OSAO siirtyy etäopetukseen 2.-18.12.2020

Koronatiedote 29.11.2020

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen Covid-19 koordinaatioryhmä on kokouksessaan lauantaina 28.11.2020 todennut Pohjois-Pohjanmaan olevan koronatilanteen leviämisvaiheessa. Koordinaatioryhmä on sunnuntaina 29.11.2020 antanut maakunnan kunnille suosituksensa koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi. Oulun kaupungin johtoryhmä on kokouksessaan sunnuntaina 29.11.2020 tehnyt päätöksiä koronavirusepidemian leviämisvaiheen toimenpiteistä Oulussa.

Koulutuskuntayhtymä OSAOssa linjaukset merkitsevät siirtymistä pääsääntöisesti etäopetukseen 2.12.2020 – 18.12.2020 väliseksi ajaksi.

Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskeluna, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Otamme koulutusyksiköistä yhteyttä opiskelijoihin ja sovimme henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesta opetuksesta ja ohjauksesta etäopintojen ajaksi.

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen ja oppisopimukset jatkuvat työpaikolla normaalisti, ellei työpaikka muuta ilmoita.

OSAO määrää ne työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Kuitenkin välttämättömät työtehtävät, esimerkiksi eläintenhoito Muhoksen yksikössä, jatkuvat normaalisti. Myös myymälä Oppipuoti ja opetusravintola Hilikku palvelevat asiakkaita normaalisti 18.12.2020 saakka.

Näyttöjen toteuttaminen pyritään myös turvaamaan.

Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta.

Jarmo Paloniemi
Kuntayhtymäjohtaja-rehtori

OSAO