OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Hankeblogi / Hankeblogi / Muuttuva opettajuus -työpaja 29.1.2016

Muuttuva opettajuus -työpaja 29.1.2016

Muuttuvan opettajuuden tuomia muutoksia pohdittiin työpajassa.

Tytos- hanke

Päättyvässä Tytos-hankkeessa tuettiin uudistettujen perustutkinnon perusteiden toimeenpanoa yhteisten aineiden työelämäläheisen integroinnin osalta Oulun seudun ammattiopiston kaikissa yksiköissä ja tutkinnoissa sekä valmentavan koulutuksen osalta. Tavoitteena on tunnistaa ja vahvistaa yhteisten aineiden osaamisperustaisuutta ja tukea sujuvaa ammatillisten ja yhteisten aineiden yhdessä tekemistä. Hankkeen keskeinen tavoite on ollut saada aukaistua, miten yhteiset tutkinnon osat integroituvat ammatillisiin tutkinnon osiin sekä miten painopiste siirtyy oppiaine-, sisältö- ja aikakeskeisyydestä osaamiskeskeisyyteen.

Muuttuva opettajuus- työpaja

Työpajan avasi vararehtori Saija Niemelä-Pentti. Vararehtori oli itsekin osallistunut hankkeen yto-opettajien työelämäpäivään.

– Päivä Touhulassa avasi silmiä kohdennetun markkinoinnin ja tarkennetun resursoinnin suhteen. Tämän päivän ammattilaiset ovat moniosaajia, joilla on nykyaikaiset toimintomallit ja –välineistöt hallinnassa, toteaa Saija Niemelä-Pentti.

Outi Liimatta ja Eeva Vehmas kertoivat havainnoistaan yto-opettajan työelämäpäivästä. Paikalla oli useita yto-opettajan työelämäpäivään osallistuneita yto-opettajia ja yto-opettajakelpoisia muussa tehtävässä toimivia.

Maarit Hiltunen esitteli virtuaalisen pedagogiikan mahdollisuuksia osaamisperusteisuuden tueksi opetuksessa ja ohjauksessa. Anu Virpi kuvasi videotervehdyksessään osaamisperusteisuuden toteutuksesta audiovisuaalisen perustutkinnon käytännön toteutuksesta OSAOn MylPik-yksikössä. Malli herätti myönteistä keskustelua. Tommi Härmä Bittiumilta painotti asenteen merkityksestä muutokseen valmistautumisessa.

– Elämän perusluonne on muuttuva, totesi Lotta Vaattovaara Oulun kaupunginteatterilta omassa puheenvuorossaan, kannustaessaan opettajia muutoksen mahdollistamiseen. Työpajan lopuksi pienryhmät keskustelivat työelämäläheisyyden, osaamisperusteisuuden toteutumisen ja digitaalisuuden merkityksestä ja tuesta opiskelijan oppimisen ja osaamisen kasvussa.

Työelämäläheisyys & asenteella eteenpäin

– Työelämässä tarvitaan moniosaajia, totesi manageri Tommi Härmä Bittiumilta. Työelämässä perehdytysajat ovat lyhentyneet, joten itsenäinen ja aktiivinen tiedonhankinta korostuu. Opettajat toivotettiin tervetulleeksi tutustumaan työpaikoille, tutustumaan esimerkiksi siellä käytettäviin työkaluihin. Bittiumilta voisi löytyä harjoittelupaikkoja opiskelijoille tukipalveluista kuten markkinoinnista, talouspuolelta, henkilöstöhallinnosta ja myynnistä.

Työelämän edustajien, opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan välisiä tapaamisia toivottiin lisää. Anna-Leena Piirainen, lehtori Tutke-ope -hankeesta totesi:
– Opettajuus muuttuu koko ajan, opetamme opiskelijoita itseohjautuvuuteen ja omaan tiedon hankintaan.

Osaamisperusteisuus & muutos on mahdollisuus

– Oppia voi muuallakin kuin koulussa. Muutokseen täytyy olla into ja motivaatio, toteaa Maarit Kopakka SISU-hankeesta.

– Opettajien tehtävänä on sytyttää ja luoda intoa oppia. Muutoksessa on huomioitava yksilöllisyys, jatkaa Heli Laitila Opiskeluhuolto toimeksi -hankeesta.

Muutos vaatii positiivisen palautteen. Projektioppiminen mahdollistaa sen, että opiskelijat saavat ohjausta usealta eri tavalla toimivalta opettajalta, ei tenttejä tenttien vuoksi.

–Muutos ei saa olla itsetarkoitus, sillä täytyy olla suunta, tiivistää Raili Karttunen, OSEKK Ylläpitäjäpalveluista.

Pelipedagogiikka & simulaatiot virtuaalisissa oppimisympäristöissä

Simulaatioita voisi hyödyntää erilaisissa konteksteissa paljon laajemminkin. Niiden avulla voidaan opiskella ja oppia asioita konkreettisesti koulutilojen ulkopuolella, oppimisympäristö on käden ulottuvilla tarvittaessa tai silloin kun opiskelijalla on sopiva aika. Opiskelijoiden itseohjautuvuus toivottavasti lisääntyy. Lisäksi esimerkiksi tulipalosimulaatio tapahtuu turvallisessa ympäristössä ja siinä saadaan aikaan realistiset olosuhteet ja tuntemukset.

Pelipedagogiikka on keino tai väline, jolla mahdollistetaan oppiminen, se ei ole pelkkää viihdettä. Verkossakin löytyy kuitenkin yhteisöllisyyden tunne, koululuokassa sen sijaan opiskelijoiden mielenkiinto voi usein suuntauta epäoleellisiin asioihin. Koska verkko-opetuksesta voi tehdä myös tallenteita niin epäselviksi jääneisiin kohtiin voi palata aina uudelleen niin kauan kunnes asia selviää, opettaja ei jaksa livenä toistaa asioita välttämättä yhtä monta kertaa. Lisäksi pudokkaat paljastuvat usein nopeammin kun tekemättömät tehtävät näkyvät opettajalle heti.

Diginä Duunissa -projektipäälikkö Anu Hultqvistin sanoin: – Työssäoppimisen ohjaamisessa ja dokumentoinnissa mobiililaitteiden ja digitaalisuuden hyödyntäminen on suuri mahdollisuus.

Turvallisuussimulaatiohankkeessa hyödynnetään erilaisia virtuaalisia tiloja kaikessa työskentelyssä ja näin säästetään mm. matka- ja kokouskuluissa.

Kommentointi

Kiitokset

Isot kiitokset kaikille puheenvuorojen esittäjille ja aktiivisille osallistujille & OSAO-viestintään!

Terveisin
projektipäällikkö Tytos-hanke

Merja Paloniemi - 01 helmikuuta 2016 klo 16.06

Hankeblogeissa kirjoitetaan koulutuksen kehittämisestä sekä hankkeiden toimintaan ja tuloksiin liittyvistä asioista. Kirjoittajina ovat pääasiassa OSAOn hanketoiminnassa mukana olevat henkilöt, kuten projektipäälliköt.