OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Hankeblogi / Hankeblogi / Opiskelijoiden osallisuuden kehittäminen Kontinkankaan yksikössä

Opiskelijoiden osallisuuden kehittäminen Kontinkankaan yksikössä

Metka 3-hanke on osa valtakunnallista läpäisyn tehostamisohjelmaa. Hankeverkoston muodostavat Oulun seudun toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät: Ammattiopisto Luovi, Oulun Diakoniaopisto (ODO), Oulun Palvelualan Opisto (OPAO) sekä Oulun seudun ammattiopisto (OSAO). OSAO toimii hankeverkoston koordinaattorina.

Hanke jakautuu kolmeen osaan. Oppilaitosten yhteisiin A- ja B-osiin sekä oppilaitoskohtaisiin C-osiin, joissa kukin oppilaitos on määritellyt omat tavoitteet oppilaitoksen läpäisyn kehittämiseen liittyvälle toiminnalle.

Kontinkankaan yksikössä toteutettavan, C-osion, vuoden 2015 mittaisen hankeen tavoitteena on yhdessä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa tehdä ja toteuttaa vaihtoehtoisia menetelmiä opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseksi.

Hanke aloitettiin tammikuussa tekemällä opiskelijoille Webropol-kysely, jossa kartoitettiin sen hetkisiä opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia, opiskelijaforum-, opiskelijayhdistys- ja opiskelijatutortoimintaa. Kysely osoitti, että toimintaa on kehitettävä. Helmikuussa perustettiin Metka-työryhmä halukkaista opiskelijoista, joiden kanssa mietittiin kehittämiskohteita. Työryhmään valikoitui pitkälti tuutor-opiskelijoita ja oppilaskunnan edustajia. Toimintaa on jatkettu eteenpäin yhdessä opiskelijoiden kanssa kokoontuen säännöllisesti. Hanketta on toteutettu yhdessä opiskelijoiden kanssa arvioiden nykyistä toimintaa, ideoiden ja kehittäen uusia tapahtumia, menetelmiä ja toimintamalleja.

Kevään aikana toteutettiin erilaisia tapahtumia mm. vaalipaneeli, nuorisovaalit, hyvinvointitapahtuma, osallisuus-chat, vapputapahtuma, ”amisbileet”, tavattiin asiantuntijoita ja osallistuttiin koulutuksiin. Kevään aikana muodostimme myös selkeät kehittämiskohteet syylukukaudelle; koulun aloittaminen, ensimmäinen koulupäivä, ryhmäytyminen, ryhmäohjaus, tuutor-toiminta, opiskelijayhdistystoiminta, opiskelijavaikuttajien valinta ja Kontinkankaan kaikille yhteinen kokous.

Syyslukukauden alkaessa hanke näkyi heti ensimmäisenä päivänä, kun tuutor- opiskelijat ottivat uudet opiskelijat vastaa. Syksyn edetessä jokaisesta opiskelijaryhmästä valittiin ryhmän opiskelijavaikuttaja, joka edustaa ryhmäänsä Kontinkankaan yhteisöllisyys ryhmässä, ”Ensamble-kokouksessa”. Kerran kuussa kokoontuvassa ”Ensamble-kokouksessa on käsitelty opiskelijavaikuttajien ja muiden talossa työskentelevien ryhmien edustajien kanssa mm. ruokailukäytänteisiin, tupakointii, siisteyteen, valokuvaukseen liittyvistä asioista.

Hankeen puitteissa on järjestetty opiskelijavaikuttajille, tuutor-opskelijoille ja opiskelijayhdistyksen jäsenille Tuunaa - tapahtuma koulutusta. Josta on lähtöisin opiskelijoiden ideoima hyväntekeväisyys-hanke, jota työstetään koko ajan. Ryhmäohjaalille järjestetään puolestaan Ryhmä-ilmiö koulutus.

Tuutor-toimintaa ja opiskelijayhdistys Kosto ry:n toimintaa on kehitetty. Muun muassa Opiskelijayhdistykselle on löytynyt oma uusi tila koulustamme. Tällä pyritään opiskijayhdistyksen parempaan näkyvyyteen ja siihen että opiskelijayhdistys olisi helpommin tavoitettavissa koko oppilaitos yhteisölle.

Hankeen aikana on kehitelty uusia toimintamalleja ja menetelmiä ja niiden toteutusta on kokeiltu ja kokeillaan edelleen. Kehittäminen tulee jatkumaan, sillä uuden opetussuunnitelman idea on opiskelijahuollossa korostuu yhteisöllisyys, mihin hankkeiden tavoitteilla pyritään.

Metkalaiset

Hanke-esittelyyn »

Hankeblogeissa kirjoitetaan koulutuksen kehittämisestä sekä hankkeiden toimintaan ja tuloksiin liittyvistä asioista. Kirjoittajina ovat pääasiassa OSAOn hanketoiminnassa mukana olevat henkilöt, kuten projektipäälliköt.