OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Hankeblogi / Hankeblogi / Projektin myötä uusia ideoita ja kokemuksia tablet-laitteiden käytöstä

Projektin myötä uusia ideoita ja kokemuksia tablet-laitteiden käytöstä

Työssäoppimisen lähestyessä opiskelijoiden kanssa luotiin blogit, joihin he kirjasivat aluksi oppimispäiväkirjaa kuvin ja sanoin.

Työssäoppimisen lähestyessä opiskelijoiden kanssa luotiin blogit, joihin he kirjasivat aluksi oppimispäiväkirjaa kuvin ja sanoin.

Kontinkankaan yksikkö oli mukana Täpytin tukena työhön ja itsenäiseen elämään -projektissa. Projektin tavoitteena oli ohjata, tukea ja ottaa käyttöön hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä tieto- ja viestintätekniikan käytöstä oppimisessa ja opettamisessa.

Yksikköömme hankittiin 15 tablet-laitetta sosiaali- ja terveysalan työhön ja itsenäiseen elämään ohjaavan ja valmentavan koulutuksen ja opetuksen opiskelijoille ja projektissa mukana oleville opettajille ja ohjaajalle.

Opiskelijat kokivat olevansa etuoikeutettuja saadessaan ensimmäisinä yksikön opiskelijoina iPadin henkilökohtaiseen käyttöön opintojen ajaksi ja he huolehtivat laitteista hyvin. Käyttö aloitettiin iPadin peruskäytöstä ja käyttösäännöistä. Laitteilla kuvattiin tuntitilanteita ja muistiinpanoja sekä koostettiin videoita iMovie-sovelluksella. Monelle valmentavan koulutuksen opiskelijalle kirjoittaminen ja oman tekstin tuottaminen tuottaa vaikeuksia, mutta asia on helppo ilmaista kuvin.

Oppitunneilla hyödynnettiin tablet-laitteilta uusia, erilaisia sovelluksia. Anatomiaa opeteltiin HumanBody-sovelluksella, lompakosta löytyviä rahoja laskettiin MintEU:lla sekä kirjoitustaitoa ja hahmottamista tuettiin eritasoisilla sanapeleillä, kuten Lolan ABC-juna, Sanapeli ja Sanakunkku. Matematiikan tunneilla peruslaskutoimituksia harjoiteltiin mm. MoominMath ja WildSheep-sovelluksilla. Sovellukset tukivat oppimista ja toivat vaihtelua arkeen. Hyvien sovellusten löytämiseksi opettajat testasivat kymmeniä eri pelejä ja ”appseja”, oppituntien valmistelu muuttui täpyttämiseksi. Erityisopiskelijalle sopivan sovelluksen tuli olla vaikeustason lisäksi myös selkeä käyttää, mielellään suomenkielinen tai symbolein käytettävä sekä mainokset eivät ole suotavia. Sovellusten käyttöä ja pelaamista jouduttiin kyllä välillä rajoittamaankin, sillä laite koukuttaa ja pelit vievät mukanaan. Muistutus alussa laadituista yhteisistä säännöistä auttoi.

Työssäoppimisen lähestyessä opiskelijoiden kanssa luotiin blogit, joihin he kirjasivat aluksi oppimispäiväkirjaa kuvin ja sanoin. Hyvän ja sitkeän harjoittelun tuloksena opiskelijat työstivät blogiin myös työssäoppimisjakson päiväkirjaa kuvin ja lyhyin tekstein. Ohjaajat seurasivat blogeja ja antoivat kommentteja sekä antoivat ohjausta, mikäli päiväkirjaan ei tullut merkintöjä tai blogin pitäminen ei onnistunut. Henkilökohtainen oppimisblogi jää opiskelijalle muistoksi ja taidonnäytteeksi myös opintojen jälkeen.

Projektin kautta opiskelijat saivat rohkeutta ja vahvistusta omiin taitoihin. Meille henkilökunnassa täpyttimet toivat uusia ideoita ja mahdollisuuksia sekä rohkeutta hyödyntää mobiililaitetta erilaisissa tilanteissa niin opetuksessa, työssäoppimisen ohjauksessa kuin viestinnässäkin. Projekti päättyi joulukuussa 2014 avoimiin oviin, jossa opiskelijat esittelivät ja opettelivat yksikön muulle väelle iPadin käyttöä. Näin saadut kokemukset ja ilo jaettiin koko kampuksen väen kesken.

Opetushallituksen rahoittamaa hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi. OSAOn lisäksi hankkeessa oli mukana Savon ammatti- ja aikuisopisto SAKKY ja Koulutuskeskus SEDU. Valtakunnallisesti projektissa tuotettiin sähköinen opas, josta saa paljon ideoita ja hyviä kokemuksia laitteiden käytössä. Opas löytyy osoitteesta http://www.e-julkaisu.fi/Tapytin

Lisätietoja hankkeesta antaa Mervi Rajaniemi, mervi.rajaniemi@osao.fiTeksti: Mervi Rajaniemi

Kuvat: Jouni Ylisuutari, Minna Sahlgren ja Sirkka-Liisa Hintikka

Hankeblogeissa kirjoitetaan koulutuksen kehittämisestä sekä hankkeiden toimintaan ja tuloksiin liittyvistä asioista. Kirjoittajina ovat pääasiassa OSAOn hanketoiminnassa mukana olevat henkilöt, kuten projektipäälliköt.