Palvelualalle tutustumaan ja töihin

Työvoimakoulutus

Nyt sinulla on mahdollisuus tutustua palvelualan erilaisiin työtehtäviin! Palvelualalle tutustumaan ja töihin -koulutuksessa tutustut käytännönläheisesti palvelualan (kiinteistö-, puhtaanapito- ja vartiointialat) työtehtäviin ja koulutuksiin. Sinulla on koulutuksen jälkeen hyvä mahdollisuus työllistyä alan tehtäviin tai lähteä suorittamaan jatko-opintoja. Koulutus toteutetaan OSAO Edu Oy:n ja TE-palveluiden yhteistyössä.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat koulutukseen soveltuvat ensisijaisesti alle 30-vuotiaat TE-toimiston asiakkaat, joilla ei ole ammatillista tutkintoa. Koulutukseen voivat hakea myös ammatinvaihtajat.

Ajankohta

Ouluss järjestettävä koulutus alkaa 22.3.2021 ja kestää noin 3 kuukautta (60 arkipäivää). Hakuaika koulutukseen päättyy 1.3.2021.

Pudasjärvellä järjestettävä koulutus toteutetaan ajalla 24.2.2021-21.5.2021. Hakuaika koulutukseen päättyy 3.2.2021.

Koulutuspaikka

OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

OSAO, Pudasjärven yksikkö, Ranuantie 249 A, Pudasjärvi

Hinta

Työvoimakoulutus on osallistujille maksutonta.

Koulutuksen laajuus

Koulutuksen laajuus on 60 päivää. jakaantuu yleisten aineiden ja 3 ammattialan opiskeluun. Koulutuksessa on lähiopetusta, työssäoppimista, mm. yksilö- ja ryhmätehtäviä, toiminnallista oppimista ja verkko-opetusta. Tekemällä oppiminen on keskiössä. Etäopetusta sisältyy lähiopetukseen yhteensä 21 tuntia.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtaiset tavoitteet aikaisemman osaamisen perusteella. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa opiskelijan saamaa ohjausta, neuvontaa ja muita tukimuotoja koulutuksen alusta sen loppuun. Henkilökohtaisissa keskusteluissa pohditaan opiskelijan oppimisvalmiuksia, vahvuuksia, kehittämiskohteita, elämäntilannetta, työssäoppimista sekä opiskelijan esille nostamia opiskeluun liittyviä asioita.

Koulutuksen sisältö

 • Orientaatio, oman osaamisen kartoittaminen
  • motivoituminen ja sitoutuminen opintoihin sekä ryhmäytyminen
  • mitä on olla aikuinen opiskelija
  • yksilökeskustelut ja opintopolkujen suunnittelu
  • ammatilliset osaamiskartoitukset, osaan.fi
  • henkilökohtaistamissuunnitelman (HOKS) laadinta
 • Yleiset työelämän tiedot ja taidot
  • Digitaidot
  • Työelämän taidot, työlainsäädäntö
  • Yritys- ja työelämätuntemus, keskeiset lait
 • Yritysvierailut
 • Tarvittavat lupakortit
  • Tulityökorttikoulutus
  • Työturvakorttikoulutus
  • Ensiapukorttikoulutus
 • Kiinteistöalaan tutustuminen
  • Tavanomaisten kiinteistöteknisten järjestelmien käyttö
  • Sisä- ja ulkotilat
  • Vuodenaikojen vaihtelut
  • Kiinteistön yleishoito ja valvonta
  • Kiinteistöautomaatio
  • Toimialan erityispiirteet ja alalle työllistyminen
 • Puhtauspalvelualaan tutustuminen
  • Yleistä puhtauspalvelualalta
  • Menetelmät eri kohteissa
  • Perussiivous
  • Ylläpitosiivous
  • Toimialan erityispiirteet ja alalle työllistyminen
 • Vartiointialaan tutustuminen
  • Oman elämän riskit perusteluineen (etätehtävä)
  • Järjestyksenvalvojan peruskurssi
  • Hätävarjelun perusteet
  • Kaasusumutinkoulutus
  • Pelastustoimen koulutus
  • Turvatekniikan koulutus
 • Työssäoppiminen
  • Ennen työssäoppimista tutustut kuhunkin ammattialaan jonka jälkeen valitset itseäsi eniten kiinnostavan alan.
  • Työssäoppimisen jakso on enemmänkin työhön tutustumista, mutta siinä saa hyvän kuvan ammattialan vaatimuksista.
  • Työssäoppiminen toteutetaan ohjaavan kouluttajan ja työpaikkaohjaajan ohjauksessa. Kouluttaja on tavoitettavissa koko työssäoppimisen ajan ja käy opiskelijan kanssa tutustumassa työpaikkaan ja työpaikkaohjaajaan.
  • Ohjaava kouluttaja, opiskelija ja työpaikkaohjaaja arvioivat yhdessä harjoittelua ja opiskelijan toimintaa.

Lisätietoja

Martti Hautamäki, p. 044 703 7708, martti.hautamaki@osao.fi

Koulutuksen maksimi osallistujamäärä

Koulutukseen valitaan 12 opiskelijaa.

Hakeminen

Haku työvoimakoulutukseen tapahtuu TE-palvelujen kautta.
Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista saat valtakunnallisesta TE-puhelinpalvelun Koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702 tai sähköpostilla osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Siirry TE-palveluiden sivuille ja hae Oulussa järjestettävään koulutukseen

Siirry TE-palveluiden sivuille ja hae Pudasjärvellä järjestettävään koulutukseen

Peruutusehto

Koulutushakemus on sitova eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Päteviä syitä ovat esimerkiksi työllistyminen tai muun koulutuspaikan saaminen. Työnhakusi tulee olla voimassa hakiessasi koulutukseen.