OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Virma / HarjoitusyritystoimintaOpettajana harjoitusyrityksessä

Opettajana harjoitusyrityksessä

Opettajan rooli harjoitusyrityksessä on erilainen verrattuna ns. perinteiseen luokkaopetusmalliin. Harjoitusyritystoiminnan opettajalla on usein tukenaan opettajatiimi, joka on muodostettu eri aineiden opettajista. Eri aineiden opettajat ovat yhteistyössä suunnitelleet harjoitusyritystoiminnan prosessin ja työnjaon opetussuunnitelmaan pohjautuen. Harjoitusyritystoiminta yhdistää teorian ja käytännön luoden samalla luonnollisen pohjan myös opettajien välisen syvemmän yhteistyön kehittymiselle.

Harjoitusyrityksen opettaja on yhteistyön koordinoija, valmentaja, vastuun jakaja, ulkopuolinen havainnoija ja järjestelijä. Opettajan rooli muuttuu ja kehittyy ajan ja kokemuksen karttuessa. Tällöin hänelle syntyy oma tapa toteuttaa ja ohjata harjoitusyritystoimintaa. Harjoitusyritystoiminnassa siirrytään opettajakeskeisestä opetusmenetelmästä kohti oppijakeskeistä oppimismenetelmää.

Opettajana toimiminen harjoitusyrityksessä on antoisaa ja mahdollistaa kokonaisvaltaisen oppimisen

”On selvää että harjoitusyritystoiminta vaatii alussa opettajalta keskimäärin enemmän kuin perinteinen opettaminen. Opettamisessa harjoitusyritystoiminnan avulla mukaan tulee useita ”ulottuvuuksia”, joita hyvin hallitessaan ja harjoitusyritystä ohjatessaan opettaja voi saada keskeisissä oppimisen prosesseissa huomattavasti enemmän aikaan suhteessa perinteiseen opettamiseen.”

Päivitetty: 29.09.2014 klo 14:57