OSAO siirtyy etäopetukseen ja sulkee yksiköt määräajaksi

Suomen hallitus on linjannut lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi. Koulutuskuntayhtymä OSAOssa linjaukset merkitsevät lähiopetuksen keskeyttämistä ja koulutusyksikköjen sulkemista määräajaksi.

Koulutuskuntayhtymä OSAO keskeyttää lähiopetuksen 17.3.2020 – 13.4.2020 väliseksi ajaksi. Lähiopetuksen sijaan opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskeluna, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Otamme koulutusyksiköistä yhteyttä opiskelijoihin ja sovimme henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesta opetuksesta ja ohjauksesta etäopintojen ajaksi.

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen ja oppisopimukset jatkuvat työpaikolla normaalisti, ellei työpaikka muuta ilmoita.

OSAO sulkee koulutusyksikkönsä 18.3. – 13.4.2020 väliseksi ajaksi. OSAO määrää ne työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Kuitenkin välttämättömät työtehtävät, esimerkiksi eläintenhoito Muhoksen yksikössä, jatkuvat normaalisti.

Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta.

OSAO on Suomen johtava ammattiosaajien koulutusyhteisö, joka mahdollistaa työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Koulutuskuntayhtymä OSAOn konserniin kuuluvat OSAOn koulutusyksiköt, OSAO Edu Oy ja Virpiniemen liikuntaopisto. OSAOn koulutusyksiköt sijaitsevat Oulussa, Haukiputaalla, Kempeleessä, Limingassa, Muhoksella, Pudasjärvellä ja Taivalkoskella. OSAOssa on noin 8 500 opiskelijaa ja henkilökuntaa 850.

Seuraa OSAOn koronavirukseen liittyvää ohjeistusta Wilmassa ja osao.fi-sivustolla.

 

Opiskelijoille on julkaistu ohjeet Microsoft Teamsin käyttöönottoon ja reaaliaikaiseen etäopetukseen osallistumisesta Teamsilla.

Katso ohjeet Opiskelijan työkalut -sivulta