OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Hankeblogi / Hankeblogi / Energiaratkaisut2020 –projekti hakee säästöä OSAOn jätekustannuksiin

Energiaratkaisut2020 –projekti hakee säästöä OSAOn jätekustannuksiin

Lajittelua Taitaja-kisoissa Helsingissä.

Lajittelua Taitaja-kisoissa Helsingissä.

E2020 -projektissa haemme VTT:n kanssa parhaita ratkaisuja valmiiden rakennusten energianhallintaan sekä rakentamisen aikaiseen energianhallintaan ja -säästöön liittyviin haasteisiin. Projektia rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja sen kokonaisbudjetti on lähes 1M€. Se on kehittämisrahaa, joka tukee ja hyödyttää opetusta - tuo siis lisäresurssia perustoimintaan.

Yhtenä projektin haasteena ja tämän blogin aiheena on OSAOn rakennustyömailla tapahtuva rakennusjätteen lajittelu ja rakennustyömaiden jätekustannusten pienentäminen. Haukiputaan ja Kaukovainion tekniikan yksiköiden rakennustyömailta kertyy vuodessa yli 200 tonnia jätettä. Jätelaskut ovat yksistään Kaukovainion rakennustyömailta vuodessa noin 10 000€. Sekajätteen kuljetus ja käsittely on kallista (139,81€/t) eikä sekajätettä voida hyödyntää. Talvisin vaihtolavalle kertyy myös lunta ja jäätä, joten turhaa painoa (=jätelaskua) kertyy. Vaihtolavoilta sekajäte päätyy kaivukoneiden lajiteltavaksi esimerkiksi LARE:lle Ruskon jätekeskukseen. 

Rakennuttajia ja meitä oppilaitoksia velvoittaa EU:n jätedirektiivi, jonka mukaan rakennusjätteen kierrätystä pitää tehostaa. Suomen tavoitteena on, että rakennusjätteestä kierrätetään materiaalikierrätyksenä 70% vuoteen 2020 mennessä. Materiaalikierrätys tarkoittaa OSAOn rakennuskohteissa esimerkiksi, että työmailta yli jäävä puhdas puu, kivet, betoni, teräs ja muovi lajitellaan ja toimitetaan kierrätyspisteeseen. Energiaratkaisut2020-projektissa olemme aloittaneet selvitystyön, miten OSAOssa voimme vastata lakivelvoitteisiin ja samalla pienentää jätelaskuja.

Rakentamisenaikaisen jätteen vähentämiseksi ja laskujen pienentämiseksi tulemme kiinnittämään huomiota ainakin seuraaviin asioihin:

  • Rakentamisen aikana materiaalin laskemisessa ja käsittelyssä tulee olla huolellinen, että materiaalit käytetään siten ja siihen, mihin ne on tarkoitettu. Näin vältetään hukkamateriaali. Olennaista on myös materiaalin varastointi, ettei materiaali, esimerkiksi villat, kastu säilytysaikana.

  • Tärkeimpänä on lajitella jäte jo jätteen syntypaikalla eli OSAOn työmaalla. Kaikkien tulee sitoutua jätteen vähentämiseen ja lajitteluun.

  • Materiaalivalinnat tehdään sellaisiksi, että niitä voi tarvittaessa käyttää uudelleen eli ylijäämiä voisi hyödyntää sellaisenaan, vaikka seuraavassa rakennuskohteessa. Lisäksi tullaan tekemään selvitystyötä NOISS –hankkeen kanssa, voidaanko rakennustyömaiden hukkamateriaaleja käsitellä ja hyödyntää vielä oppilaitoksen sisällä (ajatuksella: ”toisen jäte on toisen raaka-ainetta”.)

  • Tavoitteena siis on, että sekajätteen määrä vähenee. Muistetaan, että kaikkein kalleinta sekajätettä on maa-aines, johon on sekoittunut styroksia. Se sitä ei voida polttaa eikä hyödyntää mitenkään, vaan se päätyy loppusijoitukseen kaatopaikalle.

Näiden periaatteiden pohjalta OSAOn työmailla sovitaan, miten syntyvä rakennusjäte lajitellaan ja kuljetetaan. Hankitaan OSAOn työmaiden tarpeeseen sopivat lajittelukontit/-ratkaisut sekä tietysti opastetaan koko henkilökunta ja opiskelijat uusiin toimintatapoihin. Lajittelun jälkeen materiaali voidaan helposti ja aiempaa edullisemmin viedä suoraan kierrätykseen ja hyödynnettäväksi.

E2020-projekti on suunniteltu OSAOn Haukiputaan ja Kaukovainion tekniikan yksiköiden, Osekkin kiinteistöpalveluiden sekä VTT:n yhteistyönä. Projektin kaikki kehittämiskohteet ovat nousseet käytännön ongelmista ja tilanteista. Projektissa tuodaan VTT:n avulla myös tutkimustietoa arjen työhön ja opetukseen.

Tämä blogikirjoitus on E2020-projektin blogisarjan ensimmäinen osa. Tulevissa blogeissa teemoina tullee olemaan mm. rakennustyömaiden energiankulutus, -mittaaminen ja –säästö, älykäs – älykkäämpi rakennus sekä koulurakennus oppimisympäristönä.

Blogin kirjoittajat: Projektipäällikkö Johanna Matinmikko ja lehtori, rakennusala Raimo Parkkila

Kommentointi

Hankeblogeissa kirjoitetaan koulutuksen kehittämisestä sekä hankkeiden toimintaan ja tuloksiin liittyvistä asioista. Kirjoittajina ovat pääasiassa OSAOn hanketoiminnassa mukana olevat henkilöt, kuten projektipäälliköt.