OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO Edu Oy / Henkilöstökoulutukset
Henkilöstökoulutus

OSAO Edu Oy:n toteuttamilla henkilöstökoulutuksilla parannat henkilöstösi ammatillista osaamista. Tarjoamme yrityksellesi tai työyhteisöllesi joustavia, laadukkaita ja yrityksesi tarpeisiin räätälöityjä koulutusratkaisuja.

Esimerkkejä OSAO Edu Oy:n tarjoamista henkilöstökoulutuksista:

Ilmanvaihtojärjestelmien perusteet kiinteistönhoitajalle

+

Koulutuksen aikana opit ilmanvaihtojärjestelmien toimintaperiaatteet. Lisäksi opit tekemään käyttötoimenpiteitä oppilaitoksen harjoitusympäristössä.

Ajankohta
Koulutus toteutetaan neljänä iltapäivänä neljän tunnin jaksoissa. Seuraa koulutuskalenteria www.osao.fi/koulutuskalenteri

Koulutuksen sisältö
Koulutus räätälöidään luottamuksella ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Hinta
135 € / osallistuja (alv 0 %)

Muistityön osaaja -koulutus

+

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kehittää muistisairaiden ihmisten palveluiden laatua eri toimintaympäristöissä.

Kohderyhmä
Sosiaali- ja terveysalan työntekijät, jotka haluavat kehittää osaamistaan muistioireisten ikääntyneiden ihmisten vuorovaikutuksen, toimintakyvyn tukemisessa sekä palveluohjauksessa.

Ajankohta

6.9. - 29.11.2017.

Koulutuksen sisältö:

1. lähipäivä 6.9.2017 klo 8.30 - 15.30. Muistityön lähtökohdat. Ajankohtaista muistisairauksista ja lääkehoidosta

2. lähipäivä 19.10.2017 klo 8.30 - 15.30. Muistiasiantuntijana toimiminen ja muistioireisen ihmisen vuorovaikutuksen tukeminen

3. lähipäivä 1.11.2017 klo 12.15 - 18.30. Muistioireisen ihmisen toimintakyvyn arviointi ja tukeminen. CERAD-tehtäväsarjaan perehtyminen.

4. lähipäivä 29.11.2017 klo 8.30 - 15.30. Muistioireisen ihmisen varautuminen tulevaisuuteen.

Koulutus vastaa sisällöltään vanhustyön erikoisammattitutkinnon yhtä valinnaista tutkinnon osaa (Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen eri toimintaympäristöissä). Mahdollisen tutkintotilaisuuden suorittaminen edellyttää opiskelijalta vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisessa perustutkinnossa tai vastaavassa tutkinnossa vaadittavaa osaamista sekä työkokemusta vanhustyöstä.

Koulutuksen toteutus
Koulutuksen toteuttaa Oulun seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö yhteistyössä Oulun Seudun Muistiyhdistys ry:n kanssa. Kouluttajina toimivat Kontinkankaan yksikön alan opettajat sekä alan asiantuntijat.

Koulutuspaikka
OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu.

Hinta
Koulutuksen hinta on 300 € (alv 0 %).

Lisäksi mikäli opiskelija suorittaa tutkintotilaisuuden, maksaa hän tutkintomaksun 58 €, joka tilitetään tutkintotoimikunnalle.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 21.8.2017. Koulutukseen ilmoittaudutaan koulutuskalenterissa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Muuta huomioitavaa

Syksyllä 2017 järjestetään myös seuraavat tutkinnon osat vanhustyön erikoisammattitutkinnosta:
•Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen (19.9. - 12.12.2017)
•Asiakaspalveluverkostossa toiminen (28.9.-12.10.2017)

Lisätietoja ko. tutkinnon osasta lyhyt- ja täydennyskoulutukset.

Mikäli opiskelija osallistuu useampaan vanhustyön erikoisammattitutkinnon tutkinnon osan koulutukseen, koulutuksien hinta määräytyy eri perustein.

Peruutusehto
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, mahdollinen osallistumismaksu veloitetaan kokonaan.

Näytteenotto vanhus- ja vammaistyössä

+

Näytteenottokoulutukset auttavat sinua ottamaan asiakaslähtöisesti, turvallisesti ja laadukkaasti erilaisia laboratorionäytteitä. Opit myös tekemään luotettavasti erilaisia pikatestejä (vieritesti). Hyvän näytteenoton ja oikean näytteen säilytyksen avulla taataan laboratoriotulosten oikeellisuus ja näin saadaan asiakkaalle luotettavat laboratoriotulokset.

Kohderyhmä
Näytteenoton alueella työskentelevät hoitajat

Koulutuksen tavoite
Koulutusten tavoitteena on antaa valmiuksia ottaa erilaisia laboratorionäytteitä kuten suoniverinäytteitä, säärihaavanäytteitä, yskösnäytteitä, tehdä pikatestejä ja rekisteröidä EKG:a. Koulutus laajentaa näytteenoton osaamista ja sen merkityksen ymmärtämistä aina lähetteen tekemisestä potilaan ohjaukseen, näytteenottoon ja näytteen säilytykseen asti.

Ajankohta
Seuraa koulutuskalenteria www.osao.fi/koulutuskalenteri tai mikäli haluat koulutuksen järjestettävän työyhteisöllenne, olkaa yhteyksissä suunnittelija Sari Veijolaan, puhelinnumero 050 317 4929 tai sähköposti sari.veijola@osao.fi.

Koulutuksen toteutus
Koulutuksen kesto 12 tuntia (3 x 4 tuntia)

Koulutuksen sisältö

Suoniverinäytteiden ottaminen (4 tuntia)

Tavoite:Näytteiden laadun parantaminen ja laboratoriotulosten luotettavuuden varmistaminen

Sisältö:
- Preanalyyttiset tekijät verinäytteiden ja mikrobiologisten näytteiden otossa. Koulutus räätälöidään tarkemmin sen mukaan minkälaisia näytteenottotarpeita yksikössä on.
- Suoniverinäytteenottoharjoitukset vakuumi- ja avotekniikalla

Vieritestaukset asiakastyössä (4 tuntia)

Tavoite:Vieritestaustoiminta laboratorion tulostasoa vastaavaksi

Sisältö:
- Ihopistosnäytteenotto
- Yksikössä käytössä olevien vieritestien (esim. INR, CRP, Gluk, HbA1c, KemSeul) laitekoulutus. Sisältää mm. analysoinnin, kontrolloinnin, laadunvarmistuksen, tulosten tulkinnan ja ongelmakohdat

EKG-rekisteröinti (4 tuntia)

Tavoite: EKG-rekisteröinnin laadun parantaminen

Sisältö:
- EKG -rekisteröinnin luotettavuutta ja vertailtavuutta lisäävät tekijät
- EKG-rekisteröintiharjoitukset

Koulutuspaikka
Koulutus voidaan toteuttaa joko työpaikalla tai Kontinkankaan yksikkössä (Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu)

Paloilmoitinjärjestelmät ja niiden käyttäminen

+

Koulutuksessa opit ymmärtämään paloilmoitinjärjestelmän rakennetta ja toimintaa sekä vaadittuja viranomaismääräyksiä. Koulutuksessa saat myös perusvalmiudet tehdä käyttötoimenpiteitä paloilmoitinjärjestelmässä.

Ajankohta
Koulutus toteutetaan neljänä iltapäivänä ja neljän tunnin jaksoissa. Seuraa koulutuskalenteria www.osao.fi/koulutuskalenteri

Koulutuksen sisältö
Koulutus räätälöidään yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 9250 Oulu

Hinta
135 € / osallistuja (alv 0 %)

Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen

+

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia toimia tiimin johtajana tai ryhmän vastuuhenkilönä vanhustyössä

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, jotka toimivat tiimin johtajana tai ryhmän vastuuhenkilönä vanhustyössä.

Ajankohta
9.5.- 27.9.2017

Koulutuksen sisältö

1. lähipäivä 9.5.2017 klo 12.30 - 16.00. Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimimisen lähtökohdat

2. lähipäivä 23.8.2017 klo 8.15 – 16.00. Tiimin ja ryhmän vastuuhenkilönä toimiminen.

3. lähipäivä 27.9.2017 klo 8.30 - 11.30. Vastuuhenkilönä kehittyminen. Info tutkintotilaisuudesta.

Koulutus vastaa sisällöltään vanhustyön erikoisammattitutkinnon yhtä pakollista tutkinnon osaa (Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen). Mahdollisen tutkintotilaisuuden suorittaminen edellyttää opiskelijalta vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisessa perustutkinnossa tai vastaavassa tutkinnossa vaadittavaa osaamista sekä työkokemusta vanhustyöstä.

Kouluttajat
Kouluttajina toimivat Kontinkankaan yksikön opettajat

Koulutuspaikka
OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu.

Hinta
Koulutuksen hinta on 300 € (alv 0 %).

Lisäksi mikäli opiskelija suorittaa tutkintotilaisuuden, maksaa hän tutkintomaksun 58 €, joka tilitetään tutkintotoimikunnalle.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 24.4.2017. Koulutukseen ilmoittaudutaan koulutuskalenterissa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Muuta huomioitavaa
Keväällä 2017 järjestetään myös seuraavat tutkinnon osat vanhustyön erikoisammattitutkinnosta:
•Muistityön osaaja -koulutus (22.2.2017 - 11.5.2017)

Lisätietoja ko. tutkinnon osista lyhyt- ja täydennyskoulutukset.

Mikäli opiskelija osallistuu useampaan vanhustyön erikoisammattitutkinnon tutkinnon osan koulutukseen, koulutuksien hinta määräytyy eri perustein.

Peruutusehto
Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, mahdollinen osallistumismaksu veloitetaan kokonaan.

 
Suunnitellaan yhdessä yrityksesi henkilöstön osaamisen kehittämistä - pyydä tarjous tai ota yhteyttä »