OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO Edu Oy / Ammattipätevyyden jatkokoulutukset DIR
Ammattipätevyyden jatkokoulutukset

OSAO Edu Oy järjestää kuljetusalan ammattipätevyyden jatkokoulutuksia turvallisen, taloudellisen ja ympäristöystävällisen ajotavan vahvistamiseksi. Teemme mielellämme tarjouksen myös muista ammattipätevyyden jatkokoulutuksista. Kauttamme yrityksesi henkilöstön osaamisen päivittäminen on joustavaa ja laadukasta.

Ajo- ja lepoaika-asetus, piirturit (1 DIR-päivä)

+

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ammattipätevyysdirektiivin mukaisia jatkokoulutuspäiviä ammatissa tai harrastustoiminnassa tarvitseville henkilöille.

Ajankohta
Koulutukseen on jatkuva haku. Katso seuraava koulutuspäivä: www.osao.fi/koulutuskalenteri

Koulutuksen sisältö
Koulutuksessa käsitellään kuljettajan työaikalainsäädäntöä sekä ajo- ja lepoaika-asetuksen määräyksiä ja soveltamista.
•kuljetusalalla käytössä olevat enimmäistyöajat
•ajo- ja lepoaika-asetuksen sekä työaikalain soveltaminen
•ajopiirturin käyttäminen ja kuljettajan velvollisuudet

Koulutuspaikka
OSAO, Kempeleen-Limingan yksikkö, Niittyrannantie 5, 90440 Kempele.

Hinta
124 € (sis. alv 24 %). Kirjaamismaksu 17 € (alv 0 %).

Ilmoittautuminen
Koulutukseen ilmoittaudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Peruutusehto
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, mahdollinen osallistumismaksu veloitetaan kokonaan.

Ennakoiva ajaminen

+

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ammattipätevyysdirektiivin mukaisia jatkokoulutuspäiviä ammatissa tai harrastustoiminnassa tarvitseville henkilöille. Ennakoiva ajaminen on pakollinen ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivä.

Ajankohta
Koulutukseen on jatkuva haku. Katso seuraava koulutuspäivä www.osao.fi/koulutuskalenteri

Koulutuksen sisältö

  • Johdanto
  • Ajovalmius ja ajoneuvon kunto
  • Havainnointi
  • Turvallisuusväli
  • Ajonopeus ja ohittaminen
  • Toiminta vaaratilanteessa ja onnettomuuden seurauksien minimointi

Koulutuspaikka
OSAO, Kempeleen-Limingan yksikkö, Niittyrannantie 5, 90440 Kempele.

Hinta
Koulutuksen hinta on 140 € (sis. alv 24 %). Lisäksi kirjaamismaksu 17 € (alv 0 %).

Ilmoittautuminen
Koulutukseen ilmoittaudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Peruutusehto
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, mahdollinen osallistumismaksu veloitetaan kokonaan.

Hätäensiapukoulutus (1 DIR-päivä)

+

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajille perustiedot ja -taidot toimimiseen onnettomuustilanteissa ja sairauskohtauksen sattuessa. Koulutuksen aikana tehdään käytännön ensiapuharjoituksia. Harjoitukset tukevat teoriaopetuksen soveltamista käytäntöön.

Kohderyhmä
Koulutuspäivä on ammattipätevyysdirektiivin mukainen jatkokoulutuspäivä, josta on mahdollisuus saada merkintä Trafin ammattipätevyysrekisteriin.

Ajankohta
Koulutuspäivä (7 h) sisältää teoriaopetusta ja käytännön harjoituksia. Seuraa koulutuskalenteria www.osao.fi/koulutuskalenteri

Koulutuksen sisältö
•Auttamisvelvollisuus
•Hätäilmoitus ja ensiarvio onnettomuudesta
•Elottomuus, siihen johtavat syyt ja peruselvytys
•Liikenneonnettomuudet
•Potilaan hätäsiirto
•Hätäensiapu
•Sovelletut harjoitukset
•Jälkihoito

Koulutuspaikka
OSAO, Kempeleen-Limingan yksikkö, Niittyrannantie 5, 90440 Kempele.

