Opiskelijat Amis osaa -tapahtuman markkinoinnissa

Luokkamme sai toimeksiannon vastata 1.12.2.107 järjestettävän Amis osaa- tapahtuman markkinoinnista ja ohjelmasta. Jaoimme luokan sometiimeihin ja aloitimme eri sosiaalisen median kanavien kasvattamisen melkeinpä nollasta. Teimme selkeän markkinointisuunnitelman ja aloitimme toteuttamaan sitä. Pysyimme aika hyvin sen mukana läpi toimeksiannon. Suunnitelmassa näkyi jokaiselle somekanavalle viikoittaiset tehtävät, mutta sometiimit päättivät itse päivitysten sisällöstä. Suunnittelimme myös ohjelmaa ja hankimme tapahtumaan esiintyjiä, esim. tubettajia.

Opimme paljon somettamisesta tämän aikana. Huomasimme esimerkiksi sen, että Facebookiin kannattaa kirjoittaa pidempiä päivityksiä kuin muihin käyttämiimme kanaviin. Ilman somettamista emme olisi saaneet tapahtumaan niin runsaasti osallistujia. Loimme someen myös muutaman kilpailun ja haasteen, joiden avulla saimme lisää seuraajia ja huomiota tapahtumalle.

Käytimme markkinointikeinona sissimarkkinointia kauppakeskus Valkeassa. Järjestimme siellä kolme eri Mannequin Challenge- haastetta, että saisimme kiinnitettyä ihmisten huomion jollakin erikoisella tavalla. Pidimme Valkeassa myös ständiä, minne sai tulla kysymään ja juttelemaan tapahtumasta.

Järjestimme Yläkoulu roadshown, jolloin kiertelimme eri yläasteilla kertomassa Amis osaa- tapahtumasta ja houkuttelemassa kouluja mukaan siihen. Pidimme ständiä myös OSAOn Kaukovainion, Kempeleen ja Haukiputaan avoimissa ovissa. Teimme tapahtumasta tiedotteen ja jaoimme mainoksia ympäri Oulua. Lähetimme Oulun yläkoulujen kädentaitojen opettajille tiedotteen Suomi tuunaa- kilpailusta.

Opettavaisinta tässä kaikessa oli se, että saimme kokonaiskuvan tapahtuman suunnittelusta ja järjestelyn hyvistä ja huonoista puolista. Tapahtuma oli iso ja siinä oli paljon eri järjestäjiä, joten kaikki ei aina mennyt suunnitellusti. Luokkamme tiimityöskentely sujui hyvin ja se on kasvattanut yhteishenkeämme.

Mielestämme tapahtuma onnistui hyvin ja saimme paljon osallistujia, vaikka se järjestettiin ulkona kylmässä. Päivitimme someja koko päivän ajan ja pidimme esimerkiksi Facebook – ja Instagram – liveä monta kertaa. Kaksi meidän luokkalaista toimivat tapahtuman juontajina. Osa myös huolehti tubettajista kiertämällä koko tapahtuman ajan heidän mukanaan.

Saimme erittäin positiivista palautetta tekemästämme työstä ja tapahtuman onnistumisesta. Oli ilo olla mukana toteuttamassa tätä tapahtumaa. Luokkamme toivoo, että tällaisia tapahtumia järjestetään lisää tulevaisuudessa, joissa opiskelijat pääsevät tekemään monipuolisia tehtäviä.

Kirjoittajat: Noora Vattula ja Annukka Hyväri