Nuorten liikunnan edistäminen 60 osp

Tutkinnon osa liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnosta

Nuorten liikunnan edistäminen tutkinnon osa täydentää liikunta-alan osaamistasi. Koulutuksesta saat osaamista suunnitella liikuntaa nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukemiseksi, ohjata nuorten liikuntaa sekä arvioida ja kehittää omaa osaamistasi nuorten liikunnan ohjaajana. Koulutus on tutkinnon osa liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnosta.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Tutkinnon osan suorittaminen tukee koulussa ja harrastustoiminnassa toimivien työntekijöiden osaamista nuorten liikunnan ohjauksessa ja sen edistämisessä.

Hakijalla tulee olla sellainen terveydentila- ja toimintakyky, jota edellytetään liikunnan ja valmennuksen alan ammattitutkinnon suorittajalta (OPH-5-2018). Tutustu terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin täällä.

Hakeutuminen

Seuraavan koulutuksen ajankohtaa ja hakuaikaa ei ole vahvistettu.

Ajankohta

Seuraavan koulutuksen ajankohtaa ei ole vahvistettu. Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

OSAO Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu.

Hinta

Koulutuksen hinta on 115 € (alv 0 %). Lisäksi tarvitset liikuntavaatteet ja -kengät sisä- ja ulkoliikuntaan.

Koulutuksen tavoite

Nuorten liikunnan edistäminen -tutkinnonosa 60 osp täydentää liikunta-alan osaamista ja on osa Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnosta.

Tutustu sisältöön ePerusteet palvelussa

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, joka sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti OSAOn Kontinkankaan yksikön toimitiloissa. Oppimisympäristöinä on myös verkko-oppimisympäristö sekä alan työpaikat. Koulutuksen päätteksi osoitat osaamisesi nuorten liikunnan toimintaympäristössä käytännön työtehtävissä.

Oppisopimuskoulutus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta antaa Sirpa Pehkonen p. 044 703 7875, sirpa.pehkonen@osao.fi

Lisätietoja

Koulutuksen sisällöstä

Minna Kettunen, p. 044 2319870, minna.kettunen@osao.fi
Sirpa Pehkonen, p. 044 703 7875, sirpa.pehkonen@osao.fi

Hakeutumisesta

OSAO Ovi hakijapalvelut, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Hakijat valitaan haastatteluun hakemuksessa ilmoitettujen tietojen perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 4 pistettä
  • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
  • motivaatio, enintään 3 pistettä

Hakijoihin ollaan yhteydessä viimeistään hakuajan päättymisen jälkeen. Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella. Haastattelut järjestetään 8.-12.11.2021. Kutsu haastatteluun tulee sähköpostitse tai puhelimitse. Valintapäätös tehdään viimeistään viikolla 47. Valituille ja varasijalla oleville tiedotetaan opiskelijavalinnasta sähköpostilla ja kirjeellä. Valitsematta jääneille ilmoitetaan tieto kirjeellä.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Lisätietoa täältä Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1.

Hae koulutukseen

Alle tulevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikanvastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.