Merkonomi

Liiketoiminnan perustutkinto

Merkonomina sinulla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Voit toimia erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoitua ammatillisesti. Sinulla on perusvalmiudet yrittäjyyteen ja valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Tutkinnon suoritettuasi olet hankkinut osaamista myös uusien tuotteiden ja palveluiden sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Ammatti ja opinnot

Opiskelun aikana voit valintojesi pohjalta hankkia osaamista esimerkiksi seuraavilta alueilta:

 • asiakaspalvelu, myynti ja palvelumuotoilu
 • kirjanpito, tilinpäätös, palkanlaskenta, laskutus ja reskontran hoitaminen
 • kirjastopalveluissa toimiminen
 • projektissa toimiminen ja tapahtumatuotanto
 • markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto
 • henkilöstön tukipalvelut ja logistiikkapalvelut
 • finanssipalvelut ja asiakkuuksien hoitaminen
 • yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, palvelumuotoilun, talouden, toimisto- tai kirjastopalvelujen tehtävissä erilaisissa organisaatioissa. Liiketoiminnan osaajia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla.

Liiketoiminnan opinnot takaavat sinulle vahvan pohjan jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Seuraava yhteishaku 22.2.–22.3.2022. Haku osoitteessa www.opintopolku.fi.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat elokuussa 2022. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

 • Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu
 • Pudasjärven yksikkö, Ranuantie 249A, 93100 Pudasjärvi

Aloituspaikkoja yhteishaussa

Kevään 2022 yhteishaussa liiketoiminnan perustutkinnossa on Kaukovainion palvelut yksikössä 225 aloituspaikkaa ja Pudasjärven yksikössä 10 aloituspaikkaa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään Opintopolussa tekemäsi hakemuksen pohjalta. Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Tutustu Yhteishaun valintaperusteisiin Opintopolku -palvelussa.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Liiketoiminnan perustutkinnossa suositus kielitaidon tasoksi on B1.2. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Yhteishaun kautta valitut opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat (55 osp)
 • Asiakaspalvelu, 20 osp
 • Tuloksellinen toiminta, 20 osp
 • Työyhteisössä toimiminen, 15 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat (90 osp)
 • Asiakkuuksien hoitaminen, 30 osp
 • Henkilöstön tukipalvelut, 15 osp
 • Kirjanpito, 30 osp
 • Laskutus ja reskontra, 15 osp
 • Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto, 30 osp
 • Myynti, 30 osp
 • Palkanlaskenta, 30 osp
 • Palvelumuotoilu, 15 osp
 • Projektissa toimiminen, 15 osp
 • Tapahtumatuotanto, 15 osp
 • Tilinpäätöskirjaukset, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Muut valinnaiset tutkinnon osat
Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijalta edellytetään oman kannettavan tietokoneen käyttöä opiskelupäivien aikana sekä oppikirjojen, digiaineistojen ja opiskelumateriaalien hankintaa, hinta-arvio 700 euroa (sis. kannettavan tietokoneen hankinnan).

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat.  Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Kaukovainion yksikkö, palvelut

 • Opinto-ohjaaja Niina Miettinen, p. 040 141 5317, niina.miettinen(at)osao.fi
 • Opinto-ohjaaja Päivi Keskitalo, p. 050 449 5654, paivi.keskitalo(at)osao.fi
 • Opinto-ohjaaja Marianne Tapper, p. 050 366 0199, marianne.tapper(at)osao.fi

Pudasjärven yksikkö

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Yhteishaussa koulutuksiin haetaan valtakunnallisen Opintopolku -palvelun kautta.

Siirry opintopolku.fi sivulle

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Kohderyhmä

Kaukovainion yksikössä koulutus on suunnattu erityisesti alan vaihtajille, joilla on ylioppilastutkinto, työkokemusta alalta tai muu toisen asteen tutkinto.

Hakuaika

Hakuaika Kaukovainion yksikössä koulutukseen on ajalla 17.9. – 25.10.20221. Haku on erillinen asiakaspalvelun ja myynnin osaamispolulle sekä talouspalvelujen osaamispolulle.

Mikäli sinulla on aiempaa osaamista, voit hakeutua ympäri vuoden avoimella hakemuksella.

Asiakaspalvelun ja myynnin tutkinnon osaamispolku on mahdollista opiskella myös englanninkielisessä koulutuksessa. Englanninkieliseen koulutuksessa on paikkoja vapaana ja hakua on jatkettu toistaiseksi. Lue lisää englanninkielisestä koulutuksesta

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutus alkaa Kaukovainion yksikössä 10.1.20222. Seuraavan kerran uusi ryhmä aloittaa 5.9.2022.

Pudasjärven yksikössä seuraava aloitus on 3.8.2022.

Opinnot kestävät noin 2 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

 • Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2C, 90250 Oulu
 • Pudasjärven yksikkö, Ranuantie 249 A, 93100 Pudasjärvi

Opiskelijavalinta

Kaukovainion yksikkö, palvelut

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

 • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 3 pistettä
 • tarve koulutukselle, enintään 5 pistettä
 • motivaatio, enintään 2 pistettä

Hakijoihin ollaan yhteydessä hakuajan päättymisen jälkeen. Haastattelut järjestetään viikolla 45/2021. Ajankohta ilmoitetaan kullekin hakijalle henkilökohtaisella viestillä hakuajan päättymisen jälkeen. Kielitaidon arviointi tarvittaessa Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2 C, 2.11.2021. Opiskelijavalintapäätös tehdään viikolla 47 ja siitä tiedotetaan sähköpostilla.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Liiketoiminnan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1.

Englanninkielisessä koulutuksessa opiskelijaksi valittavaksi edellytetään hyvää peruskoulutasoista englannin kielen taitoa ja lisäksi työllistymisen edellyttämää suomen kielen osaamista. Kielitaitosuositus suomen kielessä A2.2.

Opiskelun toteutusmuoto

Opiskelu toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunitelman mukaisesti päiväopetuksena. Opetusta ja ohjausta annetaan lähi-, verkko- ja etäopetuksena (Teams). Opintoihin sisältyy myös itsenäistä opiskelua.

Oppisopimusopiskelu

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Opiskelu sisältää käytännön työtehtäviä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti, keskimäärin niitä on noin 2 – 4 päivää kuukaudessa.

Oppisopimusasioita hoitaa Kaukovainion yksikössä koulutussuunnittelija Paula Tuohimaa, p. 050 3174 818, paula.tuohimaa@osao.fi ja Pudasjärven yksikössä opintopäällikkö Kaisu Möttönen, p. 050 573 2584, kaisu.mottonen@osao.fi

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tarjottava opetus painottuu asiakaspalveluun ja myyntiin tai talouspalveluihin. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat, 55 osp
 • Asiakaspalvelu, 20 osp
 • Tuloksellinen toiminta, 20 osp
 • Työyhteisössä toimiminen, 15 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat, valittava 90 osp

Myynnin ja asiakaspalvelun osaamispolku:
Myynti 30 osp, markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto 30 osp, palvelumuotoilu 15 osp, visuaalinen ilme 15 osp tai yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Talouspalveluiden osaamispolku:
Kirjanpito 30 osp, palkanlaskenta 30 osp, laskutus ja reskontara 15 osp, tilinpäätöskirjaukset 15 osp tai yritystoiminnan suunnittelu 15 osp.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Kaukovainion yksikkö, palvelut: Opiskelu on ilmaista. Opiskelijalta edellytetään oman kannettavan tietokoneen käyttöä opiskelupäivien aikana sekä oppikirjojen, digiaineistojen ja opiskelumateriaalien hankintaa, hinta-arvio 700 euroa (sis. kannettavan tietokoneen hankinnan).

Pudasjärven yksikkö: Opiskelu on ilmaista. Oppikirjojen ja opiskelumateriaalien hinta-arvio on 250 euroa. Koulussa on käytössä kannettavat tietokoneet.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Jatkuvan haun kautta hakeutuvalla ei ole välttämättä mahdollisuutta suorittaa lukio-opintoja.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Koulutussihteeri Pirkko Heiskanen (Kaukovainion yksikkö, palvelut)
p. 050 593 9923, pirkko.heiskanen@osao.fi

Opinto-ohjaaja Anna Kuosmanen (Pudasjärven yksikkö)
p. 050 598 8068, anna.kuosmanen@osao.fi

Koulutuspäällikkö Tiina Karvonen (vain englanninkielinen koulutus)
p. 050 462 4720, tiina.karvonen@osao.fi

Hakeutumiseen liittyvät tiedustelut

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 826 6060, ovi@osao.fi

Oppisopimuskoulutuksen lisätiedot ja hakeminen

Koulutussuunnittelija Paula Tuohimaa (Kaukovainion yksikkö, palvelut)
p. 050 3174 818, paula.tuohimaa@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkit toimivat hakuajan ollessa voimassa.

Hae asiakaspalvelun ja myynnin osaamispolkuun 

Hae talouspalvelujen osaamispolkuun

Peruutusehto

Koulutukseen valituille opiskelijoille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >

Voisit olla kiinnostunut myös näistä