OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Hankeblogi / Hankeblogi / Lyhyillä vaihtojaksoilla on merkitystä – kokemuksia Nordplus Junior -hankkeesta

Lyhyillä vaihtojaksoilla on merkitystä – kokemuksia Nordplus Junior -hankkeesta

Nordplus Junior -hankkeessa 30 hotraca- ja autoalan opiskelijaa vieraili Harstadissa viikon ajan syksyllä 2015.

Nordplus Junior -hankkeessa 30 hotraca- ja autoalan opiskelijaa vieraili Harstadissa viikon ajan syksyllä 2015.

Vaikka yleinen trendi Euroopassa ja eritoten Suomessa on ollut pidentää vaihtojaksoja yli kahdenkin kuukauden pituisiksi, on myös lyhyillä jaksoilla paikkansa kansainvälisessä toiminnassa. Eräs hyväksi koettu rahoituslähde näille vaihtojaksoille on Nordplus-hankkeet, joiden kautta voimme toteuttaa muun muassa luokkavaihtoja Skandinaviaan ja Baltian maihin.

OSAOssa Nordplus-rahoitusta ovat etupäässä hyödyntäneet Kaukovainion liiketalouden yksikkö ja Kontinkankaan yksikkö. Rahoituksen hakeminen ja hankkeen koordinointi on kaiken kaikkiaan melko helppoa, joten suosittelen jokaista yksikköä pohtimaan sen suomia mahdollisuuksia omaan kv-työhön. Hyvällä suunnittelulla hankkeen voi toteuttaa pienellä omavastuulla. Skandinavia on linjattu Osekkin kansainvälisyystyön yhdeksi painopistealueiksi, joten siinäkin mielessä kyseistä rahoitusta kannattaisi hyödyntää OSAOssa yhä laajemmin.

Matching Nordic Skills to Nordic Opportunities

Menneenä lukuvuotena OSAOlla oli ensimmäinen yksikkö- ja alarajat ylittävät Nordplus Junior-hanke ”Matching Nordic Skills to Nordic Opportunities”. Siinä vajaa 30 hotraca- ja autoalan opiskelijaa Haukiputaan, Kempeleen ja Muhoksen yksiköstä vieraili Harstadissa viikon ajan syksyllä 2015. Opiskelijat tutustuivat paikallisiin yrityksiin ja työelämään sekä työskentelivät koulujen keittiöissä ja työsaleissa yhdessä norjalaisten opiskelijoiden kanssa. Norjalaiset opiskelijat puolestaan vierailivat OSAOlla keväällä 2016, jolloin järjestimme heille saman tyyppisen ohjelman. Hankkeen teemana oli Pohjois-Norjan ja Pohjois-Suomen työmarkkinat. Sen aikana opiskelijat ja opettajat tutustuivat työnhakumenetelmiin ja työnvälityssivustoihin, harjoittelivat ammatillista kielitaitoaan ja solmivat verkostoja. Hanke huipentui Haukiputaan yksikössä pidettyyn työpajaan, missä opiskelijat saivat tietoa EURES-palveluista, hioivat CV:n kirjoitustaitojaan, saivat yrityskohtaista tietoa alansa työnantajista sekä pohtivat omia kansainvälistymishaaveitaan ja –mahdollisuuksiaan. Workshopissa oli lisäksi vierailevana puhujana espanjalainen vaihto-opiskelija, Sonia, joka kertoi opiskelijoille omista kokemuksistaan vieraassa kulttuurissa elämisestä. Hankkeen aikana kerätyt työnvälityssivustot on koottu OSAOn kotisivuille (www.osao.fi/kv).

Jo viikkokin riittää herättämään kiinnostuksen ja lisäämään tietoisuutta

Hankkeessa toteutettiin kysely opiskelijoille ennen ja jälkeen liikkuvuusjaksojen. Erityisesti suomalaisten tulokset osoittivat luokkavaihtojen tärkeyden:

  • suurin osa hankkeeseen osallistuneista suomalaisista opiskelijoista ilmoitti kiinnostuksensa suorittaa työssäoppiminen tai työskennellä Norjassa tulevaisuudessa
  • opiskelijat kokivat tietoisuuden Norjan työmarkkinoista kasvaneen huomattavasti hankkeen aikana
  • suurin osa suomalaisista opiskelijoista koki oppineensa hankkeen aikana norjalaisesta kulttuurista, ja he kertoivat myös olevansa kiinnostuneita oppimaan lisää tulevaisuudessa
  • suomalaiset opiskelijat sanoivat oppineensa jonkin verran norjan kieltä, ja 80 % osallistujista kertoi parantaneen englannin kielen taitoaan hankkeen aikana

Tulokset vahvistavat aikaisempia kokemuksiani. Lyhytkin vaihtojakso voi herättää opiskelijassa kipinän tutustua toisiin kulttuureihin, opetella vieraita kieliä ja pohtia uravaihtoehtoja myös Suomen ulkopuolelta. Kansainvälisyyskokemukset lisäävät parhaimmillaan opiskelijan itsetuntoa ja antavat eväät tulevaisuuden työelämässä pärjäämiseen. Oppilaitoksessa tulokset ovat näkyneet muun muassa opiskelijoiden opiskelumotivaatiossa ja esimerkiksi ruotsin valinnaisjaksojen hetkellisellä lisääntymisellä.

Haluatko hakea Nordplus-hanketta? Lisätietoja hankeohjelmasta saat täältä sekä kirjoittajalta.

Teksti: Katariina Walker, kv-koordinaattori
Kuvat: Erling Jan Josefsen, Stangnes VGS; Jaana Lamminparras, OSAO; Kjetil Olsen, Rå VGS; Katariina Walker, OSAO

Hankeblogeissa kirjoitetaan koulutuksen kehittämisestä sekä hankkeiden toimintaan ja tuloksiin liittyvistä asioista. Kirjoittajina ovat pääasiassa OSAOn hanketoiminnassa mukana olevat henkilöt, kuten projektipäälliköt.