10.10.2022 – 30.6.2023. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa aikaisempi osaaminen tunnustetaan. Koulutuksen aikana hankitaan vain tutkinnon osan vaatima puuttuva osaaminen, joka osoitetaan näytöllä. Tutkinnon osan ammattitaito osoitetaan näytössä käytännön työtehtävissä.

Koulutuspaikka

OSAO Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu ja Virpiniemen liikuntaopisto, Virpiniementie 525, 90810 Kiviniemi.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 4 pistettä
  • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
  • motivaatio, enintään 3 pistettä

Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten tietojen perusteella. Hakijoihin ollaan yhteydessä viimeistään hakuajan päättymisen jälkeen. Valintahaastattelut järjestetään viikoilla 32-33/2022 ja niihin kutsutaan erikseen. Valintapäätös tehdään viimeistään viikolla 34. Valituille ja varasijalla oleville tiedotetaan opiskelijavalinnasta sähköpostilla ja kirjeellä. Valitsematta jääneille ilmoitetaan tieto kirjeellä. Valituilta pyydetään kirjallinen vahvistus sähköpostilla koulutuspaikan vastaanottamisesta. Opiskelupaikka on vastaanotettava 9.9.2022 mennessä.

Koulutukseen valitaan 15 opiskelijaa.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella, tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin 2.8.2022. Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä.

Hinta ja kustannukset

Koulutuksen hinta on 115 € (alv 0 %).

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, joka sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti OSAOn Kontinkankaan yksikön toimitiloissa Virpiniemessä (osoitteessa Virpiniementie 525, 90810 Kiviniemi). Oppimisympäristöinä on myös verkko-oppimisympäristö sekä alan työpaikat.

Lisätietoa tutkinnon osasta saat tutkinnon perusteista (ePerusteet-palveluun).

Oppisopimus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka.

Oppisopimuskoulutuksesta lisätietoja antaa Sirpa Pehkonen, p. 044 703 7875, sirpa.pehkonen@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Sirpa Pehkonen, p. 044 703 7875, sirpa.pehkonen@osao.fi
Johanna Vesenterä, p. 040 620 6744, johanna.vesentera@osao.fi
Minna Kettunen, p. 044 717 0054, minna.kettunen@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.