Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto, peliohjelmointiin suuntautunut koulutus

Koulutus on suunnattu sinulle, joka hallitset ohjelmoinnin perusteet ja haluat laajentaa osaamistasi peliohjelmointiin.

Ammatti ja opinnot

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto antaa valmiudet työskennellä monipuolisesti erilaisten tieto- ja viestintätekniikka-alan yritysten ja organisaatioiden sekä niitä tukevien organisaatioiden palvelu-, asiantuntija- tai tukipalvelutehtävissä.

Ohjelmoinnin koulutus antaa valmiudet ammattimaiseen 3D-mallinnukseen ja peliohjelmointiin. Voit sijoittua myös perinteisen ohjelmistotuotannon työtehtäviin tai muiden alojen 3D-osaamista vaativiin työtehtäviin.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Seuraava hakuaika on syksyllä 2020.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutuksen kesto on noin 1 – 1,5 vuotta. Kestoon vaikuttaa aikaisempi osaaminen ja henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

 

Koulutuspaikka

Koulutus järjestetään verkkokoulutuksena.

Koulutuksen järjestää Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu.

 

Opiskelijavalinta

Valintakriteerit opiskelijavalinnalle

  • Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
  • Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)

Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle.

 

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena. Lähiopetus on pääsääntöisesti kahtena iltana viikossa, neljä oppituntia kerralla. Luennoille osallistutaan virtuaaliluokkaympäristössä AC (Adobe Connect) ja koulutuksen tukena toimii Moodle -oppimisympäristö, jossa koulutusmateriaali on opiskelijoiden käytössä. Verkkoluennot myös nauhoitetaan ja ne ovat käytettävissä koko koulutuksen ajan. Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työpaikkaa.

 

Oppisopimusopiskelu

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimusopiskeluna. Se edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimusopiskelun voi aloittaa milloin vain. Lisätietoja oppisopimuksesta ja siihen hakeutumisesta antaa koulutuspäällikkö Juha Aliranta, p 050 5909 680, juha.aliranta@osao.fi

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kaikki kolme osaa on suoritettu hyväksytysti.

Pakollinen tutkinnon osa:
  • Tieto- ja viestintäteknisessä toimintaympäristössä toimiminen
Valinnaiset tutkinnon osat:
  • Ohjelmiston suunnittelu
  • Ohjelmiston toteuttaminen, testaaminen ja käyttöönotto

Tutustu tutkinnon perusteisiin täällä (ePerusteet).

 

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu on 250 € (alv 0 %).

 

Lisätiedot ja hakeutuminen

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

 

Hae koulutukseen

Seuraava haku syksyllä 2020.

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

 

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >