OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Hankeblogi / Hankeblogi / Hankeblogi

Metka(a) yhteistyötä

Oulun alueen ammatillinen koulutus ja Oulun kaupungin Nuorten työpajatoiminta ovat hioneet yhteistyömallejaan ja -työkalujaan Metka-hankkeessa. Yhteistyötä on tehty jo toistakymmentä vuotta, ensimmäinen yhteistyöhanke toteutettiin 2000-luvun alussa. Sen jälkeen hankeyhteistyötä on tehty kahdessa kansallisessa Eu-rahoitteisessa hankkeessa. Niissä yhteistyön koordinoijana toimi Nuorten työpajatoiminta. Niin työpajatoiminta kuin ammatillinen koulutuskin on muuttunut tuosta 2000-luvun alkuajasta. Samoin ovat muuttuneet nuorten tarpeet ja haasteet. Yhä useamman nuoren kohdalla puhutaan nykyisin työ- ja toimintakyvyn rajoitteista ja elämänhallinnan haasteista, osan kohdalla myös sosiaalisesta kuntoutuksesta. Polut koulutukseen ja työelämään ovat mutkistuneet. Lue lisää »

Työpaikkaohjaajakoulutusta maailman markkinoille

Koulutusvientiä koskevissa keskusteluissa on noussut vahvasti esille oppilaitosten tuotteistamis- ja myyntiosaaminen. Koulutusviennin esteiden tunnistamisen lisäksi on painotettu viennin aloittamista ja lisäämistä niiden koulutuspalveluiden osalta, joita nykylainsäädännön puitteissa voimme jo myydä. Lue lisää »

Nyt mennään tekemällä ammattiin

OSAOn Kontinkankaan yksikön ja Oulun Diakoniaopiston yhteinen laajennetun työssäoppimisen hanke on loppusuoralla. Takana on tiivis ajanjakso tammikuulta joulukuulle. Vuoden mittainen hanke on auttanut kehittämään menetelmiä opiskelijoiden opintojen edistämiseksi – työssäoppiminen edellä. Lue lisää »

SISUlla siirtymät sujuviksi

Siirtymät sujuviksi (SISU) -hanke pyörähti käyntiin 1.8.2015. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii vastuuviranomaisena. Hanketta koordinoi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (PKKY), muita osatoteuttajia OSAOn lisäksi ovat Seinäjoen koulutuskuntayhtymä (Sedu) ja Länsirannikon Koulutus Oy (WinNova). Hanke päättyy 31.12.2017. Lue lisää »

Opiskelijoiden osallisuuden kehittäminen Kontinkankaan yksikössä

Metka 3-hanke on osa valtakunnallista läpäisyn tehostamisohjelmaa. Hankeverkoston muodostavat Oulun seudun toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät: Ammattiopisto Luovi, Oulun Diakoniaopisto (ODO), Oulun Palvelualan Opisto (OPAO) sekä Oulun seudun ammattiopisto (OSAO). OSAO toimii hankeverkoston koordinaattorina. Lue lisää »

Yksin tekemisestä yhdessä tekemiseen

Hankkeet järjestävät syksyn aikana koulutuksia työnantajille, työssäoppijoiden ohjaajille sekä opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Lue lisää »

Uutta opiskelijoille: Kaveri kaverille -toiminta käynnistyi

Kuukausien valmistelu on muuttunut todeksi: joukko vapaaehtoisia K2K-kavereita on nyt opiskelijoiden käytettävissä kiireettöminä keskustelukavereina, tsemppaajina esim. kasaantuneiden tehtävien tekemisessä, kannustajina, arkielämän hallinnan ja opiskelutaitojen tukijoina, tai mitä opiskelijat vain kokevat tarvitsevansa. Lue lisää »

VirtuaaliVartissa kurkistetaan ammatilliseen koulutukseen

”Hei, me ollaan livelähetyksessä!” Näin tuumaa Ritaharjun koulun seiskaluokkalainen VirtuaaliVartin alkaessa. Oppilaita innostaa se, että perinteisen videon sijaan opinto-ohjaaja Heikki Piilonen onkin samanaikaisesti etänä läsnä OSAOn Kempeleen yksikössä. Lue lisää »

Autosähköä ja sähköautoja

Uudet teknologiat kehittyvät vauhdilla autoteollisuudessa. Nykypäivän uudet autot ovat monimutkaisia ”tietokoneita”, joissa on monenlaisia ohjelmistoja, sovelluksia ja lisälaitteita. Lisäksi polttomoottorin rinnalla on nyt ja etenkin tulevaisuudessa tarjolla useita eri käyttövoimatekniikoita. Autoalan kehityshaasteisiin varaudutaan OSAOssa kehittämisprojekteilla ja jatkuvalla yhteistyöllä alueen yritysten kanssa. Lue lisää »

...kuin sieniä sateella

Viime kesästä nuorten tietämys itsensä työllistämisestä vähintään kesän ajaksi on lisääntynyt merkittävästi. Edelläkävijöiden esimerkit ovat innostaneet yhä useampia nuoria kokeilemaan miniyrittäjyyttä joko omalla ammattialallaan tai jollain toisella itseä kiinnostavalla toimialalla. Uutisia kekseliäistä ja rohkeista nuorista on voinut lukea niin sosiaalisesta kuin perinteisemmästäkin mediasta. Lue lisää »

Hankeblogeissa kirjoitetaan koulutuksen kehittämisestä sekä hankkeiden toimintaan ja tuloksiin liittyvistä asioista. Kirjoittajina ovat pääasiassa OSAOn hanketoiminnassa mukana olevat henkilöt, kuten projektipäälliköt.