Matkailupalvelujen ammattitutkinto, matkailun myynti ja markkinointi

Pääpaino matkailun myynti- ja markkinointitehtävissä toimimisessa

Matkailupalvelujen ammattitutkinto antaa valmiuksia monipuolisiin matkailualan tehtäviin. Opintojen aikana opit suunnittelemaan, myymään ja toteuttamaan erilaisia asiakaslähtöisiä matkailupalveluja. Myyntiin ja markkinointiin suuntautuneen matkailualan ammattitutkinnon suoritettuasi osaat toimia matkailun myynti- ja markkinointitehtävissä.

Ammatti ja opinnot

Matkailupalvelujen ammattitutkinnon suorittaneena osaa suunnitella, tuotteistaa, myydä ja toteuttaa erilaisia asiakaslähtöisiä matkailupalveluja. Matkailun myyntiin ja markkinointiin suuntautuneen ammattitutkinnon valitessasi saat erityisesti osaamista matkailupalvelujen myynti- ja markkinointitehtäviin.

Matkailupalvelujen ammattitutkinnon suoriettuasi toimit työssäsi myynti- ja asiakaspalveluhenkisesti, laatutietoisesti, kannattavasti, tuloksellisesti, vastuullisesti ja kestävän toimintatavan mukaisesti. Osaat varmistaa asiakkaiden turvallisuuden ja palvella asiakkaita kielitaitoisesti.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Matkailun myyntiin ja markkinointiin suuntautuneen matkailupalvelujen ammattitutkinnon suoritettuasi voit työskennellä matkailualalla mm. erilaisissa matkailualan asiakasneuvonta- ja myyntitehtävissä sekä markkinointitehtävissä.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka toimit tai haluat toimia asiakaspalvelutehtävissä matkailuyrityksessä tai -organisaatiossa, kokous- ja kongressipalveluissa tai ohjelmapalveluyrityksessä.

Hakuaika

Kysy vapaita paikkoja! Voi hakeutua tähän koulutukseen 17.1.2022 saakka. Haastattelut järjestetään vkolla 3/2022.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat 7.2.2022 ja arvioitu päättymisaika on 25.11.2022. Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen opiskelija tarvitsee. Tämä määrittää opiskeluajan.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 3 pistettä
  • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
  • motivaatio, enintään 4 pistettä

Valintahaastattelut järjestetään viikolla 49 ja valintapäätös tehdään viikolla 50 ja siitä tiedotetaan sähköpostilla viikolla 50.

Kielitaitotaso

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hän voi osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Matkailupalvelujen ammattitutkinnon kielitaitovaatimus on B1.2. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena ja työpaikalla tapahtuvana oppimisena.

Oppisopimusopiskelu

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Opiskelu sisältää käytännön työtehtäviä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti, keskimäärin niitä on noin 2 – 4 päivää kuukaudessa. Oppisopimusasioita hoitaa Kaukovainion yksikössä  koulutussuunnittelija Ida Ohtamaa p. 040 1626 366, ida.ohtamaa@osao.fi

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Matkailupalvelujen ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta, Matkailun asiakaspalvelutehtävissä toimiminen (50 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (100 osaamispistettä).

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa
  • Matkailun asiakaspalvelutehtävissä toimiminen, 50 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
  • Matkailun markkinointi- ja myyntitehtävissä toimiminen, 45 osp
  • Toinen valinnainen tutkinnon osa oman mielenkiinnon mukaan
    • esim. Tapahtuman tuottaminen ja toteuttaminen, 55 osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin täällä (ePerusteet)

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu on 250 € (alv 0 %).

Lisätiedot

Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelut, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

Koulutuspäällikkö Jaana Hilli, p. 050 516 9166, jaana.hilli@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.
Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >