OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / OSAO / Hankkeet / Hankeblogi / Hankeblogi / Työelämäläheisyys-työpaja 14.9.

Työelämäläheisyys-työpaja 14.9.

Mobiili AdobeConnect –työpaja 14.9.2016

Bussimatka Lohiniva –Levi

Työpajassa esittäytyivät seuraavat hankkeet:

Urheilijan polku OSAOssa

Urheilijan polun punainen lanka on "urheilijan hyvä päivä".Kannustetaan nuoria ottamaan vastuuta omasta tekemisestä,kasvamaan ihmisinä ja tehdään heidän arkipäivästä mielekäs.Kun tämä pohja on kunnossa, urheilijalta voidaan odottaa kehitystä ja tuloksia.


Oikeaan osuvaa ohjausta

Projektin tavoitteena on hyödyntää aiemmissa projekteissa ja muuten ohjaukseen kehittettyjä hyviä käytäntöjä ja upottaa niitä oppilaitoksen normaalitoiminnan

 • Prosesseihin erityisesti hyvän ohjauksen kriteerin näkökulmasta.
 • Kokemuksia opojen työelämäpäivistä (OSAO, Lappia ja Redu). Opot kertoivat kokemuksiaan työelämäjaksoiltajaksoilta sekä toteutetusta työnohjauksesta.
 • Opoilta kerätään palautetta työelämäjaksolta. Kyselyn tulokset julkaistaan hankkeen loppuraportissa.

Pipo 2 – Menolippu työelämään

 • Työllistymisajattelun tuominen oppilaitoksen toimintaan opiskelijan 1. opiskelupäivästa alkaen.
 • Sähköinen oman osaamisen portfolio: Osaamisen näyttäminen kuvin ja videoin esim. blogialustalla..
 • Työllistymissuunnitelma hopsin rinnalle: suunnataan opinnot jotain olemassa olevaa työpaikan/yrityksen konkreettista työtehtävää kohti työllistyminen koko ajan tavoitteena.
 • Osaamisperusteisuus esim. NY-toiminnan kautta.
 • Oppilaitoksesta toiminnan kehittäminen à ammattiopistosta työelämän rekrytointikanava.

Välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian kokeilut 2014-2019

Lisätietoa löydät osoitteesta: http://sotekk.osekk.fi/

Perustason ensihoidosta:

Ensihoitopalvelujen organisointi, työelämän muutokset, ensihoito-osaamisen vaativuus sekä korostunut viranomaisyhteistyö edellyttävät uudenlaista osaamista työelämässä. Ensimmäiset opiskelijat ovat aloittaneet Oulun seudun ammattiopistossa syksyllä 2014. He valmistuvat ensi keväänä.

Kokeilun tulokset näyttävät lupaavilta. Esimerkiksi opiskelijoita on työllistynyt jo opintojen aikana erikoissairaanhoidon ympäristöihin. Työntekijät tunnistavat heidän osaamisessaan analyyttistä otetta työhön sekä kykyä tarttua tehtävään ja tilanteen hallintaa.

Työpajassa käsiteltiin seuraavia kysymyksiä:

1. Miten varmistetaan opettajan osaaminen muutoksessa?

 • Työssäoppimisen ohjaus on mainio tapa olla mukana työelämässä ja sen kehityksessä. Siksi opetuksen suunnittelussa tulisi mahdollistaa mahdollisimman monen opettajan työssäoppimisen ohjaus, eikä keskittää to-ohjaujsta vain tietyille opettajille.
 • Urheilijan polun osalta: Kouluttamalla, pilotoimalla esimerkki tapauksia ja aktiivisella tiedottamisella. Jokainen urheilija on yksilö, jonka tarpeet ja osaaminen tulee yksilöllisesti huomioida ottaen huomioon urheilussa kehittyvän osaamisen( vastuu, yrittäjyys, pitkäjänteisyys ja itsenäinen työskentely) valmiudet.

2. Miten tutkintotiimien työelämäläheinen yhteistyö toteutetaan tulevaisuuden (reformin hengessä) toisella asteella?

 • Työelämäyhteistyötä on esim sote-alalla toteutettu jo pitkään eri menetelmin. Olemme nyt pyrkineet kirjaamaan ja kokoamaan yhteen eri tutkinnon osista hyviä käytänteitä ja perinteikkäitäkin yhteistyökuvioita. Tutkintotiimeissä on tärkeää verkostoitua työelämänedustajien kanssa ja tavata säännöllisesti. Tämä siis yksi keino.
 • Lisäksi enemmän näkyväksi yhteistyötä ja avointa keskustelua.
 • Työssäoppimisen ohjauskäynnit ovat myös verkostokäynteja ja ns markkinointiakin sen lisäksi että kohdataan opiskelija/opiskelijat. On ollut myös tilanteita, että työpaikkaohjaajat odottavat ja haluavat nähdä ohjaajavan opettajan kasvokkain.
 • Yhteistyöllä työelämäsektorin kanssa ja tuomalla esiin esimerkkejä työelämäläheisestä toiminnasta urheilijoiden tapauksessa. Työelämäläheisyyttä vahvistaa urheilussa kehittyvä osaaminen; vastuu, itsenäinen työskentely, yrittäjyys, pitkäjänteisyys, suunnitelmallisuus, vuorovaikutus, kansainvälisyys, arjen ja ajan hallint, 80% urheilijan polulta siirtyy yrittäjiksi.

3. Miten varmistat ohjauksen ja dokumentoinnin yksilöllisissä opintopoluissa?

 • Dokumentoinnin varmistaminen korostuu yksilöllisissä opintopoluissa. Toimivat sähköiset järjestelmät (Wilma keskitetysti) ovat avainasemassa. Dokumentoinnin varmistamisen edellytyksenä on selkeästi ymmärrettävät käsitteet ja kieli. Olisi tärkeää, että opiskelija ennen kaikkea tietää, mitä hänen on opittava, miten oppimsien saa haltuun ja miten se dokumentoidaan.Tässä on vielä joltain osin parannettavaa.
 • Koordinaattori, ohjaava opettaja, työelämän edustaja ja opiskelija yhteistyössä varmistavat dokumentoinnin ja koordinaattori vastaa opettajien ja urheilijoiden ohjauksesta.
 • Henkilökohtaisen opiskelu- ja työllistymissuunnitelman (voimassa 1.8.2016 alkaen) tietojen siirtäminen opiskelijalle valmistumista ennen à valmistunut opiskelija voi luovuttaa tiedot TE-toimistoon. Näin edistetään TE-hallinnon palvelujen tarjoaminen hlökohtaisen tarpeen mukaisesti sekä laadukkaampien työtarjousten tekeminen työnhakija-asiakkaille

Blogin laativat:

Antti Puotiniemi
Merja Paloniemi,
Antti Vainionkangas
Seija Rannikko

Hankeblogeissa kirjoitetaan koulutuksen kehittämisestä sekä hankkeiden toimintaan ja tuloksiin liittyvistä asioista. Kirjoittajina ovat pääasiassa OSAOn hanketoiminnassa mukana olevat henkilöt, kuten projektipäälliköt.