Sherborne 1-koulutus

Oppimisvalmiuksien, motoristen taitojen ja sosiaalisen kompetenssin kehittymisen tukeminen liikunnan keinoin

Tule mukaan monipuoliseen Sherborne 1-koulutukseen! Koulutus on Virpiniemen liikuntaopiston järjestämää vapaan sivistystyön koulutusta.

Ajankohta
2.- 3.10.2020

 

Koulutuspaikka
Virpiniemen liikuntaopisto, Virpiniementie 517 90810 Kiviniemi

 

Hinta
Koulutuksen hinta on 250 € (alv 0%)

 

Koulutuksen tavoite
Koulutuksen tavoitteena on oppia käyttämään menetelmää niin, että voi
• auttaa lasta toimimaan hallitusti niin, että hän oppii erottelemaan ja yhdistelemään aistihavaintoja
• luoda tilanteita, joissa lapsi voi kehittää sosiaalisia taitojaan
• luoda turvallisia toimintatilanteita vahvan itsetunnon kehittämiseksi
• edistää lapsen oppimisvalmiuksia ja kykyä toimia vuorovaikutustilanteissa
• auttaa lasta kehittymään niin, että hän hakee itseohjautuvasti tarvitsemiaan kokemuksia

 

Koulutuksen sisältö
Kehosta liikkeeseen, kehontuntemuksen ja liiketuntemuksen harjoituksia
Sherborne/Laban –teemat
Liiketuntemuksen ja spatiaalisuuden harjoituksia
Yksin-yhdessä, harjoituksista ohjelmaksi
Opitun soveltaminen ohjelmaksi

 

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita käyttämään Veronica Sherbornen kehittelemää liikunnallista harjoitusohjelmaa. SDM (Sherborne Developmental Movement), on kokonaisvaltainen keino tukea motoriikan ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Sherborne-harjoitusohjelma on alun perin kehitetty kehitysvammaisten lasten ja aikuisten tarpeisiin, mutta monipuolisuutensa ja muunneltavuutensa ansiosta sitä käytetään nykyisin laajasti kouluissa yleis- ja erityisopetuksessa, monenlaisissa päivähoitoryhmissä sekä erilaisissa vapaa-ajan kerhoissa. Harjoitusohjelmaa voidaan käyttää myös fysio- tai toimintaterapian osana.

 

Lisätietoja
Johanna Vesenterä, p.040 620 6744, johanna.vesentera@osao.fi

 

Hakeutuminen
Hakuaika päättyy 18.9.2020. Koulutukseen hakeudutaan koulutuskalenterissa www.osao.fi/koulutuskalenteri. Koulutus aloitetaan, mikäli opiskelijoita on vähintään 11. Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa hakeutumisjärjestyksessä.

 

Hae koulutukseen

 

Peruutusehto
Ennen ilmoittautumisajan päättymistä tehdyissä peruutuksissa osallistumismaksua ei peritä. Ilmoittautumisajan jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 0-50% osallistumismaksusta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan tai se perutaan koulutuksen alkaessa, voidaan opiskelumaksu periä kokonaisuudessaan.