Hinta
Koulutuksen hinta on 87,00 € (sis. alv. 24 %). Lisäksi kirjaamismaksu 17,00 € (alv. 0%).

Ilmoittautuminen
Koulutukseen ilmoittaudutaan osoitteessa: www.osao.fi/koulutuskalenteri

Peruutusehto
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, mahdollinen osallistumismaksu veloitetaan kokonaan.

Kuljettajien tieturvallisuuskoulutus, Tieturva 1 (1 DIR-päivä)

+

Koulutuksen tavoitteena on edistää kuljettajien tie- ja liikenne- ja työturvallisuutta tiellä tapahtuvassa työssä. Koulutuksen käyneenä tiedostat liikenteeseen ja työtapaturmiin liittyvät riskit, pystyt ennalta ehkäisemään fyysiset riskit, tiedostat fyysisen ja henkisen suorituskyvyn merkityksen ja kykenet arvioimaan hätätilanteita.

Kohderyhmä
Koulutuspäivä on ammattipätevyysdirektiivin mukainen jatkokoulutuspäivä, josta on mahdollisuus saada merkintä Trafin ammattipätevyysrekisteriin.

Ajankohta
Seuraa koulutuskalenteria www.osao.fi/koulutuskalenteri

Koulutuksen sisältö
•Koulutuksen avaus – johdanto tiellä tehtävään työhön
•Tiellä työskentelyn vaarat ja ongelmat kuljettajan näkökulmasta
•Turvallisuuden varmistaminen liikenteen järjestelyin
•Turvallisuus työkoneen ajamisessa
•Varautuminen onnettomuustilanteisiin
•Työturvallisuustehtävät kuljettajan näkökulmasta

Aktivoiva luento, pohdintahetket sekä ryhmä- ja parikeskustelut luokkatilassa. Koulutuksessa käytetään voimassaolevaa Liikenneviraston Tieturva 1-kurssin koulutusaineistoa ja oppikirjaa.

Koulutuspaikka
OSAO, Kempeleen-Limingan yksikkö, Niittyrannatie 5, 90440 Kempele
OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas

Hinta
124,00 € (sis. alv 24 %). Lisäksi kirjaamismaksu 17 € (alv 0 %).

Ilmoittautuminen
Koulutukseen ilmoittaudutaan osoitteessa: www.osao.fi/koulutuskalenteri

Peruutusehto
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, mahdollinen osallistumismaksu veloitetaan kokonaan.

Kuljettajan turvallinen työpäivä (1 DIR-päivä)

+

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu ammattipätevyysdirektiivin mukaisia jatkokoulutuspäiviä ammatissa tai harrastustoiminnassa tarvitseville henkilöille.

Ajankohta
Koulutukseen on jatkuva haku. Katso seuraava koulutuspäivä www.osao.fi/koulutuskalenteri

Koulutuksen sisältö
Osa 1: Yhteinen työpaikka
- yhteinen työpaikka käsitteenä
- vastuut sekä työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
- työsuojeluorganisaatio ja työterveyshuolto

Osa 2: Yhteinen turvallisuus
- periaatteena nolla tapaturmaa
- taloudelliset vaikutukset, riskienhallinta ja kuormitustekijät
- kuljetusalan työtapaturmat

Osa 3: Perehdyttäminen
- perehdytys, perehdyttämisohjelman sisältö ja perehdyttämisen haasteet

Osa 4: Kuljettajan turvallinen työpäivä yhteisellä työpaikalla
- työvälineet, koneet ja laitteet
- nostotyö, putoamisvaaralliset kohteet, suljetut ja ahtaat tilat
- kemikaalit, sähkö- ja tulityöt

Osa 5: Onnettomuustilanteessa toimiminen

Osa 6: Loppuyhteenveto

Koulutuspaikka
OSAO, Kempeleen-Limingan yksikkö, Niittyrannantie 5, 90440 Kempele.

Hinta
Koulutuksen hinta on 124 € (sis. alv 24 %). Lisäksi kirjaamismaksu 17 € (alv 0 %).

Ilmoittautuminen
Koulutukseen ilmoittaudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Peruutusehto
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, mahdollinen osallistumismaksu veloitetaan kokonaan.