Telatek RekryKoulutus

Työvoimakoulutus

RekryKoulutus on ainutlaatuinen perehdytys uuteen ammattiin. Telatek RekryKoulutuksen tavoitteena on kouluttaa ja työllistää Telatek Works Oy:lle 15 uutta työntekijää levyseppähitsaajan ja osavalmistajan tehtäviin.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat TE-toimiston asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneita metallialasta ja soveltuvat toimimaan alalla.

Ajankohta

Koulutusajankohtaan ja kestoon vaikuttaa opiskelijan lähtötaso. Koulutusajankohta on pisimmillään 15.2.2021 – 11.05.2021. Hae koulutukseen 29.1.2021 mennessä TE-palveluiden kautta.

Koulutuspaikka

Koulutus toteutetaan OSAOn Taivalkosken yksikössä (Jokijärventie 2, Taivalkoski) ja Telatek Works Oy:n tehtaalla (Konepajantie 1, Taivalkoski). Koulutukseen valituilla on mahdollisuus majoittua esimerkiksi OSAOn asuntolassa tai Taivalkosken kunnan asuntolassa.

Koulutuksen laajuus

Koulutus toteutetaan 20-60 päivän pituisena riippuen opiskelijan lähtötasosta. Työssä oppimista on n. 1/3 koulutuksesta.

Koulutuksen tavoite

Jokaisen opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet tullaan määrittelemään opiskelun alkuvaiheessa heidän aikaisemman osaamisensa perusteella.

Levyseppähitsaajan tehtäviin suuntautuville koulutuksen tavoitteena on hitsaustekniikan perusteiden opiskelu ja yrityksen vaatimien hitsausluokkien saavuttaminen. Levyseppähitsaaja tulee työskentelemään teräsrakenteiden muokkaus-, kokoonpano- ja hitsaustöissä. Hän hyödyntää perinteisiä valmistusmenetelmiä ja käyttää eri materiaaleja, koneita- ja laitteita sekä menetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Työllistymisen edellytyksenä on, että opiskelija saa vaadittavat hitsauspätevyydet suoritettua. Työ tulee olemaan keskeytyvää kaksivuorotyötä, joten opiskelijalla pitää olla valmiudet siihen.
Koulutuksessa suoritetaan tarvittavat lupakortit (trukki, työturvallisuus, siltanosturi) sekä vaadittavat hitsausluokat. Yritys on sitoutunut työllistämään kaikki koulutuksen ja hitsausluokat hyväksytysti suorittaneet opiskelijat toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Osavalmistukseen suuntaaville koulutuksen tavoitteena on oppia työstämään hitsausviisteitä (polttoleikkaus, hionta) sekä muotoilemaan (mankelointi, särmäys) teräslevyjä. Koulutuksessa opitaan käyttämään eri materiaaleja, koneita- ja laitteita sekä menetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Opiskelijan tulee suoriutua työnantajan määrittelemästä työnäytteestä hyväksytysti. Työ tulee olemaan keskeytyvää kaksivuorotyötä, joten opiskelijalla pitää olla valmiudet siihen.
Koulutuksessa suoritetaan tarvittavat lupakortit (trukki, työturvallisuus, siltanosturi) ja opitaan osavalmistuksen työvaiheet sekä niissä käytettävät koneet ja laitteet. Yritys on sitoutunut työllistämään kaikki koulutuksen ja näyttötyön hyväksytysti suorittaneet opiskelijat toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Koulutuksen sisältö

Alkukartoitus ja koulutuksen henkilökohtaistaminen
 • Yksilö- ja ryhmäohjausta
 • HOKSin laadinta
 • Tulevaan yritykseen tutustumista ja motivoitumista
 • Työelämätietoutta
 • Alan vaatimustason ymmärtäminen
Kortti- ja lupakoulutukset
 • Työturvakorttikoulutus
 • Tulityökorttikoulutus
 • Trukinajokoulutus (sisältää trukkiturvallisuusasiaa)
 • Ensiapukorttikoulutus
 • Nosto- ja siirtolaitteiden käyttökoulutus
Ammatillinen osa hitsaukseen suuntautuville
 • Teknisten piirustusten hallinta
 • Hitsauskokeen standardit
 • WPS:n merkitys ja käyttö
 • Hiilikaaritalttauksen teoria + harjoitukset
 • Prosessi 136 hitsausteoria + harjoitukset
 • Hitsauskokeiden suoritus
Ammatillinen osa osavalmistukseen suuntautuville
 • Teknisten piirustusten hallinta
 • Hitsausviisteiden polttoleikkaus
 • Hitsausviisteiden hionta
 • Levyosien mankelointi
 • Levyosien leikkaukset ja särmäys
 • Työnäytteen suoritus

Lisätietoja

OSAO: Markus Seppänen, puh. 050 428 0752
Telatek Works Oy: Ulla Mäkitalo, puh. 040 706 1934

Koulutuksen maksimi osallistujamäärä

Koulutukseen valitaan 15 opiskelijaa.

Hakeminen

Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus Teamsin välityksellä 20.1.2021 klo 13.00. Pääset osallistumaan infoon tästä linkistä.

Haku työvoimakoulutukseen tapahtuu TE-palvelujen kautta. Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista saat valtakunnallisesta TE-puhelinpalvelun Koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702 tai sähköpostilla osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Siirry TE-palveluiden sivuille ja hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutushakemus on sitova eikä sitä tai haastatteluun tai koulutukseen osallistumista voi perua ilman pätevää syytä. Päteviä syitä ovat esimerkiksi työllistyminen tai muun koulutuspaikan saaminen.

Vihreä-puna-sininen kaareva logo, jonka vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Koulutuksen rahoittajana on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Asumisvaihtoehdot Taivalkoskella

Lisätietoja Taivalkosken kunnan palveluista

Tutustu Taivalkosken kunnan palveluihin www.taivalkoski.fi/muuta-meille