Moniosaaja, 105 osp

Tutkinnon osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta

Koulutus perustuu työelämästä syntyneeseen tarpeeseen. Koulutus antaa valmiudet toimia monipuolisissa sosiaali- ja terveysalan, sekä puhtaus- ja kiinteistöalan toimintaympäristöissä moniosaajana esim. kotihoitopalveluissa.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään moniosaajana sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kiinteistö- ja puhtauspalvelualan toimintaympäristöissä. Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle, sosiaali- ja terveysalalla vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Ajankohta

Opinnot toteutetaan 14.3.2022 – 29.9.2023. Hakuaika koulutukseen päättyy 20.1.2022.

Koulutuspaikka

OSAO Taivalkosken yksikkö, Jokijärventie 2, 93400 Taivalkoski

Opiskelun toteutus

Koulutus on päätoimista opiskelua ja sisältää lähi- ja etäopiskelua, sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta. Opiskelijana osallistut opetukseen sinulle laaditun henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Henkilökohtaistamisessa tunnistetaan ja tunnustetaan aikaisempi osaamisesi ja suunnitellaan uuden osaamisen hankkimisen sisällöt.

Opiskelijalla on mahdollisuus koulutuksen jälkeen halutessaan suorittaa koko sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ja/tai puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella. Soveltuvuuskoe järjestetään kaikille hakijoille. Hakijoihin ollaan yhteydessä hakujan päättymisen jälkeen. Valintahaastattelut järjestetään viikolla 9/2022. Opiskelijavalintapäätös tehdään viikolla 9/2022 ja siitä tiedotetaan sähköpostilla 4.3.2022 mennessä.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hän voi osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai osallistumalla kielitaidon arviointiin 4.1.2022. Tässä koulutuksessa kielitaitotasosuositus on B1.1.

Hinta

Koulutus on maksuton. Kustannuksia voi kuitenkin tulla mm. opiskelumateriaaleista, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja näyttöjen aikaisista asumiskustannuksista ja/tai matkoista.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen aikana suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta kaksi tutkinnon osaa ja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta kolme tutkinnon osaa.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osat:
  • Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen, 15 osp
  • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon tutkinnon osat:
  • Asuinkiinteistöjen puhtauspalvelujen tuottaminen, 20 osp
  • Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla, 20 osp
  • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp

Lisätietoja

koulutuksen sisällöstä
Sauli Juurikka
040 141 5223
sauli.juurikka@osao.fi

hakeutumisesta
OSAO Ovi -hakijapalvelu
puh 040 8266 060
s-posti ovi@osao.fi

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.