OSAO lähiopetukseen 15.2. alkaen

Pohjois-Pohjanmaan koronatilanne on edennyt suotuisasti ja ilmaantumisluvut ovat laskeneet selvästi. Pohjois-Pohjanmaan koronatyöryhmä on myös linjannut, että toisen asteen koulutuksessa on turvattava riittävä lähiopetus. Oulun kaupungin johtoryhmä on linjannut, että lukiokoulutus palaa lähiopetukseen keskiviikkona 10. helmikuuta.

Edellä mainittujen linjausten ja päätösten johdosta palaamme koko OSAOssa lähiopetukseen maanantaista 15.2. alkaen. Edellytyksenä lähiopetukseen siirtymiselle on, ettei epidemiatilanne huonone.

Jarmo Paloniemi
Kuntayhtymäjohtaja-rehtori