OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Hankeblogi / Hankeblogi / Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne ja työtehtävät muutoksessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne ja työtehtävät muutoksessa

Koulutuskokeilujen koordinaattori Marja Veikkola.

Koulutuskokeilujen koordinaattori Marja Veikkola.

OSAO järjestää sekä koordinoi valtakunnallisesti välinehuollon, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian koulutuskokeiluja.

Oulun seudun ammattiopiston Kontinkankaan yksikkö on ollut aina aktiivinen hanketoimija ja joulun alla 2013 tehtiin Osekkin nimissä hakemus Opetus- ja kulttuuriministeriölle koulutuskokeiluihin osallistumisesta sekä valtakunnallisesta koordinointitehtävästä. Yhteisiä koulutuskokeiluja sosiaali- ja terveysalalla sekä tekniikan ja liikenteen alalle ei ole aiemmin ollut, joten hanke on siinä mielessäkin tärkeä. Kokeilut haastavat sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alan kouluttajat tekemään yhteistyötä ja sama yhteistyö korostuu nyt ja tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla.

Koulutuskokeilujen koordinointitehtävään kuuluu mm. avustaa Opetushallitusta kokeilujen organisoimisessa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Kevään aikana Opetushallitus on työstänyt kokeiluja ohjaavaa kokeiluohjelmaa ja sen liitteenä olevia tutkintojen perusteista. Tässä työssä on edetty hitaasti ja varmasti. Tavoitteena on, että ensimmäiset koulutuskokeilut alkavat syksyllä 2014. Koulutuskokeilujen tulee päättyä viimeisteen 31.12.2018. Koulutuskokeiluihin osallistuu 12 koulutuksen järjestäjää, josta OSAO on pohjoisin.

Koulutuskokeiluina toteutetaan seuraavia tutkintoja:

  • Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuollon koulutusohjelma/osaamisala, tutkintonimike, välinehuoltaja
  • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoidon koulutusohjelma/osaamisala, tutkintonimike ensihoitaja (pt) tai ensihoitaja perustaso (koulutusohjelma/osaamisalakokeilu), nimike ratkaistaan kokeiluohjelman yhteydessä
  • Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto sekä kone- ja metallialan perustutkinto, hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma/ osaamisala, koulutusohjelman /osaamisalan nimi ja tutkintonimike ratkaistaan kokeiluohjelman yhteydessä.

Koulutuskokeiluilla pyritään vastaamaan sosiaali- ja terveysalan uusiin osaamisvaatimuksiin, mm. teknologiseen kehitykseen ja robotisaatioon. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne ja työtehtävät ovat muuttumassa: erityisesti välinehuollossa ja perustason ensihoidossa työntekijä tarvitsee entistä syvällisempää osaamista ja joutuu erikoistumaan uusiin työtehtäviin erilaisissa toimintaympäristöissä. Suomen väestö ikääntyy ja vanhukset haluavat asua mahdollisimman pitkään kodinomaisessa ympäristössä. Erilaisia hyvinvointiteknologiaan liittyvät laitteita, tuotteita, palveluita ja innovaatioita kehitetään ja tarvitaan myös niiden valmistukseen, huoltoon ja hyödyntämiseen liittyvää osaamista. Nykyiset ammatilliset tutkinnot eivät vastaa kyseisiin alan vaatimuksiin.

OSAOn Kontinkankaan yksikössä aloitetaan kokeilukoulutuksena välinehuoltoalan perustutkinto aikuisten näyttötutkintoperusteisena koulutuksena syksyllä 2014 ja perustason ensihoidon koulutuskokeilu (tutkintonimike lähihoitaja) nuorten ammatillisena peruskoulutuksena myös syksyllä 2014. OSAOn Myllytullin yksikkö aloittaa hyvinvointiteknologian koulutuskokeilun osana tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintoa syksyllä 2015.

Kaikki lähti siitä kun sanoin eräässä palaverissa ”olen kiinnostunut tehtävästä”. Kaipasin uusia haasteita työhön ja niitä on tullut ja tulee varmasti eteen lähitulevaisuudessakin. Omia rajoja on terveellistä aina kokeilla ja oppia uutta itsestään ja työstään. Ja muistaa se, että yksin ei ole tarkoituskaan pärjätä…

Marja Veikkola, OSAO, koulutuspäällikkö

Blogin kirjoittaja aloitti koulutuskokeilujen koordinaattorina helmikuun alusta alkaen.

Kommentointi

Hankeblogeissa kirjoitetaan koulutuksen kehittämisestä sekä hankkeiden toimintaan ja tuloksiin liittyvistä asioista. Kirjoittajina ovat pääasiassa OSAOn hanketoiminnassa mukana olevat henkilöt, kuten projektipäälliköt.