VALMA

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

Tarvitsetko lisää valmiuksia ammatillisten opintojen aloittamiseen? Onko oma alavalintasi vielä epäselvä? Ammatilliseen koulutukseen valmentava VALMA-koulutus on sinulle oikea vaihtoehto.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

VALMA-koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti ilman toisen asteen tutkintoa oleville, perusopetuksen päättäneille nuorille. Koulutukseen voivat hakeutua myös aikuiset ja maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen koulutukseen siirtymiseksi.

Opiskelijaksi voidaan ottaa myös ammatillisen tutkinnon suorittanut hankkimaan jatko-opintovalmiuksia.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö suunnitellaan opiskelijan tarpeiden mukaiseksi laatimalla jokaiselle oma henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jota päivitetään opintojen ajan.

Valmentavan koulutuksen osat

 • Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen, 0-10 osp
 • Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen, 0-30 osp
 • Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen, 0-20 osp
 • Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen, 0-20 osp

Lisäksi voit valita

 • ammatillisen tutkinnon osa tai osa-alueet, 0-15 osp
 • muut valinnaiset koulutuksen osat 0-5 osp

Katso koulutuksen perusteet ePerusteet-palvelussa (opintopolku.fi)

Katso lisätietoja VALMA-koulutuksesta Opintopolusta

Koulutuksen laajuus ja sen antama valmius

VALMA-koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja opinnot kestävät noin vuoden. Suorittamalla Valma-opintoja 30 osaamispisteellä saat yhteishakuun 6 lisäpistettä. Huomaathan kuitenkin, että et voi saada samanaikaisesti lisäpisteitä VALMA-koulutuksen suorittamisesta sekä peruskoulun suorittamisesta samana tai edellisenä vuonna, kun hakeudut yhteishaussa.

Valmasta on mahdollista siirtyä ammatillisiin opintoihin, kun on saavuttanut riittävät valmiudet. 

Koulutus antaa valmiuksia hakea ammatilliseen koulutukseen ja vahvistaa edellytyksiäsi suorittaa ammatillinen tutkinto. 

Valitse sinulle sopiva hakutapa

VALMA-koulutukseen hakeutuminen on mahdollista myös kesken lukuvuoden, mikäli VALMA-koulutuksessa on vapaita opiskelupaikkoja. Vapaille paikoille haetaan jatkuvan haun kautta.

Huom: 1.8.2022 lähtien ammatilliseen koulutukseen valmentavan VALMA-koulutuksen korvaa uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA. Jos opintosi ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa on tarkoitus jatkua syksylle 2022, opintosi jatkuvat elokuusta eteenpäin TUVA-koulutuksessa.

Koulutuspaikat

 • Kontinkankaan yksikkö, Kotkantie 1, 90250 Oulu
 • Muhoksen yksikkö, Kirkkotie 1, 91500 MUHOS
 • Pudasjärven yksikkö, Ranuantie 249 A, 93100 Pudasjärvi

Hakuaika

Kontinkankaan yksikössä jatkuva haku vapautuville opiskelupaikoille on päättynyt 31.3.2022.
Muhoksen yksikössä jatkuva haku on päättynyt 5.4.2022.
Pudasjärven yksikössä ei ole haku avoinna tällä hetkellä.

Kontinkankaan yksikön toiminnallinen liikunnallinen Valma-koulutus

Kiinnostaako liikunta-ala? Lähde mukaan Liikunta-Valmaan hakemaan valmiuksia liikunta-alan koulutuksiin ja urheilijan elämäntapaan. Vahvistetaan urheilijaksi kasvamista, mahdollistetaan urheilun ja opiskelun yhdistäminen ja opitaan itsenäisen elämän työkalut. Ensisijaisia valinnassa ovat liikunta-alasta kiinnostuneet ja nuoret urheilijat. Koulutus soveltuu kuitenkin kaikille liikunnasta ja toiminnallisesta oppimisesta kiinnostuneille nuorille.

Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen sisältöjen lisäksi opiskellaan monipuolisesti liikunta-alalle suuntaavia opintoja, kuten liikunnanohjauksen perustaitoja. Koulutuksessa kehitetään omia liikuntataitoja ja -tietoja ja panostetaan uraohjaukseen. Koulutussisällöissä perinteisten liikuntalajien lisäksi tutustutaan erilaisiin liikunnan tuotteisiin ennakoiden mahdollisia tulevia pääsykokeita tai työtehtäviä.

Koulutukseen haetaan Hae Valma -koulutukseen Ouluun -linkin kautta. Voit ilmoittaa kiinnostuksesi tähän koulutukseen valintahaastattelussa.

Koulutuksen laajuus

Koulutuksen laajuus on enintään 60 osaamispistettä. 30 osaamispisteellä saa kuusi lisäpistettä yhteishakuun. Lisäpisteet ovat voimassa kaksi vuotta. Huomaathan kuitenkin, että et voi saada samanaikaisesti lisäpisteitä VALMA-koulutuksen suorittamisesta sekä peruskoulun suorittamisesta samana tai edellisenä vuonna, kun hakeudut yhteishaussa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteellaHaastattelusta saa enimmillään 12 pistettä  

 • Hakijan pohjakoulutus 0, 1 tai 3 pistettä 
 • Hakijan lähtökohdat, 0-3 pistettä 
 • Hakijan kouluttautumisen tarve, 0-3 pistettä 
 • Hakijan tavoitteet ja motivaatio, 0-3 pistettä

Jos hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja ja hakijoilla on tasapistetilanne, laitetaan hakijat järjestykseen Hakijan lähtökohdat ja Koulutuksen tarve -pisteiden mukaisesti. Jos näillä pisteytyksillä ei voida ratkaista valintaa, tasapisteillä olevista hakijoista arvotaan opiskelupaikan saajat. 

Kontinkankaan yksikköön hakeneisiin ollaan yhteydessä noin viikon sisällä hakemuksen jättämisestä. Kaikki hakijat haastatellaan. Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan haastattelun jälkeen. Opinnot voi aloittaa joustavasti, kun opiskelupaikkoja koulutuksessa vapautuu.

Muhoksen yksiköön hakemuksen jättäneihin ollaan yhteydessä joko sähköpostilla tai puhelimitse. Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan haastattelun jälkeen. Tarvittaessa lähetetään erillinen kutsu kielitaidon arviointiin. Koulutus alkaa sovitusti valinnan jälkeen.

Kielitaidon arviointi 

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, arvioidaan kielitaitotaso ennen valintahaastattelua joko todistusten perusteella tai kutsumalla sinut kielitaidon arviointiin. Valma-koulutuksen kielitaitosuositus on A2.1   

Koulutuksen tavoite

Koulutus antaa sinulle valmiuksia hakea ammatilliseen koulutukseen ja vahvistaa edellytyksiäsi suorittaa ammatillinen tutkinto.

Hinta

Koulutus on maksuton.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä  

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.