Sairaanhoitotyössä toimiminen, 35 osp

Tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta

Jos olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ja haluat päivittää osaamistasi sairaanhoitotyössä toimimisessa, voit täydentää osaamistasi tällä sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan tutkinnon osalla.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet lähihoitajana työpaikassa, jossa sairaanhoitotyössä toimiminen -tutkinnon osan osaamisen hankkiminen onnistuu.

Hakuaika

Hakuaika koulutukseen päättyy 20.12.2022.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat 13.3.2023 ja opintojen arvioitu päättymisaika on 22.6.2023. Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon osan muodostumiseen opiskelija tarvitsee. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu

Hinta

Koulutus on maksuton.

Opiskelun toteutusmuoto

Ryhmämuotoisena järjestettävä koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Koulutus sisältää lähiopiskelua, ohjattua etäopiskelua, itsenäistä opiskelua sekä opiskelijan olemassa olevalla työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Oppimisympäristönä on myös verkko-oppimisympäristö.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen myötä osaat työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan sekä suunnitella työtäsi sairaanhoitotyössä ja tehdä yhteistyötä työryhmän ja verkoston kanssa.
Osaat myös suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan sairaanhoitoa ja huolenpitoa sekä toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa.
Opinnoissa opit käyttämään alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja sairaanhoitotyössä sekä opit toteuttamaan lääkehoitoa ja ohjaamaan palveluiden käytössä.

Koulutuksen sisältö ja laajuus

Koulutuksen laajuus on 35 osaamispistettä (osp).

Tutustu tutkinnon osan perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Työvoimakoulutus

Tämä koulutus on mahdollista suorittaa myös työvoimakoulutuksena, jos olet TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun asiakas. Nyt haussa olevat työvoimakoulutukset ja hakulomakkeen löydät koulutushaun kautta.

Jos osallistumisestasi koulutukseen on sovittu TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun kanssa työllistymissuunnitelmassasi, voit saada koulutuksen ajalta korotettua työttömyysetuutta. Korotusosan maksamisesta päättää aina työttömyyskassa tai Kela.

Voit saada koulutukseen osallistumispäiviltä myös kulukorvausta.

Lisätietoja työvoimakoulutuksesta

Opiskelijavalinta

Voit hakeutua koulutukseen, mikäli olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ja haluat täydentää osaamistasi sairaanhoitotyössä toimimisessa. Hakijalla tulee olla sellainen terveydentila- ja toimintakyky, jota edellytetään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittajalta ks. tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten tietojen perusteella. Kutsu haastatteluun lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestillä hakuajan päättymisen jälkeen. Haastattelut järjestetään 16.-20.1.2023 Kontinkankaan yksikössä. Valintapäätös tehdään viimeistään viikolla 4 ja hakijoille lähetetään tieto opiskelijavalinnasta tämän jälkeen.

Valituille ja varasijalla oleville tiedotetaan opiskelijavalinnasta sähköpostilla valintapäätöksen jälkeen. Valitsematta jääneille ilmoitetaan tieto kirjeellä. Opiskelupaikka tulee vahvistaa 6.3.2023 mennessä.

Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 4 pistettä
  • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
  • motivaatio, enintään 3 pistettä

Koulutukseen valitaan maksimissaan 25 opiskelijaa.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella, tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1.

Mahdollinen kielitaidon arviointi järjestetään 10.1.2023.

Oppisopimus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka.

Oppisopimuskoulutuksesta lisätietoja antaa Tiina Juntunen, p. 050 317 4601, tiina.juntunen@osao.fi

Lisätietoja

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Johanna Savunen, johanna.savunen@osao.fi, p. 050 317 4796

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.