OSAO

FI EN

Harjoitusyritystoiminta

Harjoitusyritys on opiskelijoiden perustama simuloitu yritys, jossa tuotteet, palvelut ja toiminta ovat kuin oikeassa yrityksessä. Harjoitusyritystoiminta on yrittäjyyskasvatuksen opetus- ja oppimismenetelmä, joka integroituu koulutusalojen opetussuunnitelmiin. Harjoitusyrityksiä toimii lähes jokaisella koulutusalalla niin toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutuksessa kuin ammattikorkeakouluissa.

Menetelmä motivoi opiskelijat oma-aloitteeseen ja itseohjautuvaan oppimiseen sekä lisää osaamista yritystoiminnan suunnitteluun ja yrittäjänä toimimiseen. Harjoitusyritys oppimismenetelmänä kehittää opiskelijoiden valmiuksia toimia jatkuvasti muuttuvissa työtehtävissä. Harjoitusyritystoiminnan tavoitteena ovat myös oman elämän hallinta sekä sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys.

Mitä olisi teoria ilman käytäntöä? -Pelkkää teoriaa.

Harjoitusyritystoiminnassa yhdistyvät teoria ja käytäntö, muodostaen mielekkään oppimisen viitekehyksen yrittäjyyskasvatuksen ympärille. Tekemällä oppiminen on mielekäs ja monipuolinen tapa kehittää yrittäjyydessä tarvittavia taitoja, opetus on luonteeltaan enemmän ohjaavaa kuin luentopohjaista. Harjoitusyritystoiminnassa oppiminen on täynnä kysymyksiä, kokemuksia, konkreettista tekemistä, ratkaisuvaihtoehtoja ja ideoita.

Harjoitusyritys yhdistää oppimisen eri osa-alueet

Oppilaitoksille virtuaalinen oppimisympäristö tarjoaa käytännönläheisen tavan perehdyttää opiskelijat yrittäjyyteen ja yritystoiminnan perusteisiin. Harjoitusyritystoiminta tukee ja kehittää myös kouluttajien välistä yhteistyötä. Yritysten pyörittämisen kautta syntyvä osaaminen antaa opiskelijoille valmiudet selviytyä vaativista yritystoiminnan tehtävistä itsenäisesti. Vieraita kieliä ja kansainvälisiä kulttuureita on mahdollista oppia käytännönläheisesti kansainvälisen kaupankäynnin yhteydessä. Samalla opitaan hyödyntämään uusinta teknologiaa.

Harjoitusyrityksessä toimiminen kehittää sekä yritysmaailmassa että jokapäiväisessä elämässä tarvittavia ongelmanratkaisu-, tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja.

Päivitetty: 02.10.2014 klo 10:30