OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Virma / HarjoitusyritystoimintaEsimerkkejä toteutuksesta

Esimerkkejä toteutuksesta

Harjoitusyritystoimintaa voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Oppimismenetelmä adaptoituu erilaisiin opetussuunnitelmiin hyvin. Voisikin sanoa, että kahta täysin samanlaista harjoitusyritystoiminnan toteutusta ei löydy Suomesta.

Harjoitusyritysmenetelmään perustuvaa opiskeluympäristöä on käytetty aikuiskoulutuksessa erityisesti työvoimapoliittisessa koulutuksessa. Harjoitusyritys-toimintamallin liittäminen osaksi koko alan koulutustarjontaa on paitsi luonteva kehityssuunta jo käytössä oleville opiskeluympäristöille, myös merkittävä mahdollisuus luoda kokonaan uusi toimintamalli palvelemaan aikuiskoulutuksen pyrkimyksiä tarjota työelämälähtöisiä, henkilökohtaistettuja opiskelumahdollisuuksia.

Oppimisympäristössä teoriaopinnot voidaan liittää aktiiviseen käytännön toimintaan ja työelämän kontekstiin ja täydentää työharjoittelussa ja työtehtävissä tapahtuvaa oppimista. Reaalimaailman simuloinnin lisäksi oppimisympäristön keskeisiä ominaisuuksia ovat joustavuus, muunneltavuus ja mahdollisuus oppimisen henkilökohtaistamiseen.

Linkkeinä eri toteutusmalleja

Päivitetty: 30.09.2014 klo 13:12