OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Virma / HarjoitusyritystoimintaPartneriyhteistyö

Partneriyhteistyö

Partneriyritys on harjoitusyrityksen ns. kummi- tai taustayritys. Partneriyritys tuo omasta toimintaympäristöstään realistisuutta harjoitusyrityksen toimintaan. Partneriyritys auttaa ja tukee opiskelijoiden oppimisprosessia antamalla joitakin yrityksen toimintaan liittyviä yleisiä tunnuslukuja pois lukien liikesalaisuudet.

Partneriyritys on tärkeä osa oppimisverkostoa. Orientaatiovaiheessa rakennetaan toiminta-järjestelmä, joka on rinnakkainen toimintajärjestelmä partneriyritykselle. Partneriyrityksen kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää oppimistoiminnan todellisuuskytkennän takaamiseksi. Yhdessä partneriyrityksen kanssa selvitetään rakennettavaan toimintajärjestelmään mm. yrityksen toiminta-ajatus ja liikeidea.

Partneriyrityksen edustajan ja harjoitusyrityksen opiskelijoiden mahdollisissa yhteisissä palavereissa pyritään pääosin vaihtamaan tietoja ja pohtimaan erilaisia esiin tulleita ongelmatilanteita. Partneriyritykset voivat testata erilaisia asioita harjoitusyrityksessä ja antaa erilaisia toimeksiantoja harjoitusyrityksen tehtäviksi esim. palvelu- ja markkinointitutkimuksia. Tällöin partneriyrityksellä on mahdollisuus saada uusia virikkeitä harjoitusyrityksestä omaan toimintaansa ja kehittää jotain osa-aluetta, johon heillä itsellään ei olisi aikaa perehtyä. Tältä pohjalta partneriyritys saa mahdollisuuden pohtia oman yritystoimintansa toimivuutta, tuottavuutta ja kannattavuutta.

Partneriyrityksiä saadaan usein helposti mukaan harjoitusyritystoimintaan. Partnerit saavat tarvittaessa harjoitusyrityksestä oman yrityksen toimintakulttuurin tuntevia työntekijöitä, jotka pääsevät pienellä perehdytyksellä mukaan yrityksen toimintaan.

Partneriyrityksistä / muista yhteistyökumppaneista muodostuu opiskelijoille ja oppilaitoksille yhteistyöverkosto, jossa voidaan vaihtaa ajatuksia esimerkiksi yhteisissä partneritilaisuuksissa tai verkon välityksellä. Yritykset voivat samalla löytää uusia asiakkuuksia ja kontakteja oman liiketoimintansa ympärille verkostosta.

Päivitetty: 01.07.2015 klo 15:10