OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Hankeblogi / Hankeblogi / Oulun TOPPI – hankkeen suunnittelu- ja työstöpäivä Oulun aikuiskoulutuskeskuksessa 5.6.2014.

Oulun TOPPI – hankkeen suunnittelu- ja työstöpäivä Oulun aikuiskoulutuskeskuksessa 5.6.2014.

Oulun seudun ammatillista koulutusta tarjoavat oppilaitokset laativat yhteistyössä konkreettisen ja toteuttamiskelpoisen työpaikkaohjaajakoulutuksen toteuttamissuunnitelman, jossa huomioidaan alueen koulutuksenjärjestäjien vahvuudet. Yhdessä järjestettävää työpaikkaohjaajakoulutusmallia pilotoidaan syksystä 2014 alkaen. Suunnittelu- ja työstäpäivässä sovittiin alustavasti työpaikkaohjaajakoulutuksen aikataulutuksesta.

Työstöpäivään osallistui hankkeen suunnittelunryhmän jäsenistä OSAOlta projektikoordinaattori Merja Paloniemi ja hankepäällikkö Sauli Jaara, Oulun diakoniaopistolta opettaja Minna Hökkä, Oulun Aikuiskoulutuskeskuksesta kehittämispäällikkö Eija Kuha sekä Luovilta työelämäasiantuntija Jari Keisu. Lisäksi paikalla oli työpaikkaohjaajakouluttajista OSAOlta opettajat Outi Prittinen, Sirpa Karjalainen, Helena Kivelä, Eeva Vehmas ja Margit Mustonen sekä Oulun diakoniaopistolta opettaja Anu Hultqvist. Paikalla oli myös Amokilta kouluttaja Erja Kotimäki sekä Oulun yliopiston kasvatustieteen maisteriharjoittelija Päivi Luukkonen. Osa henkilöistä oli paikalla vain osan aikaa.

Tapahtuma aloitettiin aamukahveilla ja kahvittelun lomassa Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen kehittämispäällikkö Eija Kuha esitteli Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen organisaatiota ja toimintaa. Eija kertoi, että Oulun Aikuiskoulutuskeskus on perustettu vuonna 1970. Se tarjoaa yksilöllisiä opintopolkuja aikuisille ja työyhteisöille. Eijan mukaan Oulun Aikuiskoulutuskeskuksessa halutaan kasvattaa vuorovaikutuksellisuutta. Koko henkilöstö pyritään osallistuttamaan toiminnan kehittämiseen.

Työpaikkaohjaajakoulutuksen käytännön toteutus suunnitellaan työpaikkaohjaajakouluttajien pien ryhmissä yhdessä työelämä yhteistyökumppanien ja Oulun TOPPI suunnitteluryhmän tuella ohjausryhmän toiveiden mukaan. Seuraavaksi olikin vuorossa ryhmien muodostaminen ja vastuualueiden jako projektikoordinaattori Merja Paloniemen johdolla. Sovittiin, että työryhmät työstävät Google Drivella koulutuksen toteuttamissuunnitelmaa ja sen tulee olla pilotointi kunnossa 12.9.2014 mennessä. Välillä kävimme syömässä maittavan lounaan Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen ravintolassa.

Hankkeessa mukana olevat oppilaitokset toteuttavat työpaikkaohjaajakoulutusta myös yrityksiin jalkautuvana koulutuksena. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa yhteensä 300 työpaikkaohjaajaa. Lisäksi hankkeessa lisätään opettajien työelämä - ja ohjausosaamista. Hankkeen myötä tiivistetään yhteistyötä koulutuksenjärjestäjien ja työpaikkojen välillä ja yhtenäistetään työpaikkakoulutukseen kuuluvia materiaaleja.

Hankkeen tavoitteena on saada koulutettuja työpaikkaohjaajia eri alojen yrityksiin Oulun seudulla ja siten parantaa opiskelijoiden oppimisen ja osaamisen kasvua sekä tiivistää alueellista yritysten ja koulutuksenjärjestäjien välistä yhteistyötä. Sekä samalla vahvistaa työssäoppimisen ja työharjoittelujen käytännön työelämälähtöistä ohjausta ja toteutusta. Hankkeen tavoitteena on osaltaan helpottaa työpaikkojen/yritysten ja koulutuksenjärjestäjien välistä yhteistyötä

Työpaikkaohjaajakoulutus toteutetaan jalkautuvasti, lähiopetuksena ja verkkotyöskentelynä. Koulutuksen tavoitteena on kehittää työssäoppimisen laatua. Yhtenä kehittämiskohteena on työssäoppimisen ohjauksen, arvioinnin ja palautteen annon mobiili toteutuminen. Työpaikkaohjaajakoulutusta toteuttavat opettajat ovat saaneet käyttönsä tabletit, joiden avulla he mahdollistavat mobiiliuden kehittämisen. Tabletit olivat ahkerasti käytössä myös suunnittelu- ja työstöpäivänä.

Oulun Toppi-hankkeen suunnittelu- ja työstöpäivä oli erittäin onnistunut ja antoisa. Päivän aikana saimme työpaikkaohjaajakoulutuksen suunnittelun ja työstön hyvin alulle. Tapahtumassa vallitsi avoin ja iloinen ilmapiiri, jossa kaikki esittivät vapaasti mielipiteitään. Suunnittelu- ja työstöpäivän loppupuolella Oulun Aikuiskoulutuskeskus tarjosi kahvit kera jäätelön, mikä sopi hyvin helteiseen päivään.

Merja Paloniemi, Oulun TOPPI-hankeen koordinaattori

Kommentointi

Hankeblogeissa kirjoitetaan koulutuksen kehittämisestä sekä hankkeiden toimintaan ja tuloksiin liittyvistä asioista. Kirjoittajina ovat pääasiassa OSAOn hanketoiminnassa mukana olevat henkilöt, kuten projektipäälliköt.