OSAO

FI EN

Yhteistyö ja materiaalia

Suomen harjoitusyritysten keskus FINPEC on aktiivinen yrittäjyyskasvatuksen toimija. Finpec on ollut mukana useissa kehittämishankkeissa ja projekteissa niin koordinaattorina kuin hankekumppaninakin. Olemme olleet hanke- ja yhteistyökumppanina mm. Ammattipeda –hankkeessa sekä valtakunnallisessa Yrittäjyydestä virtaa energiaa opetukseen (YVI) –hankkeessa. FINPEC ja OSAOn Kaukovainion palvelut yksikkö ovat osatoteuttajana Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa. Alapuolelta löydät lisää linkkejä ja vinkkejä harjoitusyritystoimintaan ja yrittäjyyskasvatukseen liittyen.

Harjoitusyritystoimintaan liittyvää kirjallisuutta

Risto Alikoski – Jari Viitasalo – Marika Koponen:
Yritystoiminnan taitajaksi WSOY Oppimateriaalit 2013
Verkossa aiheesta: WSOY oppimateriaalit (https://www.sanomapro.fi/sarjat/taitajaksi)

Jouko Isokangas:
Partneriperustainen harjoitusyritys Oulun yliopisto 2009
Verkossa aiheesta: Oulun yliopisto (http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-6068-1)

Miia Anttonen - Marika Hakonen:
Taloushallinnon taitajaksi WSOYpro Oy 2014
Verkossa aiheesta: WSOY oppimateriaalit (https://tuotteet.sanomapro.fi/bu579455-taloushallinnon-taitajaksi.html)

Hankkeiden sivut

Päivitetty: 30.05.2018 klo 10:33