OSAO vastaa aktiivimalliin

Ravintola-alalla on pulaa työntekijöistä. Lyhyet täydennyskoulutukset auttavat työllistymään alalle.

Ravintola-alalla on pulaa työntekijöistä. Lyhyet täydennyskoulutukset auttavat työllistymään alalle.

Työttömyysturvalakia muutettiin tämän vuoden alussa siten, että 25 vuotta täyttäneet työttömät voivat halutessaan opiskella enintään kuusi kuukautta työttömyysetuutta menettämättä.

Edellytyksenä on, että opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Vastauksena lain suomiin mahdollisuuksiin olemme OSAOssa laatineet alueen työelämän tarpeisiin perustuvan koulutustarjonnan, jolla annetaan halukkaille mahdollisuus lisätä osaamistaan ja sillä tavoin parantaa työllistymismahdollisuuksiaan.

Tarjottavat koulutukset ovat perus- tai ammattitutkintojen osia, jotka voi halutessaan myöhemmin täydentää kokonaisiksi tutkinnoiksi. Koulutuksiin sisältyy sekä oppilaitoksella että työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Lakimuutoksen yhtenä tavoitteena on, että työtön uskaltaa aloittaa työllistymistään tukevat opinnot pelkäämättä työttömyysetuuden menettämistä ja pystyy samalla täyttämään aktiivimallin velvoitteet.

Keskeinen ero aiempaan on, että TE-palvelut eivät tee arviota siitä, onko työnhakijalla koulutustarvetta vai ei. Enintään kuusi kuukautta kestävistä opinnoista tulee jatkossakin ilmoittaa TE-palveluille, mutta he eivät arvioi opintojen pää- ja sivutoimisuutta.

Työttömällä säilyy opintojen aikana työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä velvollisuus hakea ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin niitä hänelle tarjottaessa. Opiskelu ei ole pätevä syy kieltäytyä tarjotusta työstä tai palvelusta.

OSAOn koulutuksiin voi hakeutua kuka tahansa. Jokaisen opiskelu perustuu henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Opinnot koostuvat sekä oppilaitoksella että työelämässä tapahtuvista jaksoista.

Koulutuksiin hakeudutaan OSAOn nettisivujen koulutuskalenterin kautta. Tutustu lyhytkoulutuksiin »