OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Hankeblogi / Hankeblogi / SISUlla siirtymät sujuviksi

SISUlla siirtymät sujuviksi

Siirtymät sujuviksi (SISU) -hanke pyörähti käyntiin 1.8.2015. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii vastuuviranomaisena. Hanketta koordinoi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (PKKY), muita osatoteuttajia OSAOn lisäksi ovat Seinäjoen koulutuskuntayhtymä (Sedu) ja Länsirannikon Koulutus Oy (WinNova). Hanke päättyy 31.12.2017.

Hankkeen päätavoitteena on kehittää koulutuksen järjestäjien sisäisiä ja keskinäisiä henkilökohtaistamisen toimintatapoja ja malleja, jotka mahdollistavat erilaisille oppijoille yksilöllisiä opintopolkuja ja joustavia, oikea-aikaisia koulutuksellisia siirtymiä ja jotka ennaltaehkäisevät koulutuksen keskeyttämistä ja tukevat työllistymistä. Koulutuksen järjestäjien yhteistyöllä vahvistetaan opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja koulutuksellista tasa-arvoa.

Tavoitteena on

  • kehittää henkilökohtaistamisen käytäntöjä,
  • rakentaa yksilöllisiä ja eriytyviä koulutus- ja työllistymispolkuja,
  • mallintaa koulutuksellisia siirtymiä,
  • joustavoittaa koulutuksellisia rakenteita,
  • järjestää aiempaa vahvempia ohjauksellisia ja erityispedagogisia tukitoimia siirtymien tueksi sekä
  • tukea opiskelijoiden yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia suorittaa toisen asteen ammatillinen tutkinto.

OSAOssa hanke näyttäytyy mm. seuraavilla tavoilla:
Suunnitellaan sujuva toimenpidemalli ammatillisen koulutuksen sisälle, jotta opiskelija voi siirtyä koulutusalalta toiselle sekä koulutusmuodosta toiseen. Kehitetään ohjauksellisia toimintatapoja ja välineitä, joilla varmistetaan, että opiskelijan osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. Kuvataan ja selkiytetään henkilöstön sisäinen työn- ja vastuunjako siirtymävaiheessa. Työstetään verkostoyhteistyönä toimivaa tiedonsiirtomallia nivelvaiheiden välille. Tunnistetaan ja kartoitetaan niitä tekijöitä, jotka estävät opiskelijan näkökulmasta perustellun ja oikea-aikaisen koulutussiirron.

Yhtenä keskeisenä tavoitteena on kehittää uutta Valma-koulutusta (ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus) verkostoituneeksi ja joustavaksi palveluksi.

Lisäksi hankkeessa pyritään lisäämään ohjausmenetelmien käyttöä erilaisten oppijoiden ohjaukseen. Tarkoituksena on pilotoida OSAOssa ns. ELMA -ryhmää niiden opiskelijoiden kohdalla, joilla on jatkuvia poissaoloja ja myöhästymisiä sekä elämänhallinnallisia haasteita. Hankkeessa järjestetään mm. verkostoyhteistyönä koulutusta erilaisista ohjausmenetelmistä, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä henkilökohtaistamisen toimintatavoista.

OSAOssa SISU-hanketta työstävät projektikoordinaattori Maarit Kopakka maarit.kopakka@osao.fi, p. 040 668 2884 ja projektisuunnittelija Paula Törmänen paula.tormanen@osao.fi, p. 050 594 1926.

Hanke-esittelyyn »

Hankeblogeissa kirjoitetaan koulutuksen kehittämisestä sekä hankkeiden toimintaan ja tuloksiin liittyvistä asioista. Kirjoittajina ovat pääasiassa OSAOn hanketoiminnassa mukana olevat henkilöt, kuten projektipäälliköt.