OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Hankeblogi / Hankeblogi / Nyt mennään tekemällä ammattiin

Nyt mennään tekemällä ammattiin

OSAOn Kontinkankaan yksikön ja Oulun Diakoniaopiston yhteinen laajennetun työssäoppimisen hanke on loppusuoralla. Takana on tiivis ajanjakso tammikuulta joulukuulle. Vuoden mittainen hanke on auttanut kehittämään menetelmiä opiskelijoiden opintojen edistämiseksi – työssäoppiminen edellä.

Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa on kokeiltu olemassa olevia laajennetun työssäoppimisen malleja sosiaali- ja terveysalalla lähihoitajaopiskelijoille. Tavoitteena on luoda vaihtoehtoja, jotka helpottavat opiskelijoiden opintojen etenemistä.

Laajennettu työssäoppiminen voi tarkoittaa monenlaista asiaa.

  • Työssäoppimisen jaksolle voidaan yhdistää teoriaopintoja ammattiaineista tai yhteisistä tutkinnon osista.
  • Työssäoppimisen kestoa voidaan muuttaa, jaksolle voidaan suunnitella lähiopetuspäiviä väliin.
  • Hitaammin eteneville opiskelijoille voidaan tarjota enemmän tukea ja ohjausta.

Tärkeintä on lähestyä aihetta opiskelijakeskeisesti ja löytää ne menetelmät ja väylät, joilla parhaiten autetaan opiskelijan valmistumista ammattiin.

Hankkeessamme on kokeiltu muun muassa yhteisten tutkinnon osien osajaksojen sisällyttämistä työssäoppimisen jaksolle. Parhaillaan kentällä on Kontinkankaalta ryhmä lähihoitajaopiskelijoita, joilla on integroituna ruotsin kielen opinnot hoidon ja huolenpidon jaksolle. Diakoniaopistolla on puolestaan ryhmä, joilla on taide- ja kulttuuriopinnot osana työssäoppimista.

Kokemukset tässä vaiheessa ovat odotetun kaltaisia. Laajennetusta työssäoppimisesta hyötyvät itseohjautuvat, vastuulliset ja motivoituneet opiskelijat. Malli antaa kuitenkin myös välineitä tukea hitaammin eteneviä opiskelijoita oppimisessaan.

Opetushenkilöstö ja opiskelijat ovat lähteneet hyvin mukaan yhteistyöhön ja kokeilemaan eri vaihtoehtoja. Yhteisten tutkinnon osien opettajat ovat olleet kiinnostuneita osallistumaan ja tekemään yhteissuunnittelua ammattiaineiden opettajien kanssa. Työpaikkaohjaajat ovat olleet yhtäältä kannustavia ja kiinnostuneita aiheesta.

Työssäoppimispaikat ovat ensiarvoisen tärkeitä ammatillisessa koulutuksessa. Yhteiskunnallinen vaatimus opintojen tehokkaammasta suorittamista edellyttää oppilaitosten ja työelämän saumatonta yhteistyötä. Rajat opiskelemisen ja työn tekemisen välillä tulevat madaltumaan ja ovatkin jo madaltuneet osassa ammatillisia oppilaitoksia. Tähän osaltaan laajennetun työssäoppimisen mallit antavat vaihtoehtoja.

Minna-Liisa Myllylä, projektikoordinaattori, Tekemällä ammattiin – laajennetulla työssäoppimisella -hanke

Hanke-esittelyyn »

Hankeblogeissa kirjoitetaan koulutuksen kehittämisestä sekä hankkeiden toimintaan ja tuloksiin liittyvistä asioista. Kirjoittajina ovat pääasiassa OSAOn hanketoiminnassa mukana olevat henkilöt, kuten projektipäälliköt